جنگ بی قانون سوریه

Share Button

البته بنظر من، بنا بدلایل بسیار که جای ذکر آنها در اینجا نیست، آمریکا و دول اروپایی اقدام  نظامی مستقیمی نخواهند کرد زیرا هر اقدام آنها رژیم پوتین را در همان جایی قرار خواهد داد که بشار اسد امروز قرار گرفته است یعنی راندن پوتین بسوی یک واکنش استیصال آمیز “بودن یا نبودن” که نتیجه آن حتی میتواند یک تهدید اتمی باشد. ولی من اینرا بعید نمیدانم که با ادامه فاجعه، مردم  عَرَبِ  منطقه با حمایت غیر مستقیم دولنهای خود در مقیاس دهها هزار نفری به جنگ سوریه در دفاع از نیروهای انقلابی آنجا کشانده شوند و جنگ سوریه را به یک جنگی از نوع جنگ داخلی اسپانیا البته با فرجامی متفاوت تبدیل کنند.

الجزیره
۱ دقیقه پیش

همه خبرگزایها و رسانه های دنیا که گزارشی از جنگ داخلی سوریه دارند، بدون استثناء از تشدید بی سابقه و فارغ از هر ملاحظه انسانی و حتی نظامی حملات هوایی رژیم اسد و روسیه خبر میدهند. برابر این گزارشها نقض ابتدایی ترین مقررات کنوانسیونهای بین المللی، بشمول کنوانسیون ژنو در مورد مراعات غیر نظامیان، سرویسهای خدمات پزشکی و اماکن درمانی، خودداری از کشتن و حتی تهدید غیر نظامیان، رعات مراکز آموزشی و مذهبی و … ، و همچنین خودداری از کاربرد سلاح شیمیایی و بمبهای خوشه ایی و.. ؛ نه تنها از طرف رژیم اسد بطور کلی زیر پا نهاده شده است بلکه رژیم پوتین هم که کشورش یکی از اعضای عمده امضاء کننده این مقررات میباشد، دیگر کاملاً به سیم آخر زده است. من در یاداشت قبلی خود پیرامون جنگ سوریه نوشتم؛ زیر پا نهادن مقررات جنگ از طرف یک رژیم فقط یک معنا میتواند داشته باشد و آنهم اینست که چنین رژیمی دیگر مطلقاً به فردای پس از خود و سرنوشت ملت که باید هزینه ماجراجوئیهای چنین رژیمی را بدهد نمی اندیشد بلکه در یک تقلای استصیال آمیز، نجات خود را  فقط در پیروزی بهر قیمت میداند بنحوی که دنیا را درعمل انجام شده بگذارد. و چنین تقلای خطر ناکی یعنی اعلام جنگ به نظم و نظامات جهان یعنی اینکه همه دول بزرگ دنیا هم امضاهایی خود زیر پیمانها و توافقنامه های بین المللی را نا دیده بگیرند. امید بستن به چنین”پیروزی” توهم آمیزی، که دیگر نمیتوان نام پیروزی صرفاً استراتژیک هم بر آن نهاد بلکه یک پیروزی تاریخی برای نیروهائیست که تمام  ماشین تاریخ را میخواهند به چند صد سال قبل به عضر جنگهای آتیلایی و چنگیزی بکشانند، امید بستن آنها به توکل الهی برای امکانپذیر کزدن یک امر ناممکن در این زمین خاکی است، تَوّکُّلی که هرگز رخ نخواهد داد و امدادی که از غیب هرگز نخواهد رسید.

بمبارانهای این ۳ روزه حلب طبق همه گزارشها خبری خبر گزاریهای دنیا بی سابقه بوده است. از امروز صبح تهاجم زمینی ارتش اسد و متحدین آن نیز برای “آزاد سازی” کُل حلب آغاز گردیده است. در ساعات اولیه این تهاجم گزارشهای میدانی حاکی از پیشروی نیروهای رژیم بود ولی دقیقه ای پیش سایت خبری الجزیره خبر داد که نیروهای ضد رژیم توانسته اند یک منطقه از دست داده(هندرات) را که قبلاً یک قرار گاه نیروهای فلسطینی بوده است را از چنگ نیروهای رژیم خارج سازند.

چند روز قبل یکی خبرگزاریهای دنیا گزارش داده بود که ایران دیگر بهانه سازی و پنهان کاری را در اعزام نیروی سپاه به سوریه برای دفاع از زینبیه  یا  تحت عنوان نیروی مستشاری را کنار گذاره و رسماً نیروی منظم سپاه را در مقیاس زیادتری ازگذشته به سوریه برای دفاع از رژیم اسد اعزام کرده است. هفته قبل هم یکی از دسته جات شیعه عراق اعلام کرد که یک نیروی تازه نفس یکهزار نفری دیگر را به سوریه برای آزاد سازی حلب اعزام کرده است.

گزارش یک دقیقه پیش الجزیره از ضد حمله نیروهای انقلابی ضد رژیم، در چنین شرایطی و زیر بمبارنهایی سخت و مداوم، معنایی بسیار بیش از یک پیشرفت و پیروزی تاکتیکی دارد. معنای این پیشروی با توجه به شدت و تداوم بمبارانها و تهاجم آغاز شده نیروهای رژیم، اینست که نیروهای مدافع شرق حلب، احتمالاً مانند دفعه پیش، حمله مشترک نیروهای رژیم و متحدان آنرا دفع خواهند کرد. و رژیم و پشتیبانان روسی و ایرانی آنرا ماننددفعه قبل، خفت زده به عقب خواهند راند ولی این بار، با قضاوت از روی انعکاس بمبارانها که عمده ترین بخش خبری دنیا را در این ۳ روز بخود اختصاص داده است میتوان تصور کرد که دنیا در برابر این فاجعه و جنایات رژیم و متحدین ایرانی و روسی آن دست روی دست نخواهد گذارد.

البته بنظر من، بنا بدلایل بسیار که جای ذکر آنها در اینجا نیست، آمریکا و دول اروپایی اقدام نظامی مستقیمی نخواهند کرد زیرا هر اقدام آنها رژیم پوتین را در همان جایی قرار خواهد داد که بشار اسد امروز قرار گرفته است یعنی راندن پوتین بسوی یک واکنش استیصال آمیز “بودن یا نبودن” که حتی میتواند نتیجه آن یک تهدید اتمی باشد. ولی من اینرا بعید نمیدانم که با ادامه فاجعه، مردم عرب  منطقه با حمایت غیر مستقیم دولنهای خود در مقیاس دهها هزار نفری به جنگ سوریه در دفاع از نیروهای انقلابی آنجا کشانده شوند و جنگ سوریه را به یک جنگی از نوع جنگ داخلی اسپانیا البته با فرجامی متفاوت تبدیل کنند.

دیروز نیروی هوایی رژیم اسد یگانه ایستگاه پمیاژ آب شُربِ مردم قسمت شرقی حلب را بمباران و تخریب کرد و مردم آنجا را از آب سالم آشامیدنی هم محروم ساخت و پیکار جویان ضد رژیم هم، بنا به گفته  هاناسینگر   نمابنده یونسکو در حلب، به تلافی بمباران ایستگاه و تلمبه خانه آب قسمت شرقی شهر توسط هواپیماهای رژیم، تلمبه خانه قسمت غربی شهر، که تحت کنترل رژیم است را زدند و از کار انداختند. نتیجه اینکه در حال حاضر دو میلیون سکنه شهر در هر دو  بخش غربی و شرقی از آب شُرب سالم محرومند و بگفته اهالی و کارکنان خدمات پزشکی، خطر ناشی از نوشیدن آب آلوده مردم را تهدید میکند.

داعش با سربریدن تروریسم خود را به اجرا میگذارد و رژیم اسد با پشتبانی پوتین و رژیم ایران علاوه برکشتن مردم با بمبهای جوراجور، از گرسنگی و تشنگی هم  بعنوان یک وسیله تروریستی علیه مردم استفاده میکنند. جا دارد گفته شود؛ صد رحمت به آن تروریستهای اولی!

Aljazeera

Meanwhile, Syrian rebels said late on Saturday they had regained control of Handarat, a former Palestinian refugee camp north of Aleppo city, after it had earlier fallen to government soldiers.

Rami Abdulrahman, the director for the Syrian Observatory for Human Rights said the fighting was “back and forth” and inconclusive.

An army statement had earlier said that Handarat, an elevated ground overlooking one of the main roads into Aleppo, had been captured and that a “large numbers of terrorists” had been killed.

The army’s assault on Handarat marks the first major ground advance by the government in an offensive that rebels say has unleashed unprecedented firepower against their half of the city.

……

افزوده ها و ضمایم

Russian and Syrian jets bomb Aleppo camp retaken by rebe

Russian and Syrian forces bombed a strategic camp on the northern edge of Aleppo on Sunday after losing control of it overnight, both rebels and the Syrian army said.

Rebels said the army used more powerful weapons in an attempt to recover Handarat, a Palestinian refugee camp a few kilometers north of the Aleppo which is on elevated ground overlooking one of the main roads into Aleppo that had been in rebel hands for years.

“We retook the camp, but the regime burnt it with phosphorous bombs … We were able to protect it, but the bombing burnt our vehicles,” said Abu al-Hassanien, a commander in a rebel operations room that includes the main brigades fighting to repel the army assault.

The army which is being helped by Iranian-backed militias, Lebanon’s Shi’ite Hezbollah militant group and a Palestinian militia, acknowledged rebels had retaken Handarat, whose capture on Saturday briefly marked the first major ground advance by the army in a new offensive to recapture rebel held Aleppo.

“The Syrian army is targeting the armed groups positions in Handarat camp,” a military source was quoted on state media as saying.

The army announced on Thursday the start of a major new military campaign to regain Aleppo, intensifying strikes and use of powerful weapons that rebels said was an “shock and awe” campaign aimed at creating devastation and demoralizing them.

Russian planes also continued their pounding of residential parts of Aleppo, with whole buildings flattened, according to rebels and residents.

The assault on Aleppo, where more than 250,000 civilians are trapped, could be the biggest battle yet in a civil war that has killed hundreds of thousands of people and driven 11 million from their homes.

Two weeks after Moscow and Washington announced a ceasefire that quickly unraveled, President Bashar al-Assad and his Russian and Iranian allies appear to have launched a campaign for a decisive battlefield victory that has buried any hope for diplomacy.

(Reporting by Suleiman Al-Khalidi and Laila Bassam in Beirut; Editing by Mark Potter

………………….

No Comments