روانشناسی سیاسی ترس، َشبَح مهیب نفوذِ دشمن!

Share Button

رژیم استبداد ولایی خامنه ایی و حلقه اولیه آن، حتی بطور نمایشی و فیلتر شده هم از شنیدن صدای دهها میلیونی مردم که ازهمین روزنه های کوچک انتخاباتی، ولو با تقلیل میلونها درجه ایی فرکانس امواجش بلند میشوند، چنان متوحش میشود که آنرا بصورت طناب دار بر گلوی نظام میبیند. این هراس زدگی از دشمن و نفوذ آن نشان میدهد که مکانیسم و سازو کار انتخاباتی حتی در آبکی ترین و نمایشی ترین حالتها هم برای رژیم خطر ناک است و به دریچه نفوذ دشمن تبدیل میگردد. روزنه هایی که شکافهای عمیق درون نظام را آشکار ساخته و آنهارا به درّه های سیاسی پل نزدنی تبدیل میکند. انتخابات ۸۸ دره سبز را بین رژیم و بخشی از ذخیره های سابق استراتزیک او ایجاد کرد و انتخابات ۹۲ در ادامه اولی، دره صورتی رنگ را که بحران را به سوی حلقه مرکزی نظام کشاند حفر کرد.

scream2

شبحی هولناک، تهدید آمیز، همه جا حاضر و همه جا نافذ بر سراسری شبستان قدرت سایه افکنده، نظام را احاطه کرده و خواب مقامات عالی نظام را به کابوسی ترسناک تبدیل کرده است. نیروی این دشمن چیست؟ چه ابزار و تجهیزات مشخصی دارد؟ تاکتیک آن چیست واحدهای نظامی و شبه نظامی اش چیستند؟.. ؟ هیچ یک از بلندپایگان نظام توضیح  مشخصی نمی دهند و فقط با اشاره از آن نام میبرند؛ از اظهارات مقامات، فقط میتوان فهمید که کُد ـ نام آن دشمن و نفوذ  هستند و تنها چیزی که از اظهار نظر های هشدار آمیز آنهااستنباط میشود اینست که، سپاه میلیونی و جان برکف پاسداران انقلاب، دهها میلیون بسیج شهادت طلب، صدها هزار سربازگمنام امام زمان که تا بحال توانسته اند خطرات بیشمار و بس برزرگی را از سر کیان نظام مُقدس اسلامی برطرف کنند، در برابر این شَبَح ترسناک که مانند اشعه ایکس یا لازر از همه موانع میتواند بگذرد شبانه روز بحال آماده باش میباشند  و از ترس بخود میلرزند زیرا  چنین بنظر میرسد که الطاف خفیه الهی و امدادهای غیبی هم که آغاز انقلاب  آنهمه به لشگریان اسلامی نظام، در شکست صدام و ماجرای طبس و عملیات مرصاد و.. ،به نظام یاری دادند، در برابر این َشبَح هولناک یا در حال گریزند و یا اساساً تغیر موضع و جبهه داده  و حتی در کنار آن ایستاده اند. از اینروست که مقام معظم رهبری در هر سخنرانی خود؛ بجا و نا بجا، خطر نفوذ این هیولای اسرار آمیز را گوشزد میفرمایند و یکی دیگر از استوانه های معتبر نظام، آیت الله سید احمد خاتمی هم در اشاره به تهدید  و خطرغیبی این  دشمن نفوذ گر، بدون اینکه بر وجوه  مشخص آن انگشت گذارد در باره آن میگوید:

“اگر از انقلاب پاسداری نشود، می آیند و بنیان گذاران و دلسوزان را به چوبه دار می برند”

حضرت آیت الله در این عبارت از جمله بدون فاعل “می آیند” استفاده میفرماید و  به شنونده متوحش، یا شاد شده از این پیش بینی ایشان نمیگوید؛ کی ها میآیند؟ از کجا می آیند؟ با پای خود میآیند یا با پای دیگری؟ با دست خود چوبه های دار را برپا میکنند یا با دست عوامل محلی خود؟  لشگریان آنها چقدر است؟ آیا از سپاه پاسداران اسلامی نظام بزرگترو قوی ترند؟ آیا شبکه اطلاعاتی آنها از دستگاههای اطلاعاتی نظام کار کشته تر و شقی ترند؟ آیا منابع مادی آنها از نظام بیشتر است؟ آیا نفرات آنها از جان برکفان بسیجی و ولایت مدارنظام جان برکف تر و برای مرگ تشنه ترند؟  و.. .؟

چنین بنظر میرسد که سایه متحرک حلقه طناب دار چنان حضرت آیت الله را وحشتزده کرده است که او دیگرانگیزه اسلام و قداست مذهبی نظام را یکسره از یاد برده و نه به انگیزه ولایت پرستی خود بلکه دیگر مانند جن زدگان فقط از زبان ترسی سخن میگوید که بر دیگر احساسات و افکار او چیره گشته و تمام وجودش را تسخیراست، ترس از طناب دار!

مقام معظم رهبری نیز بسیاق همیشه نسبت به دشمن و نفوذ آن مخصوصاً پس از امضای توافق هسته ایی هشدار میدهند و مرتب تکرار میکنند که اجازه نفوذ به دشمن و آمریکا نمیدهند؟ آخر معلوم نیست آن دشمن و این آمریکا چطور میخواهند نفوذ کنند و با چه نیرویی؟

هر نفوذی در درجه اول عوامل و نیروی نفوذ کننده و بعد کانال نفوذی میخواهد، مگراز کانالهای غیررسمی و پنهانی چه تعداد عامل نفوذی میتواند رخنه کند و چه مقدار که تا آن حد توانمند و بزرگ باشد که نظام تحت کنف حمایت الهی اسلامی ما را بخطر بیاندازد؟ آنها از صدام افلقی قویترند؟ آیا قدرت نفوذ آنها از جُندالله، جیش الاسلام در شرق و پژاک و منافقین در غرب کشور، که پاسداران ولایتمدار ما هر بار نفوذ آنها را با صلابتی پولادین پاسخ داده اند و به ازای هر شهیدی که از نظام گرفته اند چند معدوم روی دست مهاجمین گذارده اند بیشتر است؟

اگر هم فکر کنیم خدایی ناکرده روح این هیولای اسرارآمیز درغالب انسانهایی چون موسوی و کروبی و رهنورد به میدان بیاید که تجربه فتنه ۸۸ نشان داد که میلونها هوادار میدانی آنها در برابر چند صد تن از موتور سواران حزب اللهی و قداره کش جان برکف انصار حزب الله، چند روزه یا حتی چند ساعته تارو مار میشوند و سران آنها هم به حصر و حبس گرفتار میشوند بدون اینکه دادرسی بداد آنها برسد و سرسخترین جوانهایشان هم به کهریزک بی بازگشت تحویل داده میشوند.

صحبت از نفوذ دشمن از دریچه فرهنگ میشود.  باید پرسید در قلعه دیوار کشی شده فرهنگ دینی این نظام، که برای آن ۳۵ سال کار مهندسی فرهنگی، شریعت سازی، شهادت طلبی و.. ، شده است؛ چه میشود ؟ و خواهد شد؟ و چه میشود اگر فرضاً چند منفذ یا درچه هم باز بماند یا در اثر رطوبت فرهنگ عاشورایی در آنها درزهای مختصری ایجاد شود تا قدری هوای دیگری هم به این دخمه وارد گردد؟ آیا این قلعه امام زمانی ساخته شده، با آن زمینه تاریخی دینی و فرهنگ شهادت طلبانه و عاشورایی اینقدر زپرتی است که با چند روزنه در گوشه و کنار استحکامات پولادینش فرو بریزد و از هم بپاشد؟ و اگر این دژ اینقدر پوشالی است، و اگر ۳۵ سال کار پرهزینه ازهمه جهت برای ساختن و تحکیم آن، روی بنیادی ۱۴۰۰ ساله و الهی بنیاد، که تهاجم بسیاری مهاجمان را در طول تاریخ، از خود دفع کرده است  بسادگی از هم پاشیدنی است، پس! تا کی و چگونه میتواند در آینده تاب بیاورد؟ آیا دشمن و ئفوذ  آن اینقدر قوی است که از یک یا چند روزنه کوچک هم میتواند این قلعه را تسخیر کند یا مدافعان چند ده میلونی آن دیگر مدافعینی قابل اعتماد نیستند و آماده اند تا خود را تسلیم دشمن کنند؟

تا کی میتوان با این ترس و وحشت زدگی زیست و مملکت را در سایه پر هزینه آن اداره کرد؟

از طنز گذشته، واقعیت اینست که سران نظام دیگر کاملاً اعتماد بنفس خود را از دست داده اند. نخست انتخابات ۸۸ محاسبه آنها را بهم ریخت و سپس انتخابات ۹۲ که در آن فردی غیر از فرد مورد نظر شاکله نظام، عمدتاً با آرای مخالفان رهبری نظام از صندوقهای آراء، بیرون آمد.

پس از کابوس ۸۸، رژیم حتی برای لحظه ایی درآرامش بسر نبرده است والی چگونه ممکنست، حکومتی که برحسب اظهارات مقاماتش، اینقدر بخود و استحکام خویش مطمئن است، نامزدهای انتخابات ۸۸ و فعالین سرشناس آن را همچنان پس از ۶ سال در حبس و حصر نگاه دارد و رئیس جمهور دو دوره ایی مملکت را ممنوع التصویر سازد، و هر انتخاباتی برای او به کابوسی تبدیل گردد  که برای مدیریت آن همواره به چه کنم چه کنم بیفتند!؟

هنوز ماهها به انتخابات مجلس و شورای خبرگان رهبری مانده است  ولی ازهم اکنون بجای تدارک برای تبلیغات رقابت آمیز سالم نمایندگان، مسئله فیلترینگ استصوابی؛ تأئید صلاحیبتها و رد فله ایی صلاحیتها و تبدیل شدن مناسبت انتخاباتی به روزنه ای که دشمن از آنجا میخواهدنفوذ کند، چون آژیر خطر در سرسرای این قلعه طلسم شده، پیچیده است.

آری! حضور دشمن و مجاری نفوذ آن در این قلعه بظاهر نفوذ ناپذیر واقعی هستند نه وهمی و رهبری رژیم و استراتژهای آن بیش از هرکسی از آن آگاهند و فریادِ ترسشان بی دلیل نیست منتهی نمیتوانند ماهیت آنرا بطور شفاف  به هواداران خود بگویند. اگر فرمانده سپاه هم برای رئیس جمهور کشور خط و ربط تعین میکند و حق فرا قانونی وتوی شورای نگهبان را درهرگونه تصمیمی به او، آمرانه و هشدار دهنده گوشزد میکند خود حاکی از واقعی بودن این خطر است. درواقع هشدار سردار جعفری، فرمانده سپاه به رئیس جمهور کشور، روحانی دایر براینکه مواظب اظهارت خود باشد! چیزی جز رله ی پیام مقام معظم رهبری نیست که از زبان این یونیفرم پوش ششلول بند نظام  در میاید تا میزان اهمیت وخطیر بودن مسئله را به رئیس جمهور ناخواسته و احتمالاً “بی بصیرت” نظام یادآور شود.

آری! این دشمن، که غیرواقعی و وهمی هم نمی باشد، برخلاف ادعاها از آنسوی آبها نیست بلکه خود همین مردم ایران خودمان هستند که با استفاده از هر فرصتی نارضایتی خود را علیه رهبری این نظام فاسد کهنه اندیش نشان میدهند. این ایران نیست که در معرض تهدید دشمن و نفوذ اوست بلکه این نظام و رهبری آنست که موریانه فساد چنان پایه هایش را خورده است که منافذ کوچک فیلترهای پولادینش هم دیگر برایش خطرناک شده  و به دروازه نفوذ و هجوم دشمن تبدیل شده و میتوانند به تخریب و فرو پاشی سراسر اش منتهی شوند.  ازجمله منافذ ورودی این دشمن، در درجه اول همین انتخاباتهای ادواری هستند که کلاً نمایش ساختگی آنها هم دیگر برای این رژیم خطر ناک و پر هزینه  شده است چون این استبداد ولایی با آب رفتن پایگاه اجتماعیش، و گذشتن تاریخ مصرف رانت دین و مذهب و با تمرکز بیشتر قدرت  در رأسش با هیچ انتخاباتی در هیچ سطحی دیگرنمیتواند سازگار باشد.

رژیم استبداد ولایی خامنه ایی و حلقه اولیه آن، حتی بطور نمایشی و فیلتر شده هم از شنیدن صدای دهها میلیونی مردم که ازهمین روزنه های کوچک انتخاباتی، ولو با تقلیل میلونها درجه ایی فرکانس امواجش بلند میشوند، چنان متوحش میشود که آنرا بصورت فریاددهها میلیونی “مرگ بر!” و طناب دار بر گلوی نظام میبیند. این هراس زدگی از دشمن و نفوذ آن نشان میدهد که مکانیسم و سازو کار انتخاباتی حتی در آبکی ترین و نمایشی ترین حالتها هم برای رژیم خطر ناک شده و به دریچه نفوذ دشمن تبدیل گردیده است. روزنه هایی که شکافهای عمیق درون نظام را آشکار ساخته و آنهارا به درّه های سیاسی پل نزدنی تبدیل میکنند. انتخابات ۸۸ دره سبز را بین رژیم و بخشی از ذخیره های سابق استراتزیک او ایجاد کرد و انتخابات ۹۲ در ادامه اولی، درّه صورتی رنگ کنونی را که بحران را به سوی حلقه مرکزی نظام کشانده و شکاف مرکزی آنرا تعمیق و تعریض کرد را بوجود آورد.

نیروهایی که برای انتخابات آینده مجلس و خیرگان رهبری از هم اکنون آرایش گیری میکنند، تمام این منظومه متزلزل را به نامنظومه درهم ریخته ایی تبدیل خواهند کرد که پدیده عدم قطعیت در آن نه یک اتفاق و استثناء بلکه یک حالت دائمی و پایدار خواهد شد. الکترونهای وحشت زده این منظومه استبدادی از هم اکنون به چنان سرگیجه ایی افتاده اند که مسیرمداری خود را گم کرده و دائماً در تقاطع و تصادم با هم قرار میگیرند.

هوشیاری سیاسی لازم است تا این بهم ریختگی فلک سیاسی قدرت را درک کنیم و تاکتیک درست مبارزه را برای برونرفت از بن بست بیابیم!

…………………………………………………

خبر آنلاین
پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴

Ahmad-Khatami

خاتمی: اگر از انقلاب پاسداری نشود، می آیند و بنیان گذاران و دلسوزان را به چوبه دار می برند

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – انتخاب نوشت: عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت : وجود تحریم ها ازسال ۹۱ برای ایران اسلامی یک بحران سازی بود که دشمنان اسلام از جمله آمریکا به دنبال تسلیم شدن ملت ایران بودند.

سید احمد خاتمی شامگاه سه شنبه درجمع نماز گزاران حرم مطهر سید علاءالدین حسین(ع) بیان کرد: پس از تحمیل تحریم ها و ایجاد شرایط بحران، ملت ما موفقیت هایی را کسب کرد که دنیا را به تحسین واداشت.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه مسیر ما باید تبدیل کردن بحران ساختگی دشمن به فرصت ودرجا نزدن باشد افزود: دشمنان به دنبال القای تفکر ناتوانی زندگی کردن درشرایط تحریم درمردم ما بودند که مقام معظم رهبری با اعتقادی که داشت این شرایط رابه فرصت تبدیل کردند.

وی با بیان اینکه پیام اهل بیت(ع) پیام تسلیم نشدن در برابر دشمن است گفت: زمزمه مذاکره سردادن درشرایط کنونی، زمزمه ذلت است وصادر شدن پیام عدم توان تحمل تحریم ها ازکشور برای دشمنان پیام عزت نیست.

خاتمی اظهارداشت: اینکه آمریکا به صراحت می گوید ما تکفیری های سوریه را تامین می کنیم برای شکستن مقاومت در سوریه است که اگر این موضوع محقق شود لبنان وعراق هم درخطر است ودشمن به کشور ما نزدیک تر می شود.

وی اضافه کرد: چرا برخی نمی فهمند دشمن به دنبال نزدیک تر شدن به کشور ما و نفوذ داخلی و خارجی و محاصره انقلاب اسلامی ماست که دولتمردان آمریکا این موضوع را صراحتا اعلام کرده اند.

وی گفت : اگر در عرصه سیاسی فرصت سوزی هایی انجام نمی شد، امروز دو میلیون صهیونیست سرنوشت جهان را به دست نمی گرفتند و دنیای استکبار میدان داری نمی کرد.

خاتمی بیان کرد: اگر از انقلاب پاسداری نشود فرصت طلب ها از فرصت استفاده کرده ومی آیند ورحم نمی کنند و بنیان گذارها و دلسوزان را به چوبه دار می برند.

او اظهارداشت : اینکه مقام معظم رهبری بیان می کنند عبرت های عاشورا را ببینید برای این است که چشم ها باز شود.
۲۹۲۱۳

 

………………………………………………..

 

احمد خاتمی: از انقلاب پاسداری نشود، بنیان‌گذاران انقلاب را به چوبه دار می‌برند

تاریخ انتشار: ۵ شهریور, ۱۳۹۴

Ahmad-Khatami

 

 

 

 

تقاطع: احمد خاتمی، یکی از “امامان جمعه” تهران می‌گوید «اگر از انقلاب اسلامی پاسداری نشود، فرصت‌طلب‌ها از فرصت استفاده کرده رحم نمی‌کنند و بنیان‌گذارها و دلسوزان را به چوبه دار می‌برند».

به گزارش خبرگزاری دولتی “ایرنا”، آقای خاتمی شام‌گاه سه‌شنبه (۳ شهریور-۲۵ آگست) در یک سخنرانی در شیراز گفت: «برخی از قلم به دستان مزدور و صاحبان واداده برخی از سایت‌ها و روزنامه‌ها تبدیل به پایگاه‌هایی برای دشمنان شده‌اند و کارهایی را در جهت تقویت جریان غرب‌گرا شروع کرده‌اند که این یک خطر و بحران است و باید مراقب بود.»

عضو هیات‌رییسه مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی با بیان این‌که «صادر شدن پیام عدم توان تحمل تحریم‌ها از کشور برای دشمنان پیام عزت نیست» افزود: «امریکا در این آرزو بود که چند نفر در خیابان‌ها راه بیفتند و با تظاهرات از آن‌ها طلب کمک کنند اما ملت ایران کم‌ترین اعتنایی به آرزوهای آن‌ها نداشت و به آن‌ها پشت پا زد.»

وی هم‌چنین در سخنان خود مدعی شد که «این روزها دشمنان در پی برداشتن شعار مرگ بر امریکا از بین مردم ایران هستند اما مردم ما بر جاری بودن این شعار اصرار دارند».

No Comments