فرشته عدالت در سعودی چشم بسته عمل میکند

Share Button

 

 ..

بنا به گزارش العربیه، شاهزاده تورکی بن سعود الکبیر که بخاطر قتل یک شهروند عادی در ۳ سال قبل به مرگ محکوم شده بود پس از رد تقاضای استینافش و تآئید حکم دادگاه بدوی در دادگاه عالی، امروز حکم اعدامش به اجرا گذارده شد.

هدف از درج این خبر این نیست که از اجرای عدالت در حق این شاهزاده دربار سعودی خوشحالی شود بلکه غرض مقایسه اجرای عدالت در جمهوری ولایی سلطانعلی خامنه ایی است با اجرای عدالت در مملکت سعودی. در آن کشور، گردن یک شاهزاده درباری، بخاطر کشتن یک شهروند عادی زده میشود و رژیمش هم در اکثر رسانه ها  با صفات ارتجاعی واستبدادی ذکر میشود  و در ایرانِ خُرد شده زیر فشار اسلام مهرورزانه، تحت فرمانروایی سلطانعلی روضه خوان، گزمگان و گماشتگان درجه سوم ـ چهارم دربار ولایت هم کارت سبز کشتن هر منتقد و مخالف  و یا حتی شهروند عادی را بی هیچ کیفری داشته و عاقبت بخیر گشته و پس از هر جرم و جنایتی؛ چه به ریش ملت میخندند. نمونه، در این زمینه از بسیار بیشتر است. کافیست به آرشیو قتلهایی رجوع کنیم که بدست ساطور بدستان و ششلول بندن ولی فقیه طی این ۳ دهه انجام شده است. 

Saudi Arabia: Prince executed for murder

Staff writer, Al Arabiya EnglishTuesday, 18 October 2016

A statement from Saudi Arabia’s Ministry of Interior has confirmed on Tuesday it has carried out the execution orders on Prince Turki bin Saud al-Kabir.

The prince was found guilty three years ago by a Saudi court for murdering a young Saudi man following a group fight in al-Thumama region in the outskirts of Riyadh.

The statement said that “Turki bin Saud al-Kabir killed Saudi citizen Adel bin Suleiman bin Abdul Karim Mohaimeed.”

The statement added that “authorities were able to arrest the above mentioned offender. After the investigations, they charged him of committing the crime and his indictment was sent to the General Court. He was charged with what was attributed to him and sentenced to death as retribution.”

The Court of Appeal and the Supreme Court both agreed on the indictment. A Royal Decree was issued for the implementation of the court’s rule.

The victim’s family refused offers of ‘blood money’ and demanded justice be carried out.

The statement added that the Interior Ministry confirmed “King Salman’s keenness on enforcement of security, justice and God’s judgments.”

It also warned “that legitimate punishment would be the fate of whoever tries to assault innocent people and shed their blood”.

Last Update: Tuesday, 18 October 2016 KSA 22:42 – GMT 19:42

..

No Comments