انقلاب سوریه شتاب میگیرد!

Share Button


امروز ارتش و نیروهای رژیم از بمب های تیغ دار که پخش میشوند علیه مردم استفاده کرده و دست کم ۳۲ نفر را کشتند.


تظاهرات مشترک مردم نوار مرزی لبنان علیه رژیم بشار اسد و درحمایت از جنبش مردم سوریه

دو روز قبل که در یاداشت خود، راجع به هیئت اعزامی اتحادیه عرب و رهبری تعجب برانگیز آن که یک ژنرال بد نام سودانی بود مینوشتم، مثل اکثر تحلیلگران اوضاع منطقه تمام تمرکز فکری ام روی این بود که آن هیئت چه گزارش بکند،چه نکند و چگونه! به نکته ایی که توجه کمتری بدان داشتم امکان بهره گیری از فرصت حضور این هیئت برای جرئت دادن به مردم وتشجیع آنان برای به خیابان آمدن بود. علت این کم توجهی هم وضعیت دفاعی یا حتی پسرفت جنبش اعتراضی در این اواخر بود که استمداد مداوم شورای ملی سوریه از نهاد های بین المللی برای کمک هم بدان دامن میزد. در این غفلت، من تنها نبودم. صدای اعتراض ازهمه جا علیه این هیئت ناظران و ژنرال جلاد سودانی«احمد مصطفی الدابی»در رأس آن بلند شده بود. فکر میکنم خود بشار اسد و طراحان معاملات پشت پرده سوری وی هم که تن به پذیرش طرح اتحادییه عرب وبازدید این هیئت ناظران داده بودند، قطعاً با اطمینان از رعایت شروط خود، از زاویه مقابل امثال من، دوچار اشتباه ارزیابی مشابهی شده بودند. آنها تصور میکردند با وجود چنین شخصی در رأس هئیت، پس از گزارش آنان، همه دنیا را آچمز خواهند کرد و به جهانیان نشان خواهند داد در سوریه همه چیز در امن و امان است.
ولی مردم سوریه نه تنها منتظر ارائه گزارش این کارنوال بی خاصیت نشدند بلکه فیتله احساسات ملی و انسانی انها با اظهارات این ژنرال بدنام دایر بر اینکه در سوریه خبری نیست، چنان جرقه زد که سر تا سر سوریه را به طوفان اعتراض بی سابقه مردم تبدیل کرد.
با دعوت «شورای ملی سوریه»، توده های وسیع مردم تظاهرات را نه تنها به دومین شهر بزرگ سوریه «حلب» کشاندند بلکه موج اعتراضات توده ایی به مرکز دمشق نیز کشیده شد.
در مورد تظاهرات میلونی امروز مردم، تنها میتوان گفت که «بالانس روانی یا روانشناختی جنبش» بسرعت و شدت بزیان رژیم اسد چنان ناگهانی بهم خورده است که بعید بنظر میرسد او بتواند از تلو تلو خوردنهای های آن بخود آمده از نو تعادل سیاسی خود را باز یابد.
تظاهرات میلیونی مردم در سراسر سوریه بعید است دیگر به آرامی گرائیده یا در موضع دفاعی قرار گیرد. اعتراضات طوفانی امروز به احتمال قریب به یقین تا سرنگونی رژیم بشار اسد ادامه خواهد یافت.
اما شتاب، شدت و ناگهانی بودن فوران اعتراضات مردمی، تنها دامن بشار اسد و رژیم او را نخواهد گرفت از لبنان تا تهران و از آنجا تا مسکو زلزله ایجاد خواهد کرد زیرا هم تهران وهم مسکو نیز در این خیال خوش بودند که با گزارش آبکی این هیئت، راه برای مصالحه و ممانعت از سقوط رژیم اسد باز خواهد شد. در روزهای اخیر مسکو دائم بر اعتبار و رعایت نظر هیئت اعزامی تکیه میکرد که نشان از اطمینان خاطر دولت روسیه به نتیجه ی بازدید آن بود!
برای اینکه بدانیم میزان ریشتر زلزله سیاسی تظاهرات امروز سوریه چه اندازه بوده است میتوانیم به تظاهرات تقریباً ۵۰۰ نفره ای که امروزدر لبنان در حمایت و بعنوان همبستگی با مردم سوریه راه افتاده است فکر کنیم. تظاهراتی ۵۰۰ نفری د رلبنان بنظر زیاد نمی آید ولی در فراخوانهای مشابه قبلی در لبنان، جمعیت از چند ده نفر تجاوز نمیکرد. در تظاهراتی که به ابتکار اسلامگرایان لبنانی ولی باشرکت دیگر گرایشها، در حمایت از مردم سوریه در نوار مرزی با سوریه برگزار شد، به نوشته« نهار نت لبنان» قریب ۵۰۰ نفر شرکت کردند. در طرابلس نیز دانشجویان با ایجاد چادر برای اهدای خون برای مجروحان اعتراضات سوریه در این اکسیون بزرگ شرکت کردند.
تظاهرات وسیع امروز سوریه همه را تقریباً غافلگیر کرد و اگر با این شتاب ادامه یابد نه تنها کنترول آن از دست حکومت دمشق خارج خواهد شد بلکه خیلی سریع به لبنان و احتمالاً به عراق که در بحران سیاسی و دولتی دست و پا میزند سرایت خواهد کرد.
با تغیر ناگهانی و غیر قابل انتظار موازنه روانشناختی جنبش در سوریه ـ به شرط استمرار حرکت امروز ـ باید منتظر تغیر رویکرد مذبذبانه و دو دلانه همه دول منطقه و روسیه و چین نیز بود. حکومت روسیه خیلی زود بوی حلوای رژیم اسد را استشمام خواهد کرد وتغیر رفتار و رویکرد خواهد داد.

No Comments