داعش به روسیه رسید!

Share Button

 در سوگند نامه آنها گفته میشود” بنا به مشیت الهی … ، ما با ؛ خلیفه، ابراهیم ابن اِوواد ابن ابراهیم ال بندری ال ـ قریشی ال حسینی پیمان اطاعت و سرسپردگی می بندیم. این نوار ضبط و انتشار یافته، به دو زبان عربی و روسی از سوی زنی خوانده میشود که سپس توضیح میدهد منظور از شخصیت مورد اشاره پیش ابوبکر البغدادی است. همین زن ضمن تکرار لیست گروههای بیعت کننده اسلامی اضافه میکند:” ما تصدیق میکنیم که  تمام مجاهدین قفقاز … در این تصمیم وحدت کلمه دارند و هیچگونه اختلاف نظری در این مورد بین آنها وجود ندارد. 

W460

 اسلامگرایانِ قفقازِ  روسیه با داعش بیعت کردند

نهار نت به نقل از فرانس پرس:

 

نهارنت لبنان به نقل از آژانس خبری فرانسه مینویسد؛ برابر یک نوار صوتی انتشار یافته(آنلاین) از سوی داعش، پیکار جویان ۴ منطقه ناحیه قفقازِ روسیه با دولت اسلامی شامات و عراق(داعش) بیعت کردند که اعلام وفاداری آنها با استقبال داعش روبرو گردید.

در این نوار صوتی که یکشنبه گذشته در یو تیوب گذارده شد، گفته میشود که اسلامگرایان مناطق: داغستان، چچن، اینگوشیا و کاباردینوـ بالکاریا نسبت به رهبر هراس انگیز داعش، ابوبکر البغدادی، سوگند وفاداری یاد کردند.

در سوگند نامه آنها گفته میشود” بنا به مشیت الهی … ، ما با ؛ خلیفه، ابراهیم ابن اِوواد ابن ابراهیم ال بندری ال ـ قریشی ال  حسینی پیمان اطاعت و سرسپردگی میبندیم. این نوارِ ضبط و انتشار یافته، به دو زبان عربی و روسی از سوی زنی خوانده میشود که سپس توضیح میدهد منظور از شخصیت مورد اشاره پیش، ابوبکر البغدادی است. همین زن ضمن تکرار لیست گروههای بیعت کننده اسلامی اضافه میکند:” ما تصدیق میکنیم که  تمام مجاهدین قفقاز … در این تصمیم وحدت کلمه دارند و هیچگونه اختلاف نظری در این مورد بین آنها وجود ندارد.

: ” ما به سربازان دولت اسلامی در قفاقاز تبریک میگوئیم … ما بخاطر تصمیم به  بیعتشان با خلیفه تبریک میگوئیم. او (خلیفه )، بیعت شمارا می پذیرد و شیخ ابو محمد ال قادری را بعنوان امیر قفقاز منصوب میکند.”

مقامات رسمی روسیه بر این عقیده اند که هزاران روسی، که بسیاری از آنان از منطقه قفقاز هستندبه سوریه و عراق رفته اند تا در کنار گروه دولت اسلامی بجنگند.

در چهار شنبه  دبیر شورای امنیت ملی روسیه این تعداد را حدود ۲۰۰۰ تن ذکر کرد. برخی جهادیون منطقه قبلاً طی نوارهای ویدئویی پشتیبانی خود را از ابوبکر البغدادی اعلام کرده بودند.

مقام فوق  میگوید که اینها در بازگشت به روسیه از طریق ترکیه ادعا کرده اند که توریست بوده و پاسپورت و مدارک خود را گم کرده اند.

پایان گزارش نهار نت.

***************************************

کامنت من:

اگر در ایران شاهنشاهی پایان قرن گذشته آیت االه خمینی و اسلامگرایانی که نه، یک هزارم داعش اراده جنگی داشتند و نه مهارت تاکتیکی و تکنیکی و فهم سیاسی، توانستند سوار بر گرده  اوهام و نفرت مردمی که با ایدئو لوژی دینی، فرهنگ عاشورایی، ایدئولوژی چپی و ناسیونالیسم ایدئولوژیک شده ضد پهلوی(مصدقی)، آن رژیمی که ایران تحت فرماروایی خویش را جزیره ثبات مینامید، و جهان هم به ثبات آن باور داشت را سرنگون کنند، عجیب نیست و نخواهد بود اگر امروز که دولت اسلامی شامات و عراق سوار بر مرکَب ایدئولوژی  دینی و شارژ شده با نفرت ضد پوتینی بحق و ضد روسی  رژیم بحران زده  کرملین، آن رژیم را بر اندازد.

مردم روسیه بعلت ۷ دهه حکومت ایدئوئوژیک کمونیستی، آوازه گری انترناسیونالیستی آن و ۳ دهه مافیا کراسی پسا فروپاشی کمونیسمِ عصر یلتسین و پوتین، تا حدود بسیاری هویت ملی خویش  را از دست داده  است و ناسیونالیسم باسمه ایی و مافیا محور پوتین هم هرگز نتوانسته و نمیتواند آن غرور ملی دولت ـ ملت سازانه  دوران تزاریسم را در جامعه روس بپروراند. رژیم فاسد پوتین نمیتواند آن انگیزه ملی لازم و اراده رزمی برخاسته ازآنرا که  در هر ارتش ملی و ملت محور هست را در ارتشی که بجای روسیه، به مافیاکراسی پوتین وفاداراست را نیز در بدنه ارتش  فرقه ایی شده روسیه بیافریند. بنا بر این نباید انتظار داشت که در برخورد این ارتش با پروکسیهای داعش در منطقه قفقاز، این ارتش بهتر از ارتش فرقه ایی نوری المالکی در عراق عمل کند.

تصور اینکه میلیونها جوان بیکار و بی آینده در امپراطوری پوتین به این جبهه جهادی بپویندند کم نیست چنین جبهه ایی برای ارتش سرکوبگر پوتین، با جبهه ایی که در کریمه و دونتسک علیه مردم بی دفاع و جنگ گریزاوکرائین گشوده است بسی متفاوت خواهد بود.

سخن آخر اینکه ظهور دولت اسلامی شامات و عراق در مناطق مسلمان نشین روسیه نمیبایستی تعجب انگیز باشد ولی برعکس، پیروزی ساده و سریع ارتش و نیروهای امنیتی پوتین بر پروکسیهای  داعش  در روسیه میتواند تعجب برانگیزد.

Russia’s Caucasus Islamists ‘Pledge Allegiance’ to IS

by Naharnet

Islamist militants in four regions of Russia’s Caucasus have pledged allegiance to the Islamic State group, according to a recording which was welcomed by IS after being posted online.

The voice recording posted on YouTube Sunday said militants in Russia’s Dagestan, Chechnya, Ingushetia and Kabardino-Balkaria regions had all swore fealty to Abu Bakr al-Baghdadi, head of the feared jihadist group.

“Obeying the order of Allah… we are declaring our allegiance to Caliph Ibrahim ben Awwad ben Ibrahim al Badri al-Qoureishi al Husseini for obedience and subordination,” the recording in both Arabic and Russian says, referring to Abu Bakr al-Baghdadi.

“We testify that all mujahedeen of the Caucasus… are united in this decision and there are no disagreements among us on this issue,” the male voice says, listing the four Russian regions.

A spokesman for Islamic State group, Abu Mohammed al-Adnani, on Tuesday welcomed the news in a recording of his own.

“We congratulate the soldiers of Islamic State in the Caucasus… we congratulate them for making allegiance to the Caliph. He accepts your allegiance and names Sheikh Abu Mohammad al-Qadari as (governor) of the Caucasus.”

Russian officials maintain that thousands of Russians, many of them from the Caucasus, have traveled to Syria and Iraq to fight alongside the Islamic State group.

On Wednesday, the deputy secretary of Russia’s security council put the figure at “up to 2,000”.

Some jihadists from the region have already issued videos supporting al-Baghdadi.

Their return, usually through Turkey where they “pretend to be tourists who lost their documents” will “pose a problem,” he was reported as saying by Interfax.

*******************************************************
و قصه سر داراز دارد
داعش به تاجیکستان نیز رسده است و دولت آنکشور اعلام کرد که تا کنون ۴۰۰ تن تاجیک به داعش پیوسته اند. دولت کوشش دارد با روشهای عصر برژنفی با این تهدبد روبرو شود.  غافل از اینکه خانه از پای بست ویران است. ماه گذشته (می)، برابر اظاهر سرهنگ گلمراد حلیم اف، افسر  سابق  نیروهای ویژه وزارت کشور به داعش پیوست که با انتشار یک کلیپ ۱۲ دقیقه ایی ویدئویی که در آن پیوستگی خویش را به داعش اعلام کرد، شوک ایجاد کرد.

  Tajikistan Changes Citizenship Law amid  IS TREAT

 

by Naharnet Newsdesk ۱ min ago

The parliament of ex-Soviet Tajikistan passed a law Wednesday annulling the citizenship of nationals fighting abroad with militant organizations including the radical Islamic State group active in Iraq and Syria.

“People will automatically be stripped of their citizenship of the republic of Tajikistan if they fight in the ranks of terrorist groups and organizations abroad,” Zarif Alizoda, the central Asian country’s human rights ombudsman said in parliament.

MPs voted unanimously in favor of the bill.

The impoverished republic says more than 400 Tajiks have joined the brutal IS insurgency in Iraq and Syria, including a high profile defector that once headed the special forces unit of the interior ministry.

Many nationals are recruited to fight for the group in Russia, where over a million work as migrant laborers, Tajik security services say.

In May, Colonel Gulmurod Halimov, a former commander of the interior ministry’s special forces unit, shocked the country by announcing in a twelve-minute video clip appearing on YouTube that he had defected to IS as a result of perceived anti-Islamic policies in the tightly-controlled state.

He appeared again in a second online clip this month, threatening to decapitate his brother for publicly asking him to return to his homeland and face punishment.

This week, photos surfaced on social media that appeared to show Halimov being treated for injuries.

Tajik security services did not comment on the photos.

Tajikistan, which is the most remittance-dependent country in the world according to the World Bank, declared IS a terrorist organization immediately after Halimov announced his defection.

No Comments