شش سال پس از آن کودتا

Share Button

سایت کلمه بمناسبت ششمین سال کودتای انتخاباتی ۸۸، خلاصه گزارشی از نشستی به همین مناسبت در پاریس را درج کرده است که اصل آنرا در اینجا میتوان دید اما ذیلاً کلیپ ویدوئویی ساخته شده توسط آقای علی فتحی، فیلمساز بیشتر فیلمها و نوارهای ویدئویی جنبش سبز را نیز در زیر میتوان مشاهده کرد.

آقای فتحی خود از سخنرانان نشست پاریس بوده است که در سخنرانی خویش از جمله میگوید:” «این ویدئو، بدون اینکه هیچ سایتی آن را منتشر کند ظرف ۸ ساعت ۷۰۰۰ بازدید کننده داشت و بعد از ۲۴ ساعت به ۲۴۰۰۰ بازدید کننده رسید و این حاصل تلاش کسانى بود که چون به وحدت کلمه رسیده بودند دست به دست هم فیلم ها را منتشر می کردند».

روی جنبش سبز تحلیلهای سیاسی کمی انجام نشده است اماً  این تحلیلهای سیاسی آنهم در شبکه های مجازی نیستند که روانشناسی اعتراضی توده های میلیونی  مردم را نشانه میگرند و در آنها انگیزه پیکار برای آزادی و حق طلبی را بیدار میکنند بلکه مهمتر از آنها، آن  پیامهای هنری  و زبان احساسی هستند که هر جنبشی  بشمول جنبش سبز است  با  آن با مردم  سخن گفته بدانها پیام میدهد، پیامهایی که در روان توده های مورد ستم و اقشار متفاوت اجتماعی رخنه کرده و تأثیر گذاری جنبش آفرین میکنند.

متاسفانه همانطور که آقای فتحی در این سخنرانی خود اشاره میکند، در این زمینه کوتاهی، بسیار بوده است.

برماست که نگذاریم آن حماسه بزرگ و هویت ساز فراموش شود! برماست که نگذاریم نام و آوازه ستارگان درخشان آن جنبش به محاق فراموشی فروروند و آن فروغ بیدار کننده از درخشش بیفتد!


No Comments