ترکیه در خلیج فارس با ما هم مرز میشود!؟

Share Button

چکیده: … و بالاخره سئوال چهارم اینکه چرا ترکیه در دوران حکومت شاه بفکر تأسیس چنین پایگاهی در خلیج فارس  نیفتاد و خود را دولت ثبات آفرین در منطقه معرفی نکرد و اگر می افتاد و چنین ادعایی میکرد، آیا رژیم شاه چنین اجازه ایی بدان میداد؟

بنا بر گزارش نهار نت لبنان*؛ وزیر دفاع ترکیه روز گذشته چهارشنبه، در دوحه پایتخت قطر اعلام کرد که پایگاه نظامی آن کشور در قطر تا ۲ سال دیگر تکمیل میگردد. بنوشته این نشریه این نخستین پایگاه ترکیه در این منطقه خواهد بود. تأسیس این پایگاه بنوشته نهار نت، بخشی از یک موافقتنامه دفاعی است که بین ترکیه و قطر در پایان ۲۰۱۴ به امضاء رسیده است.

ایسمت اولماز، وزیر دفاع ترکیه گفت، ما خواهان همکاری در زمینه آموزش و تمرینات نظامی و کمک به ثبات منطقه میباشیم. او همچنین گفت که این یک رابطه دو جانبه است و قطر هم در ترکیه دارای نفرات نظامی و هواپیمای نظامی میباشد. بنوشته این نشریه، قطر هم اکنون میهماندار یک پایگاه نظامی ۱۰۰۰۰ نفری میباشد که پایگاه خط مقدم آمریکا در منطقه است.

پایان گزارش نهار نت.

کامنت من: سئوال اول اینست که تأسیس این پایگاه ترکیه که تا دو سال دیگر تکمیل میشود و در آنسوی سواحل آبی قرار دارد، و بی شک هزینه سالیانه ایی چند صد میلیون دلاری برای قطر و ترکیه خواهد داشت برای چیست؟ آیا سران نظامی ترکیه هم مانند سران سپاه ما عاشق فشفشه پراکنی و نمایشات نظامی هستند یا نه دلیلی جدی تر از نمایشات دائی جان ناپلئونی سران سپاه ما برای این گسترش بازوی نظامی کشور خود در منطقه آبی میهن ما دارند؟

سئوال دوم اینست که تأسیس چنین پایکاه نظامی از سوی ترکیه که در عرصه دیپلماسی و سیاسی منطقه ملاحظات آمریکا و انگلیس را با دولت ما ندارد و جواب ” های”  سران سپاه ما را با نعرهِ  “هوی”  زورمندانه تر خود خواهد داد، برای کشور ما بدون پیامد سیاسی و نظامی خواهد بود؟

سئوال سوم اینست که اگر فشفشه پراکنی های  سپاه و عَرّوتیزهای مقام معظم رهبری ما برای دنیا و کشورهای منطقه نبود، آیا قطر و ترکیه زحمت و هزینه تأسیس چنین پایگاهی را بخود میدادند؟

و بالاخره سئوال چهارم اینکه چرا ترکیه در دوران حکومت شاه بفکر تأسیس چنین پایگاهی در خلیج فارس  نیفتاد و خود را دولت ثبات آفرین در منطقه معرفی نکرد و اگر می افتاد و چنین ادعایی میکرد، آیا رژیم شاه چنین اجازه ایی بدان میداد؟

 

Turkey Military Base in Qatar ‘Completed’ in Two Year

W460

by Naharnet Newsdesk

30March 2016

A Turkish military base being built in Qatar will be ready within two years, Ankara’s defense minister said in Doha on Wednesday.

It will be the first Turkish military facility in the region, Ismet Yilmaz told journalists on the sidelines of three-day Dimdex defense and security fair in Qatar.

“It (the base) will be completed within two years,” said Yilmaz, adding the deal had been approved by the Turkish parliament.

The deal is part of a defense agreement concluded by Qatar and Turkey in late 2014, which allows for agreement in the fields of military training and the deployment of the Turkish armed forces on Qatar’s territory.

“We want to achieve cooperation in the field of (military) training and exercises, and contribute to stability in the region,” said Yilmaz.

The defense minister said the deal was reciprocal and said there were Qatari military personnel and aircraft currently stationed in Turkey.

Qatar is already home to the biggest air base in the Middle East, Al Udeid, where some 10,000 military personnel are stationed, and is the forward headquarters of United States Central Command.

Qatar and Turkey are increasingly close allies, and both have backed rebels trying to overthrow Syria’s President Bashar Assad.

No Comments