اطلاعیه سایت!

Share Button

اطلاعیه سایت!

کاربران گرامی!

بعلت مسافرت و دیگر اشغالات پیش آمده تا چند هفته دیگر یادداشت و مقاله جدیدی در سایت منتشر نخواهد شد مگر حادثه خارق العاده و مهمی رخ دهد که انعکاس آن ضروری و بموقع باشد. ولی در این مدت، در صورت یافتن و دیدن  مقالات جالب در دیگر سایتها یا نشریات داخلی(بفارسی)، و نشریات و آژانسهای خبری دنیا (به انگلیسی)، آنها را کپی و درج خواهم کرد.

ح تبریزیان

No Comments