خبری کوتاه با معنایی بلند!

Share Button

بنظر من، آینده عراق در درجه اول با ایفای نقش از سوی کردها و نه شیعیان تحت نفوذ ایران یا سُنیها رقم خواهد خورد . در بدبینانه ترین داوری میتوان گفت سهم بیشتر آنها از قدرت سیاسی حتی افزون بر وزن جمعیتی اشان، و یا در بدترین حالت، چیرگی کاملشان بر دستگاه حاکمه، حد اقل حاکمیت و یک سلطه قومی ایست که حتی اگر غیر عادلانه هم باشد، حداقل سکولار و دور از کشمکش مذهبی است. و در چنین صورتی و از این نظر هم عراق تنها کشور در دینا نیست و نخواهد بود که در آن یک اقلیت یا اکثریت قومی نقش چیرگی سیاسی در قدرت دارد. 

بنظر من؛ پس از آمریکا و ترکیه این نزدیکی استراتژیک عربستان و رژیم اقلیم خود مختار کردها نشان از این دارد که نه تنها ترکیه و آمریکا بلکه دول عربی منطقه به رهبری عربستان هم روی کارت کردها در عراق شرط گذارده اند و نقش برتر سیاسی آنها را پذیرفته اند و  باحتمال زیاد نه فقط در عراق هم! 

 

آینده عراق را در درجه اول کردها رقم خواهند زد 

العربیه انگلیسی امروز ۴ شنبه ۲ دسامبر، گزارش دیدار مسعود بارزانی،  رئیس جمهور اقلیم خود مختار کردستان عراق را از ریاض و نشست بسیار وسیع او را با ملک  سلمان پادشاه و عالیترتبه ترین مقامات، نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی  عربستان را درج کرده است و از موضوع مذاکرات انجام شده بعنوان مسائل استراتژیک مورد علاقه و نگرانیهای امنیتی دو طرف  نامبرده است.

عربستان و پادشاه آنکشور، از مسعود بارزانی نه بعنوان یک شخصیت درجه دوم عراق و رئیس یک منطقه خودمختار انکشور بلکه بعنوان یک شخصیت درجه اول عراقی و همطراز با خود پذیرایی کرده است و این درحالیست که آنکشور هرگز نظیر چنین دیداری که هیچ، بلکه چند درجه پائینتر از آنرا هم با مقامات دولتی عراق بشمول رئیس جمهور کرد آنکشور نداشته است.

پذیرایی از بارازنی با چنین اهمیت گذاری، در شرایطی رخ میدهد که حیدر العبادی در اجرای وعده های انتخاباتی خود دایر بر فساد زدایی از ساختار دولتی عراق، از پاکیزه کردن ارتش عراق و مبدل کردن آن به یک ارتش واقعاً ملی (بجای زائده شبه نظامی شیعه زیر نفوذ ایران) در مانده است.

این بازدید همزمان با اظهار نظر دیروز اشتون کارتر است که از تصمیم آمریکا برای اعزام نیروهایی عملیاتی بیشتری به عراق* خبر داد که موجب واکنش منفی حیدر العبادی گشت. حیدر العبادی در واکنش به این خبر گفت: “هیچگونه استقرار نیروهای خارجی در خاک عراق بدون تأئید دولت مرکزی آن کشور اتفاق نخواهد افتاد.”

امروز اقلیم کردستان عراق به جزیره امن در عراق آشوب زده تبدیل گشته است. نیروهای پیشمرگه این کشور توان رزمی و روحیه عالی جنگی خود را برابر داعش و درمقایسه با وضع اسف بار ارتش عراق نشان داده اند.

درحالیکه مناطق تحت کنترول دولت و همراه با آن شبه نظامیان شیعه، دستخوش خصومت و نفرت فرقه ایست، اقلیم کردستان توانست است گروه های قومی، فِرق گوناگون دینی و ج ریانهای سیاسی مختلف را در صلح و یک همزیستی که در مقایسه با وضعیت دیگر مناطق آنکشور ایده ال است در خود جای دهد.

بنظر من، آینده عراق در درجه اول با ایفای نقش از سوی کردها و نه شیعیان تحت نفوذ ایران یا سُنیها رقم خواهد خورد . در بدبینانه ترین داوری میتوان گفت سهم بیشتر آنها از قدرت سیاسی حتی افزون بر وزن جمعیتی اشان، و یا در بدترین حالت، چیرگی کاملشان بر دستگاه حاکمه، حد اقل حاکمیت و یک سلطه قومی ایست که حتی اگر غیر عادلانه هم باشد، حداقل سکولار و دور از کشمکش مذهبی است. و در چنین صورتی و از این نظر هم عراق تنها کشور در دینا نیست و نخواهد بود که در آن یک اقلیت یا اکثریت قومی نقش چیرگی سیاسی در قدرت دارد. 

بنظر من؛ پس از آمریکا و ترکیه این نزدیکی استراتژیک عربستان و رژیم اقلیم خود مختار کردها نشان از این دارد که نه تنها ترکیه و آمریکا بلکه دول عربی منطقه به رهبری عربستان هم روی کارت کردها در عراق شرط گذارده اند و نقش برتر سیاسی آنها را پذیرفته اند و  باحتمال زیاد نه فقط در عراق هم! 

*


Saudi King Salman holds talks with KRG’s Barzani

Both leaders discussed different strategies for further cooperation between Saudi Arabia and Iraq, in addition to issues of mutual concern. (Photo: SPA)

Saudi Arabia’s King Salman received Kurdistan Region of Iraq (KRG)’s President Massoud Barzani in Riyadh for talks on enhancing bilateral ties.

Both leaders discussed different strategies for further cooperation between Saudi Arabia and Iraq, in addition to issues of mutual concern.

The reception was attended by Crown Prince Muhammad Bin Naif, deputy premier and minister of interior, Deputy Crown Prince Muhammad Bin Salman, second deputy premier and minister of defense, Prince Muqrin, Prince Miteb Bin Abdullah, minister of the National Guard, Riyadh Emir Prince Faisal Bin Bandar, Ibrahim Al-Assaf, minister of finance, Adel Al-Jubeir, minister of foreign affairs, Adel Al-Turaifi, minister of culture and information, and other princes and officials.

No Comments