فساد اقتصادی گسترده در خانواده سلطنتی نروژ

Share Button

چقدر خوب بود که مقامات ایران و مخصوصاً شهرداری تهران و شخص شهردار، سردار باقرقالیباف و مقامات قضایی چند متخصص فساد زدایی و مبارزه با جرائیم اقتصادی به نروژ میفرستادند تا بکمک دستگاه قضایی نروژ آمده و از دامنه فساد، مخصوصاً فساد اقتصادی در دربار نروژ بکاهند.

از قیافه اش هم معلومه که مفسد اقتصادی است

امروز دو شنبه ۱۰ اوکتبر، بمب خبریفساد اقتصادی و سوء استفاده غیر قانونی ولیعهد نروز از موقعیت خود در همه رسانه های نروژ ترکید و تا آنجا که من دیدم حد اقل نشریه معتبر اقتصادی داگنز ایندوستری* سوئد هم آنرا با درشت ترین تیتر ممکن در صفحه اول خود درج کرد.

موضوع این فساد بزرگ، اجاره دادن ۵ واحد الونکهای حاشیه خانه ولیعهد نروژ، پرنس هوکان است که او بدون اجازه شهرداری منطقه این الونکها را اجازه داده است و شهردار منطقه میگوید این کار او غیر قانونی بوده است.

پرنس هوکان ضمن یک اطلاعیه رسمی از این کار خود از شهرداری معذرت خواهی کرده است ولی معلوم نیست معذرت خواهی او مانند معذرت خواهی دادستان معروف ایران حاج آقا سعید مرتضوی پذیرفته شود و احتمالاً ولیعهد نروژ به جریمه نقدی و شاید هم لغو قرارداد اجاره محکوم شود.

چقدر خوب بود که مقامات ایران و مخصوصاً شهرداری تهران و شخص شهردار، سردار باقرقالیباف و مقامات قضایی چند متخصص فساد زدایی و مبارزه با جرائم اقتصادی ایران اسلامی را با سمت مستشاران مبارزه با فساد به نروژ میفرستادند تا بکمک دستگاه قضایی نروژ آمده و از دامنه فساد، مخصوصاً فساد اقتصادی در دربار نروژ بکاهند.

حالا خدا کند که دستگاههای امنیتی و قضایی نروژ و سوئد مرا بخاطر این افشاگری و باز انتشار این فساد تحت تعقیب قرار ندهند و به کهریزک اسلو نفرستند.

Den norske kronprinsen Haakon har hamnat i blåsväder sedan han olovligt hyrt ut bostäder. Kronprinspratet har sitt residens Skaugum som ligger i Asker en bit utanför Oslo. Paret bor i huvudbyggnaden men till fastigheten hör även fem fritidshus. Dessa har nu renoverats och hyrts ut utan att Asker kommun informerats eller beviljat tillstånd.

Chefen för byggprojekt i Asker kommun, Gudbrand Hasvold, bekräftar för Dagbladet att kronprinsen varken har sökt eller fått tillstånd för uthyrningen beviljat.

I ett pressmeddelande på söndagskvällen ber kronprins Haakon om ursäkt.

“Det här har inte gått rätt till, och det är mitt ansvar”, skriver han.

No Comments