جنگ در زمین حلب و جنگ روانی در فضای دیپلماتیک

Share Button

آتش بسی در کار نخواهد بود مگر اینکه وضع یکی از دو طرف چنان بوخامت بگراید که امیدش را برای پیروزی یا امتیاز گیری کاملاً از دست بدهد. پس از این آزمون ممکنست آزمونهای دیگری از این جنس تکرار شود ولی تا هنگامیکه موازنه نیرو در وضع تعادل نسبی کنونی است صحبت از آتش بس پایدار میدانی فقط برای اقناء افکار عمومی و سرسخت نشان دادن طرف مقابل و کسب حقانیت در افکار عمومی است.

پر کاهی که کمر شتر را میشکند

 

ضرب المثلی انگلیسی هست که میگوید:”پر کاهی که کمر شتر را شکست.”* منظور روشن است. یعنی وقتی بار شتر ذره ذره افزوده میشود، وزن بار در آخرین میلیگرم های نهائی ظرفت شتر به نقطه ایی میرسد که افزودن حتی یک پرِ کاه هم کمر حیوان را میشکند.

طی روزهای گذشته اظهار نظر مقامات روسیه در رسانه های دنیا درج شده بود که از توافق قریب الوقوع آمریکا با روسیه برای آتش بس در سوریه خبر میدادند. در برابر این اظهاراتِ خیلی خوشبینانه روسها، هیچ خبر یا واکنش جدی از طرف امریکاییها نبود که وعده روسها را تأئید کند.**

من آن اظهارت مقام روسیه را دایر بر توافق روی آتس بس بهیچوجه جدی نگرفتم چون اولین بار نبود و نیست که روسها از طرف خود یکسویه چنین اخباری انتشار میدهند که میتوان گفت این خوشبینی آفرینی کاذب بخشی از کارزار جنگ روانی آنان میباشد.

من این جنگ روانی محکوم به شکست را ناشی از این میدانم که هرگاه قرار است حمله ایی وسیع از طرف نیروهای اسد و متحدین آن در جبهه های جنگ سوریه و عمدتاً حلب رخ دهد، که روسها، ایرانیها و خود رژیم اسد امید زیاد به موفقیت آن میبندند تا وضعیت جبهه و موازنه میدانی را بسود آنها بهم بزند از برقراری آتش حرف میزنند چون فکر میکنند با چنان حمله و هجومی که تدارک دیده اند، وضعیت میدانی جبهه چنان بنفع آنها بهم میخورد که طرفهای مقابل چاره ای از تسلیم شدن به شرایط روسها نخواهند داشت.

واقعاً هم اگر فکر کنیم که روسیه و رژیم اسد بطور مثال موفق میشدند حلقه محاصره حلب را که برای چندروز از سوی آنان تکمیل شده بود نگاه دارند، فشار روی محاصره شدگان به نقطه ایی میرسید که مجبور میشدند مانند مورد “داریا” در حومه دمشق به ازای امکان خروج تسلیم امیز برای پیکار جویان و راه ارسال آذوغه و دارو به اهالی حلب، شرایط رژیم و روسیه را بپذیرند تا مردم از گرسنگی هلاک نشوند و پیکار جویان ضد رژیم قتل و عام نگردند.

اظهارت قاطعانه این بار مقامات روسیه برای حصول توافق روی آتش بس را میتوان در پرتو شرایطی مشابه با شرایط محاصره چند روزه در دو ماه قبل حلب تحلیل کرد. روسها، رژیم اسد و متحدین ایرانی و حزب اللهی آنان، این بار هم بوی کباب پیروزی محاصره کامل حلب را شنیده اند و از مستی آن است که روسها با اطمینان وعده آتش بس داده اند، منتها آتش بسی طبق شرایط آنها.

تنها تفاوت این بار با آن بار، محتاط شدن سرجوخه پوتین در التیماتوم دادن تزار منشانه و ایجاد ۳ کریدور نجات برای محاصره شدگان است.

و اما پیش زمینه وعده های مقامات روسی دایر بر حصول آتش بس، که البته امروز معلوم شد مذاکرات(کری و لاوروف) بی نتیجه پایان یافته است، دقیقاً همان وضعیتی است که مشابه آن در آستانه تهاجم وسیع نیروهای اسد و متحدینش در زمین و از هوا برای محاصره کامل حلب ایجاد شده بود.

خبرها از نو، حاکی از پیشروی نیروهای اسد و متحدین آنها در آن مناطقی است که آنها در تهاجم قبلی خود در غرب حلب از دست داده بودند. خبرگزاری دولتی سوریه”سانا” در گزارش جدید خود از جبهه حلب میگوید:**یک منبع نظامی سوری اعلام کرد که ارتش سوریه به صورت کامل بر دانشگاه‌های نظامی در جنوب غرب حلب سیطره یافت.

پیشتر نیروهای مقاومت و ارتش سوریه کنترل کامل دانشکده‌ نظامی التسلیح را در جنوب غرب حلب به دست گرفته بودند.

بر اساس این گزارش، یک منبع میدانی در ارتش سوریه به خبرنگار تسنیم، گفت که نیروهای مقاومت بعد از درگیری‌های شدید با تروریست‌های ترکستانی از «جیش الفتح» کنترل کامل این دانشکده را در اختیار گرفتند.

در این عملیات همچنین راه‌های امداد رسانی تروریست‌ها در حومه جنوبی حلب به‌سمت «الراموسه» واقع در جنوب غرب حلب قطع شده است.

این منبع افزود که نیروهای ارتش سوریه اکنون در حال پیشروی به‌سمت «دانشکده توپخانه» هستند.

با کنترل این دانشکده بار دیگر نیروهای ارتش سوریه ونیرویهای پشتیبان، شهر حلب را محاصره کردند و راه‌های ارتباطی تروریست‌ها در حومه جنوبی حلب به سمت «الراموسه» واقع در جنوب غرب حلب قطع شده است.

در جریان عملیات ضد تروریستی منطقه حلب تاکنون افزون بر وارد شدن تلفات سنگین به تروریست ها که شمار آن تا بیش از ۲۵۰۰ نفر نیز اعلام شده و همچنین تعداد بسیار زیاد زخمی ها، استحکامات، واحدهای زرهی و انبارهای جنگ افزار تروریست ها منهدم شده است.”

خلاصه اینکه دلیل ایجاد خوشبینی روسها برای آتش بس، اطمینان آنها از پیروزی نیروهای اسد و متحدین آن در جبهه حلب و در تهاجم جدیدشان است و کنار نیامدن آمریکا با شرایط روسها،برعکس، ناشی از اینست که آنها به شکست روسها و رژیم اسد در تلاشهای جدیدشان اطمینان دارند.

آتش بسی در کار نخواهد بود مگر اینکه وضع یکی از دو طرف چنان بوخامت بگراید که امیدش را برای پیروزی یا امتیاز گیری کاملاً از دست بدهد. پس از این آزمون ممکنست آزمونهای دیگری از این جنس تکرار شود ولی تا هنگامیکه موازنه نیرو در وضع تعادل نسبی کنونی است صحبت از آتش بس پایدار میدانی فقط برای اقناء افکار عمومی و سرسخت نشان دادن طرف مقابل و کسب حقانیت در افکار عمومی است.

روُیترز امروز گزارشهایی دارد که من فقط تیترهای آنرا درج میکنم: ” محاصره شرق حلب با تصرف قرار گاه نظامی تجدید شد.” … ” نیروهای دولتی سوریه بخش تحت کنترل پیکارجویان را در حلب محاصره کردند در همان حال که جنگجویان تحت حمایت ترکیه داعش را از مرزهای ترکیه بیرون میکنند.”

رژیم اسد، پوتین، خامنه ایی و سید حسن نصرلله به آسانی تن به مصالحه و آتش بس در سوریه نخواهند داد زیر این جنگ در ماهیت خود تلاشی برای گذاردن همان پرکاه کم وزنی است که در مثل انگلیسی فوق گفته شد بر گرده شتر رژیم روسیه و نایب(پروکسی) آن در سوریه است.

بنظر من پیروزیهای دیروز و امروز ارتش اسد و متحدان آن مستعجل** خواهند بود و تراژدی/کمدی فرصت دادن به محاصره شدگان با باز گذاری ۳ کریدور نجات از نو شاید سخت تر تکرار خواهد شد.

خبری از کباب پیروزی در حلب برای رژیم اسد و متحدینش در کار نخواهد بود بلکه دودِ داغ کردن خر است که می آید.( البته نگارنده برای این نتیجه گیری خود فاکت قابل استنادی ندارد جز اینکه بر اساس تجربه از سیر گذشته حوادث سخن میگوید)

 

*

the straw that broke the camel’s back

** خبرماقبل خبرِ شکست مذاکرات، این بود که جزئیات توفق هم تعین شده است. و سایت العربیه با استناد به اظهارات مایکل رانتی نماینده آمریکا در امور سوریه، حتی فهرست جزئیات توافق را هم درج کرده بود.

در تحلیل این خبر باید چند آموزه نظامی را از سون تسو یادآوری کنم. ” وقتی قوی هستی خود را ضعیف و وقتی ضعیف هستی خود را قوی نشان بده! وقتی از نظم و انظباط نیروهایت اطمینان داری  صفوف نیروهایت را آشفته و بلبشو نشان بده و هروقت هرج و مرج بر صفوف نیروهایت حاکم است صفوف ارتش خود را منظم و با دیسیپلین وانمود کن. ” .. ” یک ژنرال ماهر همواره یک طعمه آسانگیر را در دسترس حریفش قرار میدهد تا او را به کمند خود بکشد و.. ”  

No Comments