ونزوئلا بسوی فروپاشی: بخش چهارم

Share Button

فقط قدری سواد سیاسی روزنامه خوانی کافیست تا با توجه به وضع وخیم اقتصادی و ریزش شدید نیروهای حزب سوسیالیست ونزوئلا،طرف درک کند برای رژیم مادورو سرسونی امکان استفاده نشده برای باقی ماندن بر سرقدرت، باقی نمانده است. با گذشت هر روز در این شرایط بحرانی نه تنها شانسی برای نجات رژیم نیست  بلکه ادامه این وضع میتواند بحران را از سطح سیاسی و اقتصادی به چنان آشوبهای خیابانی غیر قابل کنترلی بکشاند که برای جمع جور کردن آن دهها هزار نظامی هم کافی نباشد.

W460

Big Airline LATAM Suspends Flights to Venezuela

فکر نمیکنم از لحاظ قلمی یا زبانی برای توضیح اکثر مسائل روز کم بیاورم، ولی با این وجود باید اعتراف کنم که در توضیح سرسختی نیکلاس مادورو برای شنای غیر منطقی و ابلهانه در جهت عکس جریان آب، هوا  و همه چیزهای دیگر، دوچار لکنت قلمی و زبانی میشوم.

هیچ یادم نمیرود صحنه آن مردی که پس از اصابت جت مسافری تروریستی در ۱۱ سپتامبر به ساختمان World Trade Center نیویورک خود را از بالای صدمین  طبقه آن برج به خیابان پرتاب کرد و در دم جان داد. بنظر من او در همان لحظه که همه ترس زده شده بودند، با درک اینکه مرگش حتمی است از عقلش استفاده کرد و  راحت ترین راه را برای مردن خود برگزید. در حقیقت او بر مرگ سبقت گرفت.

در تاریخ حکومتهایی بوده اند که با مشاهده اینکه اوضاع از کنترلشان خارج گشته است، خود راه عقب نشینی یا حتی فرار را بر مقاومتی بیهوده و هزینه آفرین برای ملت ترجیح داده اند. فرار این فرمانروایان یا عقب نشینی آنان در برابر اراده جامعه، چه حق و چه ناحق، بیشک حتی اگر از ترس هم بوده باشد یک رفتار مسئولانه و در خور ستایش بوده و هست.

رژیم شاه در ایران، ملک ادریس در لیبی، همین چندی پیش پادشاه بوتان در برابر نیروهای مسلح خلقی مائوئیستی، هایل سلاسی در حبشه،حسنی مبارک در مصر نمونه هایی از این جسارت اخلاقی یا احساس مسئولیت ملی بوده و هستند. اگر شاه بطور جدی به همان روشی که امروز بشار اسد با اعتراضات مردم سوریه برخورد میکند با اعتراضات مردم  ایران، پینوشه وار برخورد میکرد، با توجه به شرایط آنروز دنیا ماندگاریش در قدرت غیر قابل تصور نبود. اگر حسنی مبارک با توجه به وفاداری ارتش مصر به او سرسختی نشان میداد و با اعتراضات مردم با همان زبانی که بشار اسد و قذافی و حتی همان عبدالناصر با مردم خود برخورد کردند میکرد، برای ماندن در قدرت، به احتمال زیاد پشتوانه اش نه از ژنرال فرانکو در اسپانیای انقلابی کمتر بود و نه از پینوشه.

قصد پیش کشیدن اما و اگرهای تاریخی را ندارم که تفسیر بردارند ولی فقط همینقدر بگویم؛ وقتی پای منافع ملی و ملت در میان است، پذیرفتن شکست و عقب نشینی بموقع، در آنجا که راهی دیگر نیست حتی تسلیم نشانه احساس مسئولیت ملی است نه جسارت حتی اگر این احساس مسولیت پوششی برای ضعف و ترس باشد ابائی در کار نیست.

یک فرد میتواند و کاملاْ حق دارد بحساب جان خودش به پای ارزشهایی که بدانها معتقد است بایستد. ولی هیچ فرمانده نظامی و یا رهبر سیاسی حق ندارد به یک نبرد محکوم به شکست ادامه دهد مگر اینکه محاسباتی غیر از پیروزی نظامی درکار بوده و هدف پیروز شدن نباشد بلکه انگیزه های دیگر مانند جسارت آفرینی اگر زمینه ایی دارد و ارزش آفرینی ملی و میهن پرستانه باشد که اینها در معادلات دیگری قرار داده میشوند و کاملاْ قابل تفسیر بردار هستند.

تفاوت انسان با حیوان در اینست که انسان معمولاْ با اندیشه و عقل عمل میکند و حیوان غریزی. البته انسان هم در شرایط اتفاقات سخت و پیش بینی نشده میتواند کاملاْ مانند یک گله حیوانی واکنش غریزی نشان دهد. ولی وقتی پای یک رژیم سیاسی و حکومت و دولت در میان است دیگر خنده دار است بگوئیم حکومت و دولت در فلان مسئله غریزی رفتار کرد. البته دولتها هم اگر از قماش نیکلاس مادوروُ ، بشار اسد و رژیم ایران بی ریشه بوده و از موضع یک اقلیت حاکم رفتار کنند روانشناسی گروهی و واکنش های غریزه چسبیدن به قدرت را در خود دارند که خِرَد و عقلانیت ملی  و سیاسی مملکت بنیاد که بایدسرفصل راهبردها و رهیافتهای آنها باشد در محاسبات استراتژیک رفتار آنها جاپی ندارد چون این گونه حکومتها بیان اراده ملی نیستند تا بهنگام خطر هم، رهیافت خود را از آن منبع استخراج کنند.

انگیزه حفظ قدرت گروهی بهر قیمت و سلطه چهره های سر قبیله ایی در چنین حکومتهایی  واکنش های غریزی و اولیه حیوانی را در چنین حکومتهایی به یک هنجار حکومتی تبدیل میکند.

دو روز پیش خبرگزاریهای جهان** اطلاع دادند که شرکت هواپیمایی لوفت هانزا بعلت بحران اقتصادی ونزوئلا و مشکل تبدیل پول بلیطها به ارز خارجی، پرواز های خود را به آن کشور تا اطلاع ثانوی قطع کرده است.

مُرکب گزارش خبری توقف پروازهای لوفت هانزا به ونزوئلا خشک نشده بود که امروز شرکت هواپیمایی آمریکای لاتینی Airline LATAM * هم اطلاع داد که با دلایل مشابه پروازهای خود را به ونزوئلا متوقف میکند و قطعاً اینها آخرین موارد از این نوع نخواهند بود.

فقط قدری سواد سیاسی روزنامه خوانی کافیست تا با توجه به وضع وخیم اقتصادی و ریزش شدید نیروهای حزب سوسیالیست ونزوئلا،طرف درک کند برای رژیم مادورو سرسونی امکان استفاده نشده برای باقی ماندن بر سرقدرت، باقی نمانده است. با گذشت هر روز در این شرایط بحرانی نه تنها شانسی برای نجات رژیم نیست  بلکه ادامه این وضع میتواند بحران را از سطح سیاسی و اقتصادی به چنان آشوبهای خیابانی غیر قابل کنترلی بکشاند که برای جمع جور کردن آن دهها هزار نظامی هم کافی نباشد.

از اینروست که من دیگر عنوان این یاداشتها را نه فروپاشی رژیم بلکه فروشی خود ونزوئلا میگذارم و تردیدی ندارم با باقی ماندن مادورو  و حزب او در قدرت، نه فقط رژیم او بلکه ونزوئلا از هم خواهد پاشید و حتی اینرا هم بعید نمیدانم که خود حزب سوسیالیست مادور برای ضرور نشان دادن  حاکمیت خود برای حفظ امینت، در آن لحظه که همه امیدشان را از دست داده باشند به  شورشگری میدان داده و به روند فروپاشی اجتماعی کمک کنند. این سناریویی است که قذافی برای لیبی داشت و بشار اسد برای سوریه دارد و آنرا اجرا میکند و رژیم حاکم بر ایران هم برای مردم ایران دارد و درک دیر هنگام این نکته از سوی مردم هزینه آنرا مملکت را افزایش خواهد داد. پوتین هم همین خواب را برای روسیه دارد. در نگاه پوتین فقط ترس دنیا از بهم ریختگی روسیه میتواند رژیم پوتین را برای جهان و مردم روسیه بی بدیل و شر لازم بکند.

*

Big Airline LATAM Suspends Flights to Venezuela

Latin America’s biggest airline LATAM said Monday it will suspend its flights to crisis-hit Venezuela for an indefinite period, following a similar move by German carrier Lufthansa.

Chile-based LATAM Airlines group and its Peruvian and Brazilian subsidiaries decided to cut the flights “due to the complex macroeconomic situation that the region is currently going through,” it said in a statement.

It said challenging economic conditions in Latin America were prompting changes to its domestic and international routes.

“In this context, the companies will suspend, temporarily and for an indefinite period, their operations in Simon Bolivar international airport in Caracas,” the statement said.

Venezuela is in economic and political crisis, with a shortage of dollars making it difficult for businesses to operate.

LATAM said it is cutting all three of the major routes it currently operates to Caracas: from Sao Paulo in Brazil, Lima in Peru and Santiago in Chile.

The Sao Paulo flight has been suspended since May 28 while flights on the other two routes will stop by August 1, LATAM said.

Passengers who have booked flights will be reimbursed, LATAM said.

The company “will work to resume these operations as soon as possible, as soon as global conditions permit.”

Lufthansa said on Sunday it would suspend flights to Venezuela on its route from Frankfurt starting June 17.

A spokesman told AFP it was not clear when service would resume.

“The reason for this is the difficult economic situation and the fact that is it is not possible to transfer foreign currency out of the country,” the spokesman said.

Currency controls in Venezuela make it impossible for airlines to convert their earnings into dollars and send the money abroad.

Venezuelan President Nicolas Maduro is grappling with an economic crisis that has sparked calls for a referendum on removing him from office.

………………….

**

Venezuela’s isolation grows as Lufthansa cancels flights to Caracas

CNBC

German airline Lufthansa cancelled its flights between Germany and Venezuela over the weekend, in the latest sign of the socialist country’s growing isolation and economic, social and political turmoil.

Venezuela’s economy is seen shrinking 8 percent this year, with hyperinflation averaging 481.5 percent, according to the International Monetary Fund.

Lufthansa will halt the only remaining flight between Germany and Caracas from next month, the Financial Times newspaper reported on Sunday. The carrier said this reflected the country’s declining economy and the difficulty of repatriating money from Venezuela due to currency controls.

Amid shortages of basic goods including food, energy and medications, the overthrow of Venezuelan President Nicolas Maduro is viewed as increasingly likely — and the U.S. fears the consequences, given Venezuela’s proximity and oil wealth. Earlier this month, U.S. intelligence officials warned on the possibility of a “palace coup,” led by Maduro’s associates, or a military uprising, according to media reports.

“Serious and/or widespread social unrest remains the key variable that could alter the outlook and hasten a government collapse,” Nicholas Watson, senior vice president at Teneo Intelligence, said in a report on Thursday.

A protester gestures in front of police during an opposition march in Caracas, Venezuela, on Wednesday, May 11, 2016.

Carlos Becerra | Bloomberg | Getty Images
A protester gestures in front of police during an opposition march in Caracas, Venezuela, on Wednesday, May 11, 2016.

Venezuela is set to hold a “recall” referendum to remove Maduro, in what would be the equivalent of a popular non-confidence vote. The government is expected to try to delay the referendum until after January 10, 2017, which would mean the vice-president takes Maduro’s place, rather than fresh elections being held.

“I very much hope the recall referendum will go through, but I’m not 100 percent sure about it,” Carlos de Sousa, economist for Latin American macro research at Oxford Economics, told CNBC on Monday.

“I think the government is betting it can delay it enough so that if it takes place after January 10, the president resigns if they lose the referendum, which is the most likely outcome and the vice president takes power. That is the government’s bet.”

“I think it is going to be very difficult for the government to play that out but it is still a possibility and I don’t give it a zero percent chance that the government will not be able to cling to power.”

In the meantime, the country is struggling to avoid a default, with state-owned oil company, PDVSA, heavily indebted. Venezuela has said it will cut imports even further, to $20 billion this year from $37 billion in 2015, to continue paying its foreign debt.

The world’s biggest sovereign defaults

“I think for the rest of the year it is likely to get worse, not to get better,” de Sousa told CNBC.

“One reason for that is that the government has taken a decision to repay PDVSA’s debt and to do that they have to cut on imports. So I think the population is bearing all the cost of paying this debt and they are going to pay this debt because they have no better choice, because the costs outweigh the benefits in the case of a default,” he said.

It was announced on Monday that China was donating 96 tons of medication to help Venezuela fight its Zika virus outbreak. The Venezuelan health minister said the delivery was part of the deepening trade relationship between China and his country.

“Maduro’s allies in the region are rather weak and financially unable to assist him and other forms of intervention I see as unlikely,” Jimena Blanco, head of Americas at political risk consultancy Verisk Maplecroft, told CNBC on Monday in London

………………….

How Venezuela’s socialist dream collapsed into a nightmare” data-remote-admin-entry-id=”11538523″>How Venezuela’s socialist dream collapsed into a nightmare

Vox World

on May 26, 2016

Venezuela is in the midst of a stunning social, political, and economic collapse. The country of 30 million people is facing dire food and medicine shortages, frequent power outages, serious political unrest, the world’s highest inflation rate, rampant violent crime, and one of the world’s highest murder rates. Earlier this month, Venezuela’s president, Nicolás Maduro, declared a state of emergency..

No Comments