تشدید بحران همه جانبه درعراق

Share Button

سقوط رژیم باندهای فاسد شیعی در عراق برای هییت حاکمه ایران یک شکست بسیار سنگین استراتژیکی است که پس لرزه های آن در تهران بطور مشهودی احساس خواهد شد. نباید فکر کرد این سقوط سریع و ناگهانی رخ دهد. نه سازماندهنگان این جنبش اینرا میخواهند و نه دول منطقه ایی و فرا منطقه ایی حامی این جنبش تحول طلبی شتابی برای سزارین این تحولات دارند.

 

…………………………………….

بعلت مسافرت در یک ماه آینده، مطالب زیادی در سایت گذارده نخواهد شد. مزید بر این علت، فقدان نرم افزار لازم برای فارسی نویسی است که برای رفع آن مجبورم  از فونت  زبان دری استفاده کنم که با همه دکمه های آن آشنا نیستم.

ولی با این حال این مطلب مختصر را درج میکنم. 

عراقیها درآستانه انقضای مهلت تعین شده برای اصلاحات

گلف نیوز

۲۹, ۲۰۱۶

بغداد:  با نمایان شدن شبح مهلت تعین شده(دیروز پنجشنبه) برای تغیر کامل کابینه از طرف حیدر العبادی، عراق در آستانه تنش های بیشتری قرار گرفته است.

تظاهر کنندگان، در پاسخ به فراخوان، روحانی شیعه مقتدا صدر، در بیرون دروازه های استحکامات منطقه امنیتی سبز که پارلمان در آنجا قرار دارد گرد آمده اند و خواهان تشکیل دولتی جدید هستند. زنان و کودکان بعلت تصمیم سازماندهندگان اجتماع اعتراضی به هجوم به درون پارلمان در صورت عدم تصویب اصلاحات، به خانه فرستاده شده اند.

ناآرامی سیاسی کنونی موجب افزایش بی ثباتی در این کشوری که با بحرانهای چندوجهی مانند جنگ علیه بنیادگرایان اسلامی داعش و بحران اقتصادی روبروست گردیده است. سازمان ملل هشدار داده است که تلاطم کنونی موجب تشجیع پیکارجویان بنیادگرا میگردد.

حیدر العبادی کوشش کرده است تا برای آرام کردن اعتراضات خیابانیبرخی وزراء را تغیر دهد ولی او طی یکماه با بلبشو در پارلمان که تا سطح زدو خورد کشانده شده روبرو گردیده که مانعی برای انجام این تغیر بوده است.

……………………………..

کامنت من:

گذشت زمان در شرایطی که عراق و نیروهای سیاسی آن کشور در آن قرار گرفته اند فقط موجب برونزایی و تشدید آن تضاد هایی است که در زیر پوست این جامعه افسون گشته از اوهام گذرای گفتمانهای فرقه ایی مذهبی و قومی، چون جوشش پیش فوران یک آتش فشان در عمق زمین با نگاه غیر مسلح دیده نمیشد.

با گذشت هر روز تجربه مبارزاتی مردم مردم عراق بیشتر و تصادم لاجرمشان با نظامی که توسط ایران و فرقه های شیعی حاکم در این کشور، شتابزده بر اساس تاکتیک بزن و در رو، پس از سقوط صدام، مهندسی شده بود بیشتر و بیشتر میگردد. بموازات این تجربه اندوزی صفوف آنها متشکلتر و خواستهایشان شفافیت بیشتری یافته و ییوندشان با رهبری جنبش محکمتر میگردد.

رهبری اعتراضات نشان داده است که میداند با ادامه مبارزه، امکانات آن برای کار آگاهگرانه و سازمانی بین مردم بیشتر و بیشتر و امکانات مقاومت نیروهای تحول ستیز  برعکس، کمتر و کمتر میگردد.

مقتدا صدر و جنبش صدریست هیچ عجله ایی برای بزیر کشیدن باندهای فاسد حاکم ندارند. هرچه مبارزه طولانی تر شود، مردم آبدیده تر و مجرب تر میشوند.

تضادهای نظام حاکم بر عراق آنتاگونیتسی است و راه حل مماشتگرانه و مصالحه جویانه ندارد. اگر باندهای حاکم با مبارزه مسالمت آمیز و تحت  ترکیبی از فشار اعتراضات خیابانی و فرایندهای پارلمانی کنار نروند بزور اسلحه از صحنه قدرت رانده خواهند شد.

در این میان بزرگترین بازنده این تغیرات، حتی باندهای فاسد شیعی حاکم بر عراق نیستند  بلکه رژیم ایران است زیرا با سخت شدن اوضاع برخی از آنها که پروندهای سنگین جنایی ندارند، فرصت طلبانه به روند تحولات خواهند پیوست و برخی دیگر آنقدر دزدیده اند که برای هفت پشت خود در بانکهای خارج ذخیره دارند.

حاکمیت ایران ولایی که عراق شیعی را بخشی از ایران ولایی تحت انقیاد خود میپنداشت و حتی به نفوذ قاهره خود در آن دیار تبختر میکرد، حالا دیگر، نه تنها این حیثیت و مشروعیت بنا شده، روی این فرقه های شیعی و نظام مهندسی شده را از دست خواهد داد بلکه با سرنوشت نامعلوم آن پروکسی دهها هزاران نفری سپاه ساخته خود در این کشور روبروست که نه میتواند به آسانی آنها را تسلیم دولت و رژیمی کند که از درون  این جنبش تحول طلبانه و انقلابی برخواد خاست و نه آوردن انها به ایران و اعطای پناهندگی بدانها، آسان و کم هزینه خواهد بود.  افزون بر اینها، رژیم تهران صدها میلیارد دلار در این کشور تحت الحمایه انگاشته شده خود، سرمایه گذاری کرده است که نمیتواند آنها را بکشور برگرداند. رژیم تهران با حیثیت و مشروعیتی شکست خورده و مال باخته (مال ملت) از این سرزمین طرد خواهد شد بدون اینکه اجازه یابد حتی جل و پلاس خود را جمع کرده با خود به کشوربرگرداند.

سقوط رژیم باندهای فاسد شیعی در عراق برای هییت حاکمه ایران یک شکست بسیار سنگین استراتژیکی است که پس لرزه های آن در تهران بطور مشهودی احساس خواهد شد. نباید فکر کرد این سقوط سریع و ناگهانی رخ دهد. نه سازماندهنگان این جنبش اینرا میخواهند و نه دول منطقه ایی و فرا منطقه ایی حامی این جنبش تحول طلبی شتابی برای سزارین این تحولات دارند.

تقدیر چنین است که رمق قدرت استراتژیک رژیم ایران تا ذره آخر، در سوریه و یمن و عراق کشیده شود.

در این بحران سیاسی اتوریته فرقه های حاکم، دولت و نهاد های دولتی، پارلمانی، احزاب سیاسی و شخصیت های آلوده به قدرت سیاسی تحلیل رفته و تا حد صفر و زیر صفر تضعیف خواهد شد و برعکس اتوریته بخشهای ملی ارتش و جنبش صدریست و شخص مقتدا صدر افزایش خواهد یافت. بر مبنای چنین پیش فرضی، بنظر من آینده عراق را ایندو نیرو رقم خواهد زد البته در تعامل با دول عربی منطقه و نیروهای اءتلاف جهانی به رهبری آمریکا.

Iraqis tense ahead of reform deadline

Al Abadi has been trying to replace his ministers to appease the street, but has been hampered for more than a month by chaos in parliament

The parliament session nearly erupted into a fist fight after a group of lawmakers claimed to have voted the speaker out and refused to allow him to preside over proceedings.

Published: 16:48 April 27, 2016Gulf News

By: Loveday Morris and Mustafa Salim

On Tuesday, Al Abadi desperately tried to steer his country out of political turmoil, partially reshuffling his cabinet amid stepped-up

pressure as thousands of protesters threatened to storm parliament.

The demonstrators, answering a call from outspoken Shiite cleric Moqtada Al Sadr, had gathered at the gates of Baghdad’s fortified Green Zone, where parliament is located, demanding a new government. Women and children in the crowd were sent home as organisers said they would break through its perimeter if reforms were not enacted.

The political unrest has brought a new level of instability to a country that is facing multiple crises, including the fight against the Daesh militant group and the struggling economy. The United Nations has warned that the upheaval would further embolden the militants.

Al Abadi has been trying to replace his ministers to appease the street, but he has been hampered for more than a month by chaos in parliament, where sessions have broken down into arguments and scuffles before voting can take place.

No Comments