سرداران سپاه وارتش در جنگ با سایه ها

Share Button

سرداران سپاه، بجای قمپوز موشکی درکردن و بازداشتهای تبلیغاتی چند ساعته ناویان آمریکایی و انگلیسی، بگویند برعلیه توپخانه و سایت های موشکهای حقوقی و احکام قضائی آمریکا و سایر دول غربی که سیستم مالی مملکت را نشانه گرفته و آنرا فلج ساخته اند، در زرادخانه خود، چه ضد موشکهایی یا سیستم ضد موشکی دارند!

 

000414-N-7750C-004

سایت پادگانی تسنیم، گزارشی از عربده کشیِ هَل مَن مبارزه جویانهِ سردار فدوی، فرمانده نیروی دریای سپاه دارد که البته نمونه های آن در بسیاری اظهارات دیگر فرماندههان نظامی کشور زیاد است و سرفصل درج نشده همه آنها هم موضع گیریهای تهاجم آمیز و نظامیگرانه مقام معظم رهبری علیه آمریکاست. میان تهی بودن این تهدیدات برای اکثر مردم  دیگر از واضح، واضحتر شده است که دیگر توجهی به این عربده کشیهای فصلی و تکراری نمیدهند.

اما  همین تکراری بودن و عادت به شنیدن این رجزخوانیها داشتن مانع از نگاه عمیقتیر به بنمایه، علت اصلی و اهداف این رفتار و تداوم آن در سیاست خارجی و داخلی کشور میشود. سطحی گیری و عدم ژرفکاوی این رفتار از سوی مردم، جامعه را از اهداف اصلی پنهان در پشت سر آن غافل میسازد.

سردار فدوی میگوید:  آمریکا توان حمله نظامی به ایران را ندارد/ وجود ۵۰ ناو آمریکایی در خلیج‌فارس/ برای آمریکا سر سوزنی قدرت قائل نیستیم.”

لایه های پنهانی در این گونه ادعاها وجود دارد که هدف اصلی ادعا کنندگان آنها، تزریق آن لایه ها به ناخودآگاه مخاطبین است. هدف اول القاء حتمی و مفروض بودن تمایل یا آرزوی و برنامه آمریکا برای حمله به ایران میباشد. هدف از این القاء گری نهادینه کردن سیطره کنونی نیروهای نظامی و در رأس آنها سپاه بر مدیریت کشور و حفظ فضای پر تنش سیاسی و امنیتی است  آنچنانکه فضای بسته سیاسی کنونی زیر سئوال نرود تا به بهانه خطر حمله آمریکا، قانون شکنی مداوم حکومت به یک اصل قانونی در کشور تبدیل گردد.

هدف دوم؛ توجیه و بهانه برای اختصاص هرچه بیشتر منابع مالی مملکت به نیروهای نظامی است که عملاً این نیروها را؛ در ادامه همان خطی که تا بحال در مورد آنها اجرا شده است، از حالت یکی از بازوهای اجرایی؛ در ذیل مجموعه ساختار جمهوریت نظام  و بازوی نظامی ملت به خداوندگار اقتصادی مملکت و سرور ابدی ملت تبدیل کند که کرده و میکند.

هدف سوم، فرهنگ سازی و ایدئولوژیزه کردن آمریکا ستیزیست بنحویکه با ساطور آن بتوان در هر لحظه ای، آن نیروهایی را که در برابر این فضای ساختگی و ضد مردمی سکوت نمیکنند خفه کرد. هدف نهادینه کردن آمریکا ستیزی و تزریق خون آمریکا ستیزی در شریانهای ملت است تا آمریکا ستیزان حرفه ایی و نانخوران آمریکا ستیزی، از این آئین کاسبکارانه خود چنان امامزاده ای بسازند که هیچ پیغمبر دینی یاسیاسی جرئت  فتوای ابطال شجره غیر طیبه آنرا بخود راه ندهد و نان چرب موروثی برای سلسله متولیان این امامزده، نسل در نسل تأمین گردد.

هدف چهارم، دمیدن روحیه کاذب قدرت و اقتدار نظامی در بخشهای عقب مانده جامعه و بویژه نیروهای مسلح کشور است. تا غرور کاذب مانع از بیداری وجدان ملی و مدنی آنها گردد.

تردیدی نیست که سیاست آمریکا در نقطه مقابل این سیاست حاکم بر ایران است. تضاد و تباین این دو سیاست بنیادی است و با من بمیرم و تو بمیری و برجام و مرجام هم از بین نمیرود. ولی این بهیچوجه مِن الوجوه بمعنی این نیست که آمریکا ضد ایران و ملت ایران است. آمریکا نه ضد ایران است و نه ضد مردم کره شمالی و نه سوریه یا روسیه و .. . آمریکا ضد آن رفتارهای سیاسی و سیاستهائی است که مردم یک کشور را بگروگان میگیرد و تحت فضای آمریکا ستیزی آنها را در برابر روند صلح آمیز توسعه جامعه جهانی و در برابر ملل دیگر قرار میدهد و چنین رویکرد . راهبرد و دکترین سیاسی(مقابله با جهان ستیزی) با منافع ملی آمریکا و منافع آن هماهنگی و انطباق کامل دارد و راهبرد بنیادین آنست.

حال بفرض محال اگر در کشورهائی مانند انگلیس، سوئد و دانمارک هم، روزی رژیمی بر سرکار بیاید که این جوامع را روی در روی دیگر جوامع جهانی و توسعه صلح آمیز جهان، روی در روی گسترش دوستی ملل سراسر کره ارض قرار دهد، نه تنها آمریکا بلکه همه آن نیروهای دولتی و غیر دولتی در جهان که این جریان مسموم کننده را تشخیص میدهند با آن قاطعانه مخالفت و مبارزه میکنند.

مخالفت آمریکا با سیاستهای ایران از جنس آن مخالفتی است که جامعه جهانی با تروریسم القاعده و داعش دارد. شاید نیروهای سپاه پاسداران ایران، حزب الله لبنان و حماس مستقماً در عملیات تروریستی داعش شرکت نداشته باشند ولی در اینکه آنها در ایجاد آن فضا و بستری که داعش ساز است و داعش را باز تولید میکند، بیشک از خود داعش فعالتر و مؤثرترند.

و اما واقعیتی که بیشتر از اینها مهمتر میباشد اینست که توسل به نیروی نظامی، در دکترین امنیتی و جنگی آمریکا با رژیمهایی مانند ایران، آخرین گزینه ایی ایست که آن دولت دارد.

با قطعیت میتوان گفت حمله آمریکا و ائتلاف تحت رهبر آن به عراق، آخرین نوع از این نوع مداخلات نظامی خواهد  بود. و با همین قطعیت میتوان افزود؛ نه فقط ایران، حتی کره شمالی هم؛ اگر همه گذرگاههای مرزی خود را بدون دفاع بگذارد، و اگر مارش نظامی ارتش آمریکا به داخل آنکشور با کمترین مقاومت نظامی هم روبرو نشود، بازهم ارتش آمریکا به کره شمالی وارد نخواهد شد زیرا رژیم کره شمالی چنان نظامی ایجاد کرده است که فقط خودش میتواند آنرا اداره کند. این رژیم مانند رژیم قذافی، چنان فضای سیاسی کشور را از هر  الترناتو و مدعی قدرتی اِمشی کرده است که این کشور برای دیگران اداره کردنی نیست مگر با دست همین حکومت.

آنچه آمریکا میتواند انجام دهد فشار نظامی و غیر نظامی بر این رژیم است تا مجبور به تغیر رفتار خود شود و در درجه اول نسبت به مردم خود. تهدید نظامی آمریکا برای ایران و کره شمالی و سوریه و روسیه نه تهدید نظامی مداخله جویانه بلکه تهدیدی بازدارنده و مهار کننده است تا این کشورها نتوانند خطری برای همسایگان خود و دنیا ایجاد کنند. و بر همین سیاق تهدید نظامی آمریکا برای ایران جنبه بازدارندگی دارد تا ایران نتواند توسط پروکسهای خود در منطقه، برای خود پیروزی فرار مرزی بوجود آورد که نه تنها برای آن همسایگان مخاطره آمیز است بلکه مانند پیشروی ارتش هیتلری در اروپا، چنین پیروزیهایی در مردم خود کشورهای پیرزومند، چنان اعتماد بنفس و غرور آفرینی کاذبی ایجاد میکند که بر ضریب خطر و تهدید چنین کشورهایی برای امنیت دنیا می افزاید.

دولت آمریکا نه از موشک بلکه از حربه دیپلماتیک، از حربه حقوقی علیه ایران تا حد فلج کردن اقتصادی و سیاسی آن در داخل، منطقه و جهان استفاده کرده است و میکند. موشکهای حقوقی و احکام حقوقی و قضایی آمریکا از چنان کارآئی و قدرتی برخوردازند که اگر تمام خاک مملکت ما به جنگلی از موشکهای ریز و درشت، دوربرد و میانبرد هم تبدیل شوند حریف ضربات مرگبار آن احکامی که توسط چند قاضی ملبس به ردا و کلاه رسمی قضاوت، در سالنهای منظم و مرتب نشسته، حکم صادر میکنند نخواهد شد.

یک دادگاه آمریکایی در همین هفته گذشته یک موشک دو میلیارد دولاری را به قلب ذخیره ارزی رژیم شلیک کرد و سرداران سپاه آنهم هیچ غلطی نتوانستند بکنند و در برابر موشکهای بعدی از این نوع هم بی دفاعند.

سرداران سپاه، بجای قمپوز موشکی درکردن و بازداشتهای تبلیغاتی چند ساعته ناویان آمریکایی و انگلیسی، بگویند برعلیه توپخانه و سایت های موشکهای حقوقی و احکام قضائی آمریکا و سایر دول غربی که سیستم مالی مملکت را نشانه گرفته و آنرا فلج ساخته اند، در زرادخانه خود، چه ضد موشکهایی یا سیستم دفاع ضد موشکی دارند!  برای مطالعه بیشتر در این زمینه به این لینک”

چشم ما ملت کور! آن ۲ میلیارد دلار نوش جان آمریکائیها

” رجوع کنید!

سردار فدوی: ابعاد دشمنی آمریکا روز‌به‌روز گسترده‌تر می‌شود

آمریکا توان حمله نظامی به ایران را ندارد/ وجود ۵۰ ناو آمریکایی در خلیج‌فارس/ برای آمریکا سر سوزنی قدرت قائل نیستیم

شناسه خبر: ۱۰۵۶۳۷۸ سرویس: استانها

دریادار فدوی

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تأکید بر اینکه آمریکا توان حمله نظامی به ایران را ندارد، گفت: الآن ۵۰ ناو آمریکایی در خلیج فارس وجود دارد که با ناوهای هم‌پیمانانش ۶۳ ناو می‌شود اما به‌اندازه سر سوزنی برای آمریکایی‌ها قدرت قائل نیستیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، سردار علی فدوی صبح امروز در آئین افتتاحیه کنگره شهید منتظر‌قائم که به‌عنوان کنگره شهید مبارزه با نفوذ برگزار شد، اظهار داشت: ۳۷ سال است که شاهد تحقق وعده خدا در رابطه با پیروزی حق بر باطل هستیم.

وی افزود: شهید منتظرقائم یکی از مصداق‌های مشخصی است که نشان می‌دهد هیچ‌گاه جبهه حق و باطل نمی‌توانند به اهداف مشترکی دست پیدا کنند.

No Comments