پس از افشای رسوایی بزرگ مالی دربار سلطنتی نروژ

Share Button

بعنوان کامنتی بر این خبر باید گفت اگر این ولیعهد فلک زده و قانون شکن نروژ، یکصدم قدرت و بُرد کلامی حتی مستخدمِ قاضی معروفِ ما، الحاج سعید مرتضوی را داشت یا اگر آن یونیفرم نظامی و درباری او به اندازه یک لنگه پاگون شهردار پایتخت ما، سردار الحاج باقر قالیباف و یا دیگر سرداران ما اعتبار و اقتدار داشت، کسی جرئت نمیکرد تا سوء استفاده و فساد مالی این ولیعهد مفلوک را برملا کرده و او را وادارد تا میزان ثروت نجومی خود را (یک میلیون دلار) به اطلاع مردم و رسانه ها برساند.

%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%88%da%98

در هفته های گذشته خبر افشای “فساد گسترده مالی در خانواده سلطنتی نروژ” را درج کردم که در جریان آن فساد، معلوم شد پادشاه آینده نروژ بدون کسب اجازه از شهرداری منطقه، ۵ دستگاه کلبه یلاقی حاشیه ویلای شخصی خود را به اجاره داده است.

پس از افشای این رسوایی بزرگ مالی، ولیعهد شاهزاده هوکان، از این کار ناشایست خود از شهرداری منطقه معذرت خواهی کرد. ولی معلوم نیست اظهار ندامت او پذیرفته شود.

دیروز سه شنبه، او زیر فشار دستگاه شهرداری اسلو  و مؤسسات امنیتی و اطلاعاتی آن مجبور گردید لیست داریی و میزان ثروت شخصی خود را انتشار دهد.

سایت “هگنار آنلاین” نروژ وابسته به نشریه “فاینانس آویسن”، امروز پرده دیگری از عقبه آن رسوایی مالی بزرگ برداشت و گزارش داد که زیر فشار افکار عمومی و رسانه های کشور، پادشاه آینده نروژ به رئیس دایره روابط عمومی خود دستور داد تا میزان داریی شخصی او را به اطلاع عموم برساند.[ توضیح اینکه فشار افکار عمومی پدیده ای است که در ممالکی مانند مملکت ما ناشناخته است و توضیح جامعه شناختی آنهم در اینجا جای نمیگرد. چون این پدیده مانند سنگک دانه ایی ۱ تومان و دلار زیر ۸ تومان از حافظه تاریخی ما ملت بزرگ کاملاً پاک شده و بمحاق کامل رفته است و لذا توضیح ریشه ایی این مفهوم و معنای اجتماعی/سیاسی آن برای بازسازی ذهنیتی آن، کار حضرت فیل است نه منِ اکابر نرفته دکتر شده.]

بنوشته این نشریه مالی، میزان ثروت شخصی ولیعهد نروژ تا کنون علنی نبوده و در معرض آگاهی مردم قرار نداشته است.

نکته مهم اینکه ولیعهد نروژ بعنوان پادشاه آبنده کشور[ جانشین پدرش از پرداخت مالیات معاف است که این خود جنبه دیگری از فساد دربار سلطنتی نروژ است.] البته معافیت مالیاتی شاهزداه هوکان بمعنی است که جرم او از طراز جرائیم مدنی در حد تخلف از مقررات شهرداری است و نه مالیاتی.

رئیس روابط عمومی دفتر ولیعهد ماریانِ هاگن در اجرای این دستور ولیعهد، میزان دارایی او را حدود ۹ میلیون کرون یعنی یک میلیون دلار اعلام کرد که بیشتر این ثروت نجومی در یک صندوق سهام و پس انداز(fond i Norge og i utlandet)، گذارده شده است.

منزل شخصی ولیعهد که این کلبه ها به آن متعلق است خود بخشی از یک مجتمع بزرگ مستقلات اعیانی قدیمی است که خانواده سلطنتی نروز آنرا ۹۰ سال قبل(۱۹۲۳م) خریده و طی دو سه نسل به اعضای فعلی خانواده به ارث رسیده است. به گفته یک دلال معاملات ملکی، تعین قیمتِ روز ِکل این مجتمع قدیمی سلطنتی، بعلت وضع ویژه تاریخی اش مثل قیمت آثار هنری چندان آسان نیست ولی شاید بتوان کُل  این مجموعه اعیانی را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون کرون نروژ یعنی ۱۸ تا ۲۳ میلیون دلار تخمین زد.

بعنوان کامنتی بر این خبر باید گفت اگر این ولیعهد فلک زده و قانون شکن نروژ، یکصدم قدرت و بُرد کلامیِ حتی مستخدمِ قاضی معروفِ ما، الحاج سعید مرتضوی را داشت یا اگر آن یونیفرم نظامی و درباری او به اندازه یک لنگه پاگون شهردار پایتخت ما، سردار الحاج باقر قالیباف و یا دیگر سرداران ما اعتبار و اقتدار داشت، کسی جرئت نمیکرد یا بزبان ساده خ… یه آنرا نمیداشت تا سوء استفاده و فساد مالی این ولیعهد مفلوک را برملا کرده و او را وادارد تا میزان ثروت نجومی خود را (یک میلیون دلار) به اطلاع مردم و رسانه ها برساند.

در حاشیه میتوان گفت که کلفت منشی ولیعهد ولایی سلطانی ایران اسلامی ما، آیت الله العظمی الحاج آقا مجتبی خامنه ایی، فرزند ارشد مقام معظم رهبری، جاجیه خانم کربلایی خدیجه سلطان، فقط چند صد میلیون دلار در بانکهای امارات داردکسی هم جرئت بند کردن به این مختصر دارائی را ندارد. نوکرِ الحاج بابک زنجانی کمتر از چند صد میلیون دلار  در بانکهای خارج ندارد و کلاً این مبالغ که در نگاه عُظما بینِ ما ملتِ باشرف، و صبور ایران است که به سعه صدراسلامی اسلامی معروف است اعداد و ارقامی نیستند، ارقام و مبالغی که در نگاه تنگ نظرانه و بُخل آمیزِ ملتِ اسیر استبداد سلطنت نروژ، زیاد بنظر میرسند.

این ملت تازه به نفت رسیده آن بزرگ همتی مردم ما سخاوت نظری ما ایرانیان  از ۳۷ سال پیش مسلمان شده را ندارند. بی دلیل نیست که قدیمیها گفته اند یارب روا مدار که گدا معتبر شود ـ گر معتبر شود، نه تنها ز تو، بلکه از جهان هم بی خبر شود. وای بحال ملتی که در مملکت آن روضه خوانی خلیفه یا که سلطان شود. باید گفت تکبیر!

mojtaba-khamenei

ولیعهد و مالک الرقاب ایران ولایی حضرت اشرف، الحاج آقا مجتبی خامنه ایی و مالشگر سپاهی الحاج قااسم سلیمانی

فکر کنم خلع ید ولیعهد نروژ از برکنار کردن(واقعی و نه صوری) قاضی القضات معروف ما، سعید مرتضوی آسانتر است و دیگر بحثی از خواص دربار سلطانعلی خودمان یا خواص مورد عنایت ولیعهد او آقا مجتبی در میان نمیتواند باشد.

 

private formue

Offentligheten har ikke innsyn i kronprins Haakons private formue, men nå letter han på sløret etter å ha fått spørsmål fra Dagbladet

Artikkel av: NTB

26. oktober 2016 – 06:16

Avisen intervjuet tronarvingen i forbindelse med at han denne uken åpnet den årlige SIKT-konferansen, et intervju som førte til at kronprinsen ba kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Slottet gi ut informasjon om den private formuen. I en tekstmelding opplyser hun at kronprinsens formue er på «om lag ni millioner kroner og er plassert i fond i Norge og i utlandet. I tillegg kommer de private eiendommene Skaugum, Flatholmen og Uvdal».

Avisen påpeker at det er snakk om den reelle formuen, ikke ligningsformue. Kronprinsen er ikke skattepliktig og kan dermed heller ikke søkes opp i skattelistene.

Dagbladet har bedt daglig leder Carl Fredrik Solli i Privatmegleren anslå verdien av Skaugum, noe han sier er vanskelig, fordi eiendommen er såpass spesiell. Han lander på et estimat på ۱۵۰-۲۰۰ millioner kroner for gården, som har vært i kongefamiliens eie siden 1929.

Hyttetomtene i Nore og Uvdal ble kjøpt for 3,5 millioner kroner i 2007, mens Flatholmen på Sørlandet kostet 9 millioner året etter. (©NTB

No Comments