بهره برداری آزمایشی از دومین کانال سوئز

Share Button

مُحَب مامایش  سرپرست کانال میگیود بمجرد اتمام راه اندازی این کانال، ساختمان سومین کانال شروع خواهد شد که از مجاور پرت سعید میگذرد. با راه اندازی کامل کانال دوم پیش بینی میشود که درآمد مصر از  ۵ میلیارد دلار در سال به ۱۵ میلیارد افرایش یابد. دومین کانال عبور و مرور کشتیها را از سوئز دو طرفه خواهد کرد.. دولت همچنین در نظر دارد تا منطقه صنعتی و تجارتی بین المللی در سواحل این کانالها ایجاد کند که تا یکسوم کل اقتصاد کشور را تشکیل دهد.

“مردم مصر حق مسلم خود را میگیرند”

-

رئیس جمهور السیسی بهنگام دیدار با وزیر دفاع فرانسه جین ـ یِوس لِ دریان در قاهره ۲۵ ژولای

اهرام انلاین

۲۵ ژولای

اسماعلیه، مصر: نخستین محموله های دریایی، امروز شنبه از کانال جدید سوئز گذشتند. عبور این کشتی ها جنبه آزمایشی دارد و کانل از در ۶  ماه آینده(اوت)  رسماً افتتاح خواهد گردید.   ساخت این کانال درمجموع  ۸ میلیارد دلار هزینه برداشته و  حفر آن ۱۱ ماه بطول انجامیده است که بموازات کانل قدیمی که ۱۴۵ سال پیش احداث گردیده  ایجاد شده است.

السیسی رئیس جمهور مصر امیدوار است که این کانال جدید، تجارت بین آسیا و اروپا را تسهیل کرده و تسریع کند.  سیسی میخواهد که این کانال به مظهر غرور ملی مصریان تبدیل گردید و نرخ دو رقمی بیکاری در ان کشور را کاهش دهد.

امروز ۳ ناو تجاری از این کانال عبور کرد که یکی از آنها آمریکایی و مقصد  آن پورت سعید در مصر بود، دیگری دانمارکی از مبداء سنگاپور  به مقصد  ایالات متحده بود. سومین ناو تجاری متعلق به بحرین بود که از عربستان به مقصد ایتالیا حرکت میکرد.

مُحَب مامایش  سرپرست کانال میگیود بمجرد اتمام راه اندازی این کانال، ساختمان سومین کانال شروع خواهد شد که از مجاور پرت سعید میگذرد. با راه اندازی کامل کانال دوم پیش بینی میشود که درآمد مصر از  ۵ میلیارد دلار در سال به ۱۵ میلیارد افرایش یابد. دومین کانال عبور و مرور کشتیها را از سوئز دو طرفه خواهد کرد.. دولت همچنین در نظر دارد تا منطقه صنعتی و تجارتی بین المللی در سواحل این کانالها ایجاد کند که تا یکسوم کل اقتصاد کشور را تشکیل دهد.

کامنت من:

با توجه به حمایت بی دریغ امارات متحده عربی، کویت و عربستان از دولت مصر، و منابع قریب ۱۶۰۰ میلیارد دلاری ذخیره ارزی آنها، تبدیل این منطقه صنعتی/ تجارتی به سنگاپور منطقه و مرکز جذب سرمایه ی نه تنها دول عرب منطقه بلکه سرمایه بین المللی کاملاً متصور و عملی است. روی کار آمدن دولت سیسی و همراه با ان بقدرت رسیدن نیروهای مدرن و لیبرال دموکرات و تکنوکرات( در حد و قد و قواره یک جامعه خاور میانه ایی)، خون و انرژی اجتماعی و سیاسی جدیدی وارد عروق جامعه مصر کرده است که به این کشور بزرگ  ۹۰ میلیونی عرب امکان میدهد به ببراقتصادی در منطقه و جهان تبدیل گردد.

کشورهای عرب حاشیه خلیج و عربستان هم میتوانند با بکار انداختن سرمایه های خود در منطقه صنعتی و تجاری کانالها، با یک تیر دو نشان بزنند و مصر را به سکوی توسعه خود تبدیل کنند.

دولت مصر برای مراسم افتتاح برنامه بسیار مفصلی چیده است تا این مراسم را به یک جنبش جهانی برای سرمایه گذاری در مصر تبیدل کند.

The inauguration of the new Suez Canal is scheduled for 6 August; president vows more national development projects to come

Ahram Online , Saturday 25 Jul 2015

file-25-suez.jpg

کشتی های بزرگ و کوچک در حال گذر از دومین کانال تازه تأسیس سوئز در نزدیکی شهر بندری اسماعیلیه واقع در شرق قاهره بهره برداری ازمایشی از این کانال از امروز شنبه ۲۵ ژولای آغاز گشته است 

Egypt will witness the establishment of several development projects following the inauguration of the new Suez Canal 6 August, according to a presidency statement quoting President Abdel-Fattah El-Sisi Saturday, following his meeting with French Defence Minister Jean-Yves Le Drian in Cairo earlier in the day.

The new national projects aim at compensating Egyptians in long-missed development, El-Sisi said during the meeting.

Egypt received last Monday three Dassault Aviation-built Rafale fighters from France in a ceremony at a French military base, the first batch of 24 warplanes acquired by Cairo in a 5.2 billion Euro ($5.6 billion) deal in February.

Egypt was the first country to buy the Rafale jets from Dassault Aviation after months of failed attempts by successive French governments to sell them. The fighter plane is scheduled to take part in the opening ceremony of Egypt’s new Suez Canal 6 August.

The new Suez Canal project aims to add a new shipping lane to the existing canal that links the Red Sea to the Mediterranean, and to develop the zone around it into an industrial and commercial hub.

The upgraded canal is expected to speed up traffic along the waterway and to boost its revenues, projected to more than double from $5.3 billion at the end of 2015 to $13.2 billion in 2023, according to official estimates.

Earlier Saturday, Egypt began the first trial of the new Suez Canal, with three container ships navigating through the channel, state news agency MENA reported.

No Comments