مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق، خواستار ادامه اعتراض‌های مسالمت آمیز برای فشار بر سیاستمداران این کشور شد.

صدر در بیانیه دست نوشته خود خواهان تلاش گسترده برای تشکیل جبهه ملی شامل نمایندگان مجلس، که دارای نیت های ملی و حقیقی هستند، شد.

صدر در بیانیه خود نوشت: “پس از اینکه درک کردیم سفارت خانه ها هیچ دخالتی ندارند، تعدی علیه سفارت خانه ها حتی با شعار دادن و غیره جایز نیست.”

وی از کشورهای اسلامی و سازمان ملل خواست برای اخراج ملت عراق از این بحران حتی اگر از طریق طرح انتخابات زود رس برای پایان دادن به سهمیه بندی ها و فساد باشد، دخالت کنند.

بر اساس این بیانیه، مقتدی صدر خواستار ادامه کار در برخی از موسسات جهت خدمت به منافع عمومی شد.