لیبی مدل ترکیه و مالزی را برمیگزیند!

Share Button

حریت ترکیه:
۲۷ دسامبر
«وزیر کشور دولت موقت لیبی فوزی عبدالعلی گفت؛ قانون اساسی ترکیه مدل مورد نظر ماست!»
عبدالعلی اظهار داشت: «لیبی از مدل کشورهای اسلامی ترکیه و مالزی برای تنظیم قانون اساسی جدید خود استفاده خواهد کرد. ما این جریان را با نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان و برخی وزرای لیبی و ترکیه در میان نهاده ایم.» او از دولت و مردم ترکیه بخاطر حمایت و کمکی که در جریان انتقال قدرت و فرایند باز سازی به لیبی داده اند تشکر کرده افزود، آنها برای استقرار یک ساختار دموکراتیک در لیبی کوشش بسیاری بکار بردند.
وی در عین حال اعلام کرد دولت انتقالی لیبی روز ۲۵ دستامبر را روز ثبت نام مبارزانی که در جریان مبارزه مسلحانه برای سرنگونی قذافی با آن رژیم مبارزه کرده اند مقرر کرده است. هدف از این ثبت نام اینست تا آن پیکار جویانی که مایلند بصفوف نیروهای امنیتی جدیداً تشکیل شده کشور بپیوندند خود را ثبت کنند.
وزیر برنامه ریزی «عیسی التویجر » نیز گفت هدف از این طرح اینست تا بسیاری از این پیکار جویان که هنوز وضعیت میلیشیایی پراکنده خود را جفظ کرده اند به نیروهای نظامی ملی بپیوندند.
در جریان مبارزه با قذافی هزاران نفر از مردم کار و زندگیشان را رها کرده و به اعتراضانی که به قیام مسلحانه تبدیل شد علیه دیکتاتور لیبی، معمر القذافی پیوستند. پس از سقوط و کشته شدن قذافی بسیاری از این مبارزان مناطق مختلف کشور را هنوز در کنترل خود دارند.

No Comments