بدون شرح!

Share Button


This video posted on YouTube appears to show a Syrian soldier taking aim at a young boy during a protest in Deraa, Syria. Photograph: YouTube/MrAA991
گاردین ۳۰ دسامیر:
یک سرباز سوری سینه یک پسر بچه را در جریان تظاهرات در شهر درعا نشانه رفته است
اینهم اصلاحات به شیوه بشار اسد!

No Comments