اطلاعیه شخصی

Share Button

سخنی با دوستداران سایت ایران سبز!

حفظ و اداره این سایت بیش از روزی ده ساعت وقت و سالیانه مقداری هزینه مالی برمیدارد. هم هزینه مالی و هم وقت صرف شده برای تهیه، نگارش و درج مطالب بطور ۱۰۰٪  از طرف صاحب سایت که نگارنده این اطلاعیه است میباشد. در ازای این انرژی صرف شده تنها انتظار اینست که مطالبی که با صرف وقت زیاد و قبول هزینه تهیه میشوند، منبعی مفید برای اطلاعات رسانی هم میهنانمان باشد.

امروزه در این دنیای اطلاعات، چنانچه اطلاعات درست به مردم برسد به نیروی مادی برای تغیرات مترقی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل میشود و کمترین اثر آن ایجاد  مقاومت در برابر هجمه شبه اطلاعاتی نیروهای ارتجاعی: ـ مانیپولاسیون(القائگری) اطلاعاتی و سم پراکنی دیس اینفرماتیو (گمراه سازی اطلاعاتی) میباشد. انتشار اطلاعات درست به تقویت  سیستم دفاعی و قضاوت جامعه در برابر مغز شوئی شبه اطلاعاتی تبدیل شده و مانند سیستم دفاعی بدن در برابر میکروب عمل میکند.

البته همه کسانی که اطلاعات را از کانالهای اطلاع رسانی میگیرنددر جهت تغیرات سازنده از آن اطلاعات استفاده نمیکنند و چه بسا از آن اطلاعات برای جلوگیری از تغیرات مثبت و مترقی استفاده میکنند. از این جمله اند شبکه ها و سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی دول ارتجاعی.

برخی افراد هم، اطلاعات را برای ارضای حس کنجکاوی و بصورت منفعل میخواهند و میگیرند.

خطاب این اطلاعیه با هیچ یک از ایندو گروه اخیر نیست بلکه گروه سومی است که تشنه اطلاعات است چون میخواهد در جهانی که زندگی میکند اثر گذار باشد چون نمیخواهد نا خواسته بازتولید کننده شبه اطلاعات عوامفریبی ارتجاع یا ناظر بی طرف آن باشد.

پس  اگر میخواهیم بسهم خود(هرچند ناچیز) در این جبهه جنگ پیشرفت و توسعه و واپسگرایی در جهان منفعل نباشیم و نمیخواهیم با انفعال خود فردی از سپاهی بدون جیره و مواجب ارتجاع باشیم باید در گسترش آگاهی کمک کنیم. این همان انگیزه ایست که نویسنده این اطلاعیه را وامیدارد تا بدون احساس خستگی به فعالیت خود ادامه دهد. نه انتظار بَه بَه و چَه چَه  از کاربران دوستار سایت دارد، نه تشنه شهرت است و نه انتظار کمک مالی دارد.

نقد سازنده که به بهبود عملکرد و فعالیت سایت کمک کند اولین انتظار و تکثیر مطالب سایت دومین انتظار اوست. و اگر کاربری از موضع سازنده به مطلبی ایرادی انتقادی دارد، میتواند مطمئن باشد که نقدش جدی گرفته میشود.

بهر حال این ۲ انتظار: نقد دلسوزانه و ترویج و تکثیر مطالب سایت از جمله ارسال مطالب مورد تأیید آن به شبکه های عمومی انتظاریست که از دوستان سایت میرود.

ایران سبز

حبیب تبریزیان

۲۸ اوت ۲۰۱۶

omid@iranesabz.se

No Comments