مرگ بر اسرائیل و چفیه عربی روی دست خامنه ایی مانده است

Share Button

در عکسهای زیر میتوان شیخ محمد آل مکتوم را با زن جوانش دید که بمانند پرنسس های انگلیسی لباس پوشیده و خود شیخ نیز با آخرین مد انگلیسی در آن کشور ظاهر شده است. در این سبک لباس پوشی شیخ محمد آل نهیان رهب ر امارات متحده عربی و همسرش، تقلید میمون وار وجود ندارد بلکه یک پیام رفرماسیونیستی و مدرن گرایانه ای  نهفته است که حاکی از بیداری شیوخ امارات  است که خوابرفتگی رهبر ایران اسلامی یا ایران خامنه ایی شده را به ذهن آدم متبادر میکند. این پوشش مدرن شیخ اماراتی چیزی جز بیان بهار عربی، منتها نه از پائین و از طریق شورشهای مردمی بلکه از بالا توسط درباری است که میداند جهان و منطقه بسرعت در حال تغیر است، میباشد.

شیوخ عرب خود را با تغیرات جهان مدرن تطبیق میدهند

در حالیکه دولتهای عرب منطقه حتی محافظه کار ترینشان مانند عربستان  کوشش میکنند خود را با تغیرات جهان  دمساز کنند تا هم مملکتشان را پیش ببرند و هم کیان قدرت خود را از دست ندهند، رژیم ایران همچنان با ارثیه گفتمان دوران جنگ سرد و بُرو ـ بُروی آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی در قرن گذشته که آنرا هم رندانه از نیروهای چپ گرفته  یا بهتر است گفته شود دزدیده بود زمینگیر و طلسم شده مانده است. ضدیت با آمریکا و اسرائیل برای رژیم، آن ارثیه ی فلاکت زایی است که زمانی خریدار داشت و رژیم  تا حدود بسیاری، با برافراشتن پرچم آن بود که به قدرت رسید و با فرهنگ سازی از آن توانست برای بیش از ۳ دهه مردم را با این سرگرم کرده و بدانها القاء که همه بدبختی های ما از آمریکا و اسرائیل است و کلاً جهان غرب. اما از آنجائیکه این فرافکنی راهبردی و استراتژیک عاری از زمینه واقعی تاریخی بوده و هست، رژیم نه قادر است با طرد این گفتمان راهبردی تاریخی برای خویش، خود را از عواقب این زمینگری برهاند و نه میتواند بر طبل اعتبار آن همچنان بکوبد زیرا دیگر این افسانه عامیانه شده کسی را جلب نمیکند و خریداری حتی در بین همان عوام هم دیگر ندارد. با گذشت هر روز، مردم پی میبرند که ریشه بدبختی های ما و سرزمینمان نه آمریکا و انگلیس و اسرائیل و …، بلکه همین رژیمی است که میخواهد با نوحه خوانیهای سیاسی شده  و نمایشات شیاد وارانه شعور مردم را تخدیر  و آنها را همچنان افسون کند. در عکسهای زیر میتوان شیخ محمد آل مکتوم را با زن جوانش دید که بمانند پرنسس های انگلیسی لباس پوشیده و خود شیخ نیز با آخرین مد انگلیسی در آن کشور ظاهر شده است. در این سبک لباس پوشی شیخ محمد آل نهیان رهب ر امارات متحده عربی و همسرش، تقلید میمون وار وجود ندارد بلکه یک پیام رفرماسیونیستی و مدرن گرایانه ای  نهفته است که حاکی از بیداری شیوخ امارات  است که خوابرفتگی رهبر ایران اسلامی یا ایران خامنه ایی شده را به ذهن آدم متبادر میکند. این پوشش مدرن شیخ اماراتی چیزی جز بیان بهار عربی، منتها نه از پائین و از طریق شورشهای مردمی بلکه از بالا توسط درباری است که میداند جهان و منطقه بسرعت در حال تغیر است، میباشد.

اینهم چند عکس برای مقایسه از ممکت خامنه ایی زده و آخوند زده خودمان:

mohammad-reza-pahlavi-farah-dibaحاج خانم مرضیه افخمpp5

شیخ محمد آل مکتوم در مراسم افتتاحیه “رویال اسکوت

دبى – العربیه.نت فارسى
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر امارات و حاکم دبی، روز سه شنبه ۱۶ ژوئن در جشنواره اسب دوانی “رویال اسکوت”، که یکی از مشهورترین مسابقات اسب دوانی در اروپاست، حضور یافت. شیخ محمد را در این مراسم، که در جنوب انگلستان برگزار می شود، همسر او شاهزاده هیا بنت الحسین، و شیخ حمدان بن محمد آل مکتوم، ولیعهد دبی همراهی می کنند. در مراسم اسب دوانی رویال اسکوت، ملکه الیزابت، ملکه بریتانیا و همسرش پرنس چارلز نیز حضور داشتند. خانواده سلطنتی بریتانیا همه ساله در این مسابقات حضور دارند. ۳۰۰ هزار تماشاچی برای دیدار این مسابقات در محل این جشنواره حضور دارند. در سال ۲۰۱۳، یکی از اسب های شیخ محمد در این مسابقات برنده جایزه ممتاز اسب دوانی شد.

No Comments