عراق بسوی انقلاب ـ ۳

Share Button

 در یادداشت قبلی خود(۲) پیرامون عراق نوشتم که ابراز حمایت و همبستگی با جنبش صدریست برای آزادیخواهان تحول طلب و فعالین جنبش سبز میهن ما یک سرمایه گذاری سیاسی دموکراتیک است که فرصت آنرا نباید از دست داد. این توصیه را باز هم تکرار میکنم.

 از جرقه حریق برمیخیزد

 

Sadrist movement leader during a meeting with the movement's committee at his household in Najf, A.F.P

کمیته اصلاحات مقتداصدر. از عکس چنین برمی آید که ورود به مجلس برای مکلاها بدون کراوات ممنوع است

گویا تقدیر یا حکم تاریخ چنین است که وقتی تاریخ مصرف یک رژیم بپایان میرسد، سقوط آن از تمام شدن کارتهایی که برای بازی در دستش مانده است آغاز میشود. چنین رژیمی که حکم رفتنش را از تاریخش گرفته است نه قدرت بازگشت به عقب و جبران اشتباهات گذشته خود را دارد و نه کسی وقعی به وعده وعیدهای آن برای فردا مینهد.

حکومت حیدر العبادی را البته بتمام معنی نمیتوان نماد رژیم محکوم به رفتن کنونی عراق تلقی کرد زیرا این رژیم هنوز بیش از آنکه رژیم العبادی باشد، رژیم نوری المالکی و ساخته و پرداخته او، و در پشت سر اوهم رژیم ایران است، رژیمی که عجولانه پس از سقوط صدام با استفاده از سیاسی کردن اعتقادات مذهبی شیعی مردم و بهره برداری ابزاری از آن بکمک ایران و با استفاده از معاودین و اسلامگرایان عراقی پایه گذاری شد و ارگانهای حکومتی عراق را یکی پس از دیگری به تصرف خود در آورد.

باندهای شیعی وابسته به ایران تا آنجا که مقدور بود با استفاده از مشترکات اعتقادی مذهبی و تا آنجا که چنین حلقه مشترکی وجود نداشت، با تهدید، تطمیع و رشوه دهی، تقریباً تمام دستگاه حکومتی عراق را به کنترل خود در آوردند و خدمه حرم امامان: ـ زیارتنامه خوانان، مهر و تسبیح فروشان حاشیه اماکن متبرکهِ کربلا، سامره، کاظمین و نجف؛ بدین طریق به  پست های امیری، وکیلی و وزیری رسیدند. و چنین بود که فساد بزرگ همراه با الگوی انقلاب و حکومت اسلامی ایران به عراق فرقه ایی شده صادر شد تا از درون آن فاسدترین دولت قرن دنیای کنونی سربرآورد. و چنین بود که ارتش ۹۰۰ هزار نفری ملهم از سپاه قُدس ایران نتوانست در برابر حداکثر ۱۲۰۰ نفر جنگجوی سبک اسلحه (و شاید هم بی اسلحه و فقط نمایشی) داعش بایستد و بزرگترین فرار افتضاح آمیز تاریخ نظامی جهان را بنام خود ثبت کرد که رکوردشکن افتضاح نظامی ارتش شاه سلطان حسینی صفوی بود. و چنین بود که طی قریب ده سال حکومت نوری المالکی و حیدر العبادی، ۳۸۰ میلیادر دلار از خزانه دولت عراق غیب شد یا به خزانه امام زمان واریز گشت. و چنین بود که دولت عراق با صادرات نفتیِ بیش از ۳ میلیون بشکه در روز، امروزه برای پرداخت هزینه های دولتی و حقوق ابوابجمعی خود با مشکل روبروست و چنین بود که بخشهای وسیعی از کشور  ازخدمات و سرویسهای اولیه اجتماعی و درمانی محروم ماند و برق و آب جیره بندی شد و بزرگترین سد آبی آن در شرف درهم شکستن است که تهدید برایر جان قریب ۵۰۰ هزار خانوار میباشد و… . و این چنین است که این دولت، ردیف ۱۶۸ از لیست ۱۷۱ موسسه فسادسنجی جهانی را برای خود احراز کرده است؛ و چنین است که این دولت برادرخوانده دولت ما، خائنانه از غیبت ایرانِ برادر در بازار جهانی نفت سوء استفاده کرده و بیش یک میلیون سهمیه صادراتی آنرا بخود اختصاص داده و حالا هم در کنار عربستان و روسیه از منجمد کردن سقف تولید نفت اعضای اُپک در سطح آذر ماه ۹۴(دسامبر ۲۰۱۵) دفاع میکند حال آنکه میداند در آن تاریخ هنوز از ایران رفع تحریم نشده بوده و تولید ایران در آن مقطع در حد ۱ میلیون بشکه یا ۱/۳ سهمیه اش در روز بوده است.

خداوند تاریخ اینک حکم انقضای تاریخِ مصرف این رژیم فاسد را که سرداران سپاه پاسداران ایران از آن بطور غیر مستقیم بعنوان نایب الحکومة خود یا بخشی از مستملکات ایران ولایی نام میبردند، با قطعیت کامل صادر کرده است.

نشریه الشرق الاوسط دیروز، گزارشی خبری با عنوان” نخست وزیر حیدر العبادی، کابینه پیشنهادی الصدر را رد کرد” دارد که تصویری هرچند ناکامل از اوضاع سیاسی کنونی عراق و جنگ قدرت در آنجا بدست میدهد.

العبادی این لیست پیشنهادی صدر را رد کرده است چون پذیرفتن آن در حکم انحلال تمام آن دستگاهی است که ظرف این ۱۲ ـ ۱۳ سال پسا صدام، توسط باندهای شیعی حاکم و بکمک ایران مهندسی و ساخته شده است و از سوی دیگر، رد کردن این لیست هم شانس زیادی برای نجات آن دستگاه باقی نمیگذارد زیرا جنبش صدریستی که با پرچم و شعار فساد زدایی از حکومت بمیدان آمده است، هم بیانگر مطالبات واقعی مردم است و هم ابزار های سازمانی لازم  را برای بسیج و بمیدان آوردن آن مردم را دارد.

بجرعت میتوان گفت جنبش صدریست در عراق، امروزه تنها جریانی در آن کشور است که برفراز همه پاره گفتمانهای سیاسی و اعتقادیِ واگرایانه درجامعه ایستاده است و بمعنی درست کلمه بیانگر همگرایی ملی است و “ملت عراق” را نمایندگی میکند، نه این یا آن فرقه یا حتی ائتلاف فرقه و قومی را.

تاریخ؛ پرچم دموکراسی، سکولاریسم و ناسیونالیسم عراقی را (در حد قد و قواره عراق خاور میانه ایی)؛ امروز بدست مقتدا صدر و جنبش صدریست در آن کشور داده است و اگر این جنبش در مطالبات خود موفق شود که بنظر من شانس موفقیت آن بسیار است، نه تنها چهره سیاسی عراق را زیر و رو میکند بلکه بواسطه پیام همزیستی ملی و فرا فرقه ای مذهبی و قومی اش، میتواند سر آغاز یک رفرماسیون دورانساز دینی و مذهبی در کل منطقه ما باشد.

پیام جنبش صدریست در صورت پیروزی در عراق، بدان کشور محدود نخواهد ماند و به لبنان و یمن و سوریه نیز کشانده خواهد شد.

و اما داستان لیست کابینه پیشنهادی مقتدا صدر به حیدر العبادی:

من در یادداشت قبلی خود راجع به عراق فراموش کردم این نکته بسیار مهم را بنویسم که، مقتدا صدر مدتها پیش از شروع این حرکت جدید خود، یک شورای کارشناسی و مشورتی (ملی) با عنوان کمیته اصلاحات مرکب از تعدادی از اساتید دانشگاهی، بلند پایگان نافاسد و نا آلوده سیاسی و خبرگان اقتصادی از همه گرایشتهای سیاسی تشکیل داد تا طرحی برای فساد زدایی از دولت و لیستی برای جایگزین کردن افراد سالم و مسقل (از احزاب و جریانها) بجای وزرای فاسد دولت حیدر العبادی بعنوان کابینه پیشنهادی تنظیم کنند.

الشرق الاوسط مینویسد که سامی اَ،زارا Samy A’zaraرئیس کمیته اصلاحات جنبش صدریستت گفت؛ این کمیته؛ لیستی ۹۰ نفره، از نخبگان مستقل که در میان آنها بسیاری اساتید دانشگاهی و ۴ ـ۵ نفر از بین هر وزارتخانه ایی تهیه کرده است که با یک برنامه ۲۵ ماده ایی که برای اجرا تحویل العبادی گردیده است. بگفته سامی حالا دیگر  بقیه کار با دولت است تا چکار کند.

این لیست کابینه پیشنهادی، با آن برنامه ۲۵ ماده ایی، در ادامه التیماتوم ۱۰ روزه آخر مقتدا صدر، مستقیم بدست حیدر العبادی داده شده تا در مجلس عراق به رأی بگذارد و برابر پیشنها صدر، هر نماینده ائی که مایل است رأی دهد و هرکه نمیخواهد از رأی دادن به این لیست وزارتی که با دقت و صحت تنظیم شده خود داری کند.

در همین حال مقتدا صدر اشاره کرده است که عدم اجرای این برنامه اصلاحی بمعنی برافروختن کشمکش است که تلویحاً تهدید عبادی است.

الشرق الاوسط مینویسد که عبادی بدون اینکه حتی لحظه ایی بخود فرصت فکر کردن بدهد این طرح و آن لیست پیشنهادی برای کابینه را رد کرد و  بطور کلی این طرح و آن لیست را کاملاً فاقد اهمیت دانسته است.

الشرق الاوسط در ادامه مینویسد که؛ (حزب) ائتلاف قانونِ نوری المالکی هم ضمن رد این طرح و برنامهِ مقتدا صدر، آنرا اقدامی فاقد وجاهت حقوقی و غیر قانونی نامیده است که مقتدا صدر با طرح آن به مصادره ایده های دیگر احزاب دست زده است.

نماینده مجلس عراق، جاسم محمد جعفر به الشرق الاوسط میگوید که؛ مقتدا صدر به عبادی گفته است تا کابینه خود را بدون مشورت قبلی با نمایندگان پارلمان ترمیم کند و این خلاف قانون است و مشروعیت حقوقی ندارد. بنظر او حتی اگر این برنامه به آراء پارلمانی هم گذارده شود، هیچیک از نمایندگان مجلس بجز  نمایندگان جنبش صدریست بدان رأی نخواهند داد.”( صدریستها ۳۵ نماینده در مجلس دارند که فکر میکنم برخی از آنها هم مانند برخی وزرای صدریست از صدر تبعیت نمیکنند و ساز خود را میزنند. ح ت)

یکی از رهبران جنبش صدریست میگوید: ” هنوز هیچ رهنمودی برای ادامه بعدی حرکت، با این جمعیتی که بسیج شده و نخبگان سیاس رأس آن ، دریافت نشده است و معلوم نیست که اگر این طرح و لیست پیشنهادی رد شود چه باید بکنیم.

همانطور که در مقدمه گفتم، وقتی کوپن تاریخی یک رژیم بسر میرسد کارت بازی هم کم می آورد. رژیم عبادی ـ مالکی در حالی این طرح و برنامه اصلاحاتی صدر را رد میکند که بهیچ وجه نیروی لازم و کافی را برای سرکوب آن که هوادارانش در پشت و ورودیهای منطقه امنیتی سبز  بغداد خیمه زده اند را در اختیار که ندارد هیچ بلکه با تظاهرات فردا جمعه که بنظر من قطعاً از هفته پیش هم بیشتر خواهد بود، بخشهای بیشتری از مردم و بخشهایی از نیروهای نظامی و انتظامی هم بدان خواهند پیوست یا بدان متمایل خواهند شد و در بین نیروهای دولتی هم تزلزل بیشتری در اطاعت از رژیم پیدا میشود.

در تظاهرات جمعه گذشته تعدادی از نیروهای محافظ منطقه امنیتی سبز که قاعدتاً از مورد اطمینان ترین نیروهای رژیم هستند، به تظاهرات کننگان راه دادند تا وارد منطقه شوند.

نماینده حزب دولت قانون میگوید که اگر این طرح به رأی گذارده شود کسی بجز صدریستها بدان رأی نخواهد داد ولی باید گفت؛ اولاً صدر در درجه اول نه روی آرای پارلمانی بلکه روی نیروی میدانی میلیونی خود حساب میکند و درثانی نماینده حزب دولت قانون مالکی برای خوش چنین محاسبه ایی دارد و گرایشات دیگر احزاب پارلمانی با دولت عبادی یکی نیست و علاوه بر آن نباید انگیزی همسو شدن با جهت باد و اپورتونیسم را در چنین جوامعی و در چنین مواقعی دست کم گرفت. بنظر من اگر مقتدا صدر فردا در بسیج مردم موفق شود بسیاری از اطرافیان خود مالکی، حکیم و حزب الدعوة او، العبادی و حتی حشد الشعبی و عصایب اهل حق هم به موج جنبشی مقتدا صدر خواهند پیوست.

در یادداشت قبلی خود(۲) پیرامون عراق نوشتم که ابراز حمایت و همبستگی با جنبش صدریست برای آزادیخواهان تحول طلب و فعالین جنبش سبز میهن ما یک سرمایه گذاری سیاسی دموکراتیک است که فرصت آنرا نباید از دست داد. این توصیه را باز هم تکرار میکنم.

افزوده ها:
Iraqi cleric Muqtada al-Sadr starts Green Zone sit-in
After weeks of rallies by his followers, influential cleric launches protest to demand sweeping changes by government.
REUTERS


……………….

Gulfnews

24 March 2016

http://www.aljazeera.com/news/2016/03/iraqi-cleric-muqtada-al-sadr-starts-green-zone-sit-160328040820897.html

No Comments