درچند ثانیه میلیاردرِ (دولاری) شوید!

Share Button

شوخی نیست واقعاْ در عرض چند ثانیه میتوانید میلیاردرِ (دولاری) شوید و نه ریالی یا لیره ترک یا روبل روسیِ هم. دلار! دلار واقعی! در زیر عکس یک اسکناس واقعی یکصد میلیارد دلاری را میبینید! فکر نکنید جعلی است. نه! کاملاً واقعی است. منتها دلار زیمبابو.

خال مهریان سیاه و دانه فلفل سیاه

در سیاهی هردو یکرنگند اما این کجا و آن کجا!

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار

تنها عیب آن اینست که دلار زیمبابو است. دلار کشوری که یکی از انقلابی ترین و یکی از پُرشورترین چهره های ضد امپریالیست قاره سیاه بر آن فرمانراوایی میکند و هنوز با پشت سر نهادن ۹۲ سالگی هم میتواند بر کشور فرمان براند و کسی را یاری به چالش کشیدن او نیست.

نام او رابرت موگابه است و  نام کشور او در دوران فرمانروایی سفید پوستان نژاد پرست، رودزیا بود و لی با پیروزی سیاهان نام کشور به زیمبابو تغیر یافت که احتمالاْ نام قدیمی و پیش مستعمراتی آن سرزمین است.

پس از سقوط رژیم نژاد پرست سفیدها برهبری یان اسمیت و به قدرت رسیدن سیاهان این کشور آخرین رشته ناف خویش را از امپریالیسم انگلیس برید و کاملاْ مستقل شد.

شاید در دنیای امروز، از کره شمالی، جمهوری اسلامی و حکومت حماس در نوار غزه گذشته، کشوری مستقلتر از زیمبابو  در دنیا نباشد.

دولت رابرت موگابه تمام زمینهای آباد شده توسط سفید پوستان نژاد پرست را بزور و اغلب بدون کمترین مابه ازایی از آنها گرفت و بین میلیشیای انقلابی دور ور خود تقسیم کرد. دهقانان بی زمین از این تقسیم اراضی موگابه و حزب زانو* بهره ایی نبردند و فقط اظرافیان خود موگابه آن زمینهای مصادره شده را تصرف کردند و بخشی از میلیشیای انقلابی یا پس از انقلاب انقلابی شده که همانند آنها را ما هم در کشور خود زیاد داریم.

آن یاران و همراهان  موگابه و این میلیشیای انقلابی که در جنگ و بیرون راندن سفید پوستان از زمینهایشان و حتی از کشور، هنر رزمی خود را نشان داده بودند، متاسفانه در بهره ورزی از این زمینها ناتوان بودند چون ترکیب انسانی آنها عمدتأ از عناصر معلق شهری و روستایی و یا طفیلی هایی از لایه های بالای قوم و قبیله موگابه بودند که از کشت و کار سررشته ایی نداشته و فاقد ابتکار اقتصادی هم بودند.

نتیجه چنین نقل و انتقال قدرتی بازتولید رژیم نژادی بشکل یک آپارتائید جدید، سیاه بر سیاه، حکمرانان سیاه پوست و فرودستان  سیاه پوشت بود.

سفیدها مهاجرت کردند و اقتصاد کشاورزی، روز بروز بیشتر از کار افتاد. دولت موگابه در سالهای نخست زمامداری خود توانست با هزینه کردن از سرمایه ملی، فروش زمینهای مصادره شده و واگذاری امیتازات بهره برداری کانهای معدنی تا چندین سال استاندارد زندگی مردم را حفظ کند ولی حالا دیگر متاسفانه کفگیر ته دیگ را هم سوراخ کرده است و آه در بساط خزانه مملکت نیست.

دلار مورد اشاره پس از گذشتن ابرتورم چند هزار درصدی (۲۰۰۹) برای مدتی چاپ  و انتشار یافت ولی از آنجائیکه این اسکنِ ۱۰۰ میلیارد دلاری جوابگوی خرید یک بلیط اتوبوس هم نبود و هزینه چاپ آن از ارزش و قدرت خریدش بیشتر بود، دولت انقلابی و مستقل رابرت موگابه یکسره قید داشتن پول ملی را زد و راند آفریقای جنوبی و سپس دلار کم صفر یا بی صفر سبز رنگ آمریکا و تعداد دیگری از ارزهای خارجی را بجای دلار منقرض شده زیمبابوئی را به عنوان پول در جریان کشور مرسوم کرد.

در معرفی ادبیات سیاسی موگابه همینقدر بس که بگویم او در انتخابات شورانگیز و دشمن شکن ریاست جمهوری یا پارلمانی دو سال پیش، در اشاره به تنها رقیبش که مورگان چاونگرای Morgan Tsvangirai در یک سخنرانی عمومی گفت:«من چخ کنم چاونگرای شلوارش را خیس میکند و در میرود.»

بخش زیادی از پوپولیسم و حمایت عوام از موگابه مدیون پرچمداری تزلزل ناپذیر او علیه همجنسگرایی است که او آنرا غیر آفریقاپی و خصوصیتی خوک منشانه میداند. این موضع ضد همجنسگرایی و در کنار آن ژستهای سیاه گرانه و ضد سفید(ضد غربی) او، تا حدود زیادی عدم مدیریتی او را در امور کشور جبران کرده و در بین عوام برای او شهرت مردانگی و پان افریقایی اصیل ایجاد کرده است

ادبیات سیاسی موگابه بی شباهت به  ادبیات مقام معظم رهبری ما نیست که او  هم چندی پیش در یک سخنرانی، منتقدین سبزِ در حصرِ خود را نانجیب خطاب کرد که مهدی کروبی طی نامه ایی تاریخی به رئیس جمهور پاسخ مناسب و در خور آنرا داد.

البته نرخ تورم در مملکت ما بپای نرخ تورم هزاران درصدی زیمبابو نرسیده است. ولی بقول معروف اگر جایت را خیس نکرده ایی شب طولانیست! از نظر کمی، میزان تورم متفاوت است ولی ره همان ره است و دوچار شدن ریال ایران هم به سرنوشت دلار زیمبابو  در یک چشم انداز طولانی دور از انتظار نیست.

این یاداشت نیمه پارودیک نیمه جدی با استفاده از گزارشی در روزنامه داگنز ایندوستری سوئد** تنظیم شده استکه من بخشی را هم از ویکی پدیا*** مور استفاده قرار داردم. این روزنامه مینویسد این اسکناسها چندان عمری نکردند و چون کاغذ باطله از گردش خارج شدند و جای خود را به دلار آمریکایی و راند آفریقای جنوبی دادند ولی پارادوکسال  بعلت کمی تعداشان امروزه عتیقه شده اند و بعنوان عتیقه و یادگاری ۱۵۰۰ برابر ارزش روز خود در ۸ – ۹ سال یش خرید و فروش میشوند.

*

Zimbabwe African National Union (Zanu)

**

Skräpsedeln som blev superinvestering

Foto: TT

Uppdaterad 2016-05-22 20:06. Publicerad 2016-05-22 17:44
Den som råkar sitta på en viss typ av sedlar från Zimbabwe kan skatta sig lycklig. De tillhör nämligen de senaste sju årens bästa investeringar, skriverThe Guardian.

Det handlar om sedlar av valören 100 biljoner dollar. Dess 14 nollor är det högsta antalet någonsin på ett lagligt betalningsmedel.

Zimbabwe tryckte sedlarna under ett par månader 2009, då landet genomled ett av historiens värsta fall av hyperinflation. Vid en tidpunkt räckte sedeln inte ens för en bussbiljett.

Zimbabwe övergav sin dollar senare under 2009, och gick över till sydafrikanska rand, amerikanska dollar och flera andra utländska valutor.

Men sedlarna som tillkom av en ekonomisk tragedi visar sig nu ha varit en superinvestering för de förutseende. De tros bara ha tryckts i några miljoner exemplar, och samlarna står nu i kö för att komma över ett exemplar.

Dags att investera? Jämför och hitta bästa företagslånet här (extern tjänst)

I England har exempelvis småspararen John Wolstencroft gjort sig en bra affär. Det började med att han gav bort dem som presenter, men snart märkte han av det höga intresset och köpte snabbt på sig hundratals sedlar. Nu säljer han dem på ebay med sin son.

Oftast säljs de för 20-25 pund, motsvarande cirka 240-300 kronor. Jämfört med de cirka 18 kronor som John Wolstencroft betalade innebär det en avkastning om nästan 1.500 procent. Londonbörsens FTSE 100-index har klättrat med blygsamma 5 procent under samma period.

***

Ekonomisk kris och jordreform[redigera | redigera wikitext]

När Mugabe blev premiärminister bedrev cirka 4 ۰۰۰ ättlingar till vita bosättare jordbruk på ۷۰ procent av den odlingsbara jorden. De vita farmarna hade kommit i stort antal till Rhodesia under kolonialtiden och hade satt sig i besittning av stora delar av jordbruksarealen. Under 1960-talet understödde medlemmar av den vita befolkningen Ian Smiths minoritetsregering, som framför allt drev en utveckling av landet i de vitas intresse. När Mugabe kom till makten förklarade han att han ville upphäva denna orättvisa genom att ge tillbaka land till den svarta majoritetsbefolkningen. Detta skedde emellertid inte under 1980-talet med hänsyn till Lancaster House-överenskommelsen och under 1990-talet endast mycket långsamt. Enligt Mugabe skulle landet lämnas tillbaka gradvis. Han föredrog därför att ha frivilliga jordöverlåtelser som utgångspunkt.

I slutet av 1990-talet ledde missnöjet med den mycket ojämlika fördelningen av jordbruksmark till oroligheter.[21]

Inom Zanu-PF beslöt man sig nu mot bakgrund av sin avtagande popularitet och den ekonomiska nedgången för att genomföra jordreformen. Övertagandet av land skedde ofta utan ersättning och under våldsamma former. De vita bosättarna flydde och dödade dessförinnan sin boskap och förstörde traktorer och bevattningsanläggningar.[4]Konfiskationerna föranledde protester från västvärldens regeringar. Mugabe förbjöds som en följd av detta att resa in i Europeiska unionen.

Det land som hade tagits i anspråk överläts emellertid ofta till personer med goda förbindelser med Mugaberegeringen i stället för som utlovat till jordlösa svarta bönder och de tidigare farmarbetarna. Jordbrukssektorns produktivitet sjönk ytterligare som ett resultat av misshushållning och förstörelse. Vidare spärrades utländska bankkrediter.

Jordreformen hindrade inte den fortsatta ekonomiska nedgången utan bidrog till den. De bortdrivna farmarbetarna drabbades av arbetslöshet, och Zimbabwe led brist på livsmedel. Det ekonomiska läget förbättrades inte heller under de följande åren. Så till exempel började inflationen med början i slutet av 2001 att nå upp till tresiffriga tal. Från och med början av 2008 till början av 2009 rådde hyperinflation tills landet tvingades att ge upp sin valuta.

Ifrågasatta val[redigera | redigera wikitext]

I valet 2002 segrade Mugabe med 55 procent av rösterna över sin viktigaste konkurrent Morgan Tsvangirai från Movement for Democratic Change (MDC). Mugabe anklagades emellertid för att ha förmått många av dem som kunde ha röstat mot honom att hålla sig borta från valet. Hans seger grundande sig nästan uteslutande på röster frånMashonaland, som anses vara Mugabeanhängarnas högborg.

Zanu-PF vann även valet 2005 och fick 78 av de 120 valbara platserna i parlamentet. MDC och en oberoende kandidat fick tillsammans 42 av platserna. De återstående 30 sätena fördelades direkt av Mugabe, vilket betydde att Zanu-PF fick en tvåtredjedelsmajoritet i parlamentet (totalt 150 ledamöter). Såväl oppositionen som USA och EU anklagade på nytt Mugabe för massivt valfusk. Bland annat skulle Zanu-PF ha hotat väljare. Utländska valobservatörer hade inte tillåtits.

Den 10 mars 2007 misshandlades Morgan Tsvangirai av poliser sedan han gripits i samband med en regimkritisk demonstration.

I presidentvalet 2008 ställde utöver Morgan Tsvangirai den tidigare Mugabetrogne Simba Makoni upp mot Mugabe.[22] Enligt det officiella valresultatet segrade Tsvangirai i den första valomgången med 47,9 procent mot 43,2 procent för Mugabe, sålunda utan att få absolut majoritet. Även denna gång förekom emellertid anklagelser om valfusk.[23][24]Den andra valomgång som krävdes för att utse ny president skulle genomföras den 27 juni 2008. Tsvangirais anhängare utsattes nu enligt medierapporteringen för våld, hot, gripanden och andra trakasserier. Tsvangirai gav upp sin kandidatur inför den andra valomgången med hänvisning till det tilltagande våldet mot MDC:s medlemmar. För att undgå övergrepp från regeringssoldater tog han sin tillflykt till den nederländska ambassaden.[25][26] Som ende kvarvarande kandidat fick Mugabe i den andra valomgången enligt valkommissionen 2,15 miljoner röster (85,5 procent). Två dagar senare avlade han ämbetseden. Valfusket var omfattande.[27] Enligt observatörer från Afrikanska unionen(AU) var valet i Zimbabwe varken fritt eller rättvist.[28]

Koalitionsregering[redigera | redigera wikitext]

I början av september 2008 kom Mugabe och Tsvangirai överens om att dela makten efter medling av den sydafrikanske presidenten Thabo Mbeki.[29] Tsvangirai tog plats i regeringen med början i februari 2009. Zimbabwes ekonomiska problem fortsatte emellertid under koalitionsregeringen.[30] Våldet avtog dock,[15] och den ekonomiska situationen har förbättrats något.[31]

Kritik

 

 

 

No Comments