مقامات تهران بیش از پیش در عراق به تروریسم آلوده میشوند

Share Button

برابر گزارش نشریه انگلیسی زبان الشرق الاوسط امروز، چهار شنبه ۷ مرداد، تروریست مورد تعقیب ، «ابو درا» که نام واقعی اش «اسماعیل اعلمی» است اخیراً به از ایران به عراق برگشته است.این تروریست، متهم به ارتکاب جنایات بی شمار است و از طرف دستگاه های قضائی و امنیتی عراق و نیرو های امریکایی تحت تقیب بوده و حکم دستگیریش صادر شده است. وی پس از یک دوره توقف و دریافت آموزشهای ویژه در شهر قم به عراق برگشته است. این شخص فرمانده یکی از واحد های سپاه مهدی مقتدا صدر بوده که از آن انشعاب کرده است.
این شخص متهم است که با قصاوت و بیرحمی زیاد، بسیاری از سنی مذهبان و همینطور اعضای بعث را به قتل رسانده است. وی سر قربانیان خود را با مته سوراخ میکرده است. جنازه بسیاری از قربانبان او با سرهای سوراخ شده با مته یافته شده است. علت اصلی برگشت او ظاهراً اوضاع پدید آمده سیاسی ناشی از نتیجه انتخاباتی غیر مترقبه و غیر قابل اتنتظارمقامات دولت ایران است.
خلاصه ترجمه ی گزارش الشرق الاوسط امروز ۴ شنبه

۱۸/۰۸/۲۰۱۰

No Comments