در سوریه آدمها دوبار کشته میشوند!

Share Button

تحلیلی خیلی خلاصه از انفجار اخیر دو مرکز امنیتی سوریه


کسی به کس دیگری میگوید روباه حیوانی است که هم میزاید و هم تخم میگذارد. طرف پاسخ میدهد از این دم بریده هرچه بگویی بر می آید!
آری ! حقیقت است. در سوریه آدمها دو بار کشته میشوند!
جریان انفجار در دو قرارگاه امنیتی سوریه نیز شبیه این نوع زائیدن و تخم گذاردن روباه بود. قریب ۲ ماه پیش نیز، رسانه های دنیا خبر از انفجار ستاد سازمان اطلاعات سوریه دادند که «ارتش آزاد سوریه» بلافاصله آنرا تکذیب کرد. هر چند طبق منطق جنگ روانی؛ این ارتش باید برای شهرت سازی قدرت رزمی خود هم که شده، انجام آنرا منطقاً بعهده میگرفت.
صحنه سازی انفجاری دیروز از طرف دستگاه های جنگ روانی رژیم سوریه چنان ناشیانه بود که طبق گزارشات بسیاری از خبر گزاریها و نشریات معتبر دنیا، حتی خود هواداران رژیم اسد هم آنرا باور نکردند.
«شورای ملی سوریه» طبق اطلاعیه ایی اظهار داشت که رژیم دمشق، جنازه های کشته شدگان روزهای قبلِ اعتراضات خیابانی را که تعداد آنها به ۲۰۰ نفر بالغ میشد را به محل قرارگاه برده و از ده دقیقه قبل تمام منطقه را پاک و تردد در نزدیک آنها را ممنوع کرده بوده است. طبق همین گزارشات این دو قرار گاه از کنترول شده ترین مناطق امنیتی دمشق بوده و همه رفت و آمدها در آنجا بدقت و با دوربین های مخفی نظارت میشود.
شورای ملی سوریه درهمان بیانیه خود، ضمن صحنه سازی بودن این انفجارها ادعا کرد که شاهدی دارد که خود جزء افرادی بوده است که در حمل و نقل اجساد کشته شدگان خیابانی یه این دو قرار گاه شرکت داشته و در صورتیکه تضمین جانی بگیرد حاضر است علنی شده و ماجرا را شرح و بر آن شهادت دهد.
رژیم سوریه از آغاز شکل گیری جنبش اعتراضی مردم به همه طرفندهای ممکن از آدم ربایی گرفته تا اعزام افراد امنیتی خود به درون اپوزیسون تا اپوزیسیون سازی و ترتیب کنفرانسهای اپوزیسیونی نما گرفته تا این صحنه سازی انفجاری ناشیانه دو روز گذشته و همزمان با ورود هیئت اتحادیه عرب دست زد تا در آنجا که سرکوب مستقیم و به توپ بستن مردم کار ساز نیست، با این شگردها جنبش مردم را بد نام و مستوجب سرکوب معرفی کند. همه این الم شنگه بازیها ناشی از این است که رژیم اسد قصد تمکین به خواست مردم را ندارد و یا بهتر گفته شود این رژیم در ارتباط تنگا تنگ با رژیم ایران و حزب الله لبنان چنان آلودگیهایی دارد که یک میلیمتر عقب نشینی آن در برابر اراده مردم و قدری پرتو افکنی بر تاریکخانه و شبستان قدرت ۴۲ سال حکومت سلسله اسد، گند ِ توطئه، فساد و جنایت این رژیم را چنان درخواهد آورد که برای بسیاری از وفاداران آنهم قابل تحمل نخواهد بود . لذا این بازیها و مانور های رژیم اسد همه معطوف به این است تا با خرید زمان بلکه اتفاقی در منطقه بیفتند، و بحران سوریه را تحت الشعاع قرار دهد و مصداقِ از این ستون تا آن ستون فرجی است، ستون سقوط رژیم را به تأخیر بیاندازد.
فرجی که ایجاد نخواهد شد! ولی رژیم اسد با این بازیها فقط کشور را بسوی جنگ داخلی سوق میدهد.

No Comments