حماسه آفرینی پیکارجویان ضدِ رژیم بشار اسد درحلب

Share Button

مفهوم شناسی سیاسی باید برای کلمه تروریسم بزعم رژیم اسد و متحدینش تعریف دیگری بیابد تا با این لشگر کشی وسیع مورد گزارش روئیترز همخوانی داشته باشد زیرا تعریف کلاسیک آن، دیگر با چنین عملیات نظامی پردامنه ایی نمی خواند.”

حلب یادآور مقاومت تاریخی استالینگراد و محاصره سه ساله آن توسط ارتش هیتلری

Free_syrian_army_coat_of_arms.svg

 

دیروز جمعه ۲۸ اکتبر، پیکار جویان مخالف رژیم اسد، ضد حمله خود برای شکستن محاصره نظامی حلب را آ غاز کردند. این ضد حمله یا تهاجم، با شلیک ۱۵۰ موشک گراد، گلوله باران توپخانه ایی و سه انفجار انتحاری که فتح الشام مسئولیت انجام آنرا بعهده گرفت، آغاز گردید و به آزاد سازی بخشهایی از حومه های حلب منجر گردید.

روئیترز امروز در گزارش خود از میدان نبرد حلب مینویسد:”عکسهای صحنه نبرد نشان میدهد که پیکارجویان ضد رژیم؛ با تانک، توپخانه، نفربرهای زرهی،واحدهای مین یاب و مین جمع کن، جنگجویان سوار بر وانتهای پیکاپ و موترسیکلت، در ستونهای بزرگ به حلب نزدیک میشوند.”

مفهوم شناسی سیاسی باید برای کلمه تروریسم، بزعم رژیم اسد در نامبردن از مخالفانش، تعریف دیگری بیابد تا با این لشگر کشی وسیع مورد گزارش روئیترز همخوانی داشته باشد زیرا تعریف کلاسیک و متعارف شده تروریسم، دیگر با چنین عملیات نظامی پردامنه ایی نمی خواند.”

این ضد حمله مخالفین رژیم برای شکستن محاصره شرق حلب؛ بنا بگفته یکی از فرماندهان واحدهای مهاجم، از بیسابقه ترین هماهنگی عملیاتی بین نیروهای مخالف رژیم برخوردار بوده است. وحدت عمل و هماهنگی عملیاتی بین این گروهها که بگفته یکی دیگر از فرماندهان، در محوری بسیار گسترده جریان یافته و ادامه دارد، مانع تمرکز گزینشی قدرت عملیاتی و آتش نیروهای دولتی و مؤتلفین آن، روی گروه خاصی از مبارزان گردیده است. برای اینکه اهمیت این واژه  هماهنگی را در این رابطه مشخص خوب درک کنیم، کافیست بیاد آوریم که تا همین دو سال پیش، از هر ده گلوله ایی که از تفنگ پیکارجویان شلیک میشد ، هدف ۹ تای آن نیروهای رقیب در درون خود مخالفین رژیم بود. روزی نبود که خبر درگیری و کشتار این گروه با آن گروه بدست هم گزارش نشود. البته من در همان زمان بارها نوشتم که شبکه نفوذی اطلاعاتی و تخریبی رژیم و متحدین ایرانی و روسی اش در بین مخالفین، سوخت رسان به این درگیریهای داخلی است.

حیرت آور ترین نکته در درگیریهای دیروز (اگر خبر آن درست باشد)، حمله همزمان نیروهای دولت اسلامی(داعش)، به یک پایگاه هوایی (واقع  درلاذقیه همانجا که هواپیماهای روسی هستند) میباشد که با شروع تهاجم پیکار جویان مورد حمایت غرب و دول عربی منطقه برای شکستن محاصره حلب همزمان شده است.

روئیترز در ادامه گزارش خود مینویسد:”فتح الشام در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که منطقه کم جمعیت داحیت الاسد واقع در زاویه جنوب غربی شهر را  با وسعت یک کیلومتر مربع  از دست نیروهای دولتی در آورده است… . ذکریا ملاحیفجی، یکی از مقامات رسمی گروه فستقیم، یک گروه ملیگرا از نیروههای مهاجم، به روئیترز میگوید که پیکارجویان ضد رژیم منطقه مسکونی  داحیت الاسد را گرفته اند ولی نه هنوز همه منطقه را. … .  یکی از فرماندهان فتح الشام به روئیترز میگوید که حمله با سه انفجار انتحاری آغاز گردید و به آزاد سازی بخشهای بزرگی از یکی از مناطق حاشیه ایی حلب منجر گردید. یکی فرمانده ارشد ارتش آزاد سوریه FSA هم به روئیترز میگوید که:”یک فراخوان همگانی برای بسیج همه کسانی که قادرند اسلحه حمل کنند داده شده است. او اضافه میکند که آتش باری سنگین توپخانه ایی و  موشکی علیه نیروهای رژیم  از امروز(دیروز جمعه) آغاز گردیده که با شلیک ۱۵۰ موشک به نواحی جنوب غربی شهر شروع شد. …. . ابو یوسف المهاجر از گروه  احرار الشام نیز میگوید که سطح هماهنگی بین واحدهای گوناگون پیکارجو بیسابقه است. این امر سبب شده است تا مخالفین رژیم، نیروهای دولتی و متحدین آنرا در یک محور بسیار گسترده ایی چنان بخود مشغول کنند که نیروهای آن پراکنده شده و از تمرکز آن روی یک گروه معین و خاص از نیروهای مخالف جلوگیری شود. …. . مقامات نظامی رژیم دیروز جمعه گفتند که تهاجم بزرگ دیروز  در هماهنگی و همزمان با حمله  جنگجویان دولت اسلامی،(داعش) گروهی که همه نیروهای مخالف رژیم با آن میجنگند انجام گرفته است…. . مهاجر، یک مقام رسمی احرار الشام میگوید که مه آلود بودن هوای دیروز نیز بزیان نیروهای رژیم تمام شد زیرا که صاف بودن آسمان همیشه بنفع آنها بوده  که هدفگیری آنها علیه پیکارجویان و مواضع آنها را تسحیل میکرده است.

ملاحیجفی  از گردان فستقیم یکی از گروهای پیکار جوی مهاجم، میگوید که حمله با پرتاب موشکهای گراد به منطقه تحت کنترل نیروهای رژیم آغاز گردید. او اضافه میکند این نبرد نبرد بزرگی خواهد بود.

بنابه گزارشهای میدانی، جنگجویان دولت اسلامی دیروز جمعه با ارتش رژیم در یک پایگاه هوایی واقع در ۲۳ مایلی حلب، منطقه ای هم مرز با منطقه تحت کنترل خودشان(داعش)درگیر شدند.”

اگر کسی با سابقه جنگ داخلی سوریه آشنا نباشد اهمیت این رخدادها برایش چندان روشن نخواهد بود. شکلگیری اپوزیسیون  امروزی سوریه با درگیریهای داخلی بین خودشان آغاز گردید که این درگیریها و منازعات داخلی در آغاز، دیگر فرصتی برای مبارزه با رژیم برای آنها باقی نمیگذارد. این اپوزیسیونِ سریعاً شکل گرفته یا سرهم بندی شده، با بیگانگی حاکم در درون خود، میدانی برای مانور نیروهای تخریبگرانه نفوذیهای رژیم اسد، روسیه و ایران بود. پیدایش داعش هم در چنین متن و بر چنین زمینه ایی امکانپذیر گشت.

اگر ادعای مقام دولتی رژیم را در هماهنگی و همزمانی حمله داعش و پیکار جویان ضد رژیم را باور کنیم باید بگوئیم ” نه بر مرده بر زنده باید گریست.” این هماهنگی و همزمانی عملیاتی را نمیتوان بحساب ائتلاف داعش و اپوزیسیون ضد رژیم نهاد بلکه میتوان گفت این احتمال که بخشی از داعشی ها چه از طریق تسخیر داخلی و اقناء سازی، مانند بسیاری از جهادیون دیگر که به صفوف ارتش آزاد سوریه پیوستند و چه از طریق تغیر خط، مانند جبهه النصره، سمت و سوی مبارزه خود را تغیر داده اند؛ دور از انتظار نبوده و نیست.

اولین بار طی ۲  ـ ۳ سال گذشته است که خبری از حمله داعشی ها به نیروهای رژیم گزارش میشود والی همه حملات آنها ظرف این سالها متوجه نیروهای اپوزیسیون رژیم بوده است تا نیروهای رژیم.

عطف به گفته آن مقام اپوزیسیون که گفت این نبرد، نبرد بزرگی خواهد بود، و با توجه به میزان بسیج نیرو و حتی پیش بینی آنها نسبت به وضعیت جوی برای شروع حمله، میتوان گفت اولاً: ـ همین میزان از فعالیت رزمی و مبادرت به ضد حمله در این مقیاس و پس از این محاصره طولانی از سوی آنها نشان میدهد که حرف بشار اسد دایر بر ادامه نبرد رژیم تا آزاد سازی آخرین وجب از خاک کشور چقدر پنداربافانه است و خود فریبی است.

قریب دوسال محاصره، وحشیانه ترین بمبارانهای هوایی از سوی روسها و نیروی هوائی خود رژیم، حمله زمینی ائتلاف وسیعِ با شرکتِ ارتش خود رژیم، حزب الله لبنان، واحد هایی از سپاه قدس ایران، حزب الله عراق، دیگر نیروهایی شیعی عراق، لشگر فاطمیون افعان و.. ، نتوانسته است اراده شاید ۱ تا ۲ هزار پیکارجوی ضد رژیم را درهم بشکند. آنها به همه وعده وعیدها و کریدور بازکردنهای رژیم و  شخص پوتین در سخت ترین شرایط نه! گفتند و به مبارزه خود ادامه دادند. و امروز آنها دست به تهاجمی زده اند که بنا بگزارش روئیترز و به نقل از یک مقام نظامی ارتش رژیم :”… ولی مقامات نظامی سوریه امروز صبح گفتند که ارتش این حمله بسیار وسیع به جنوب غربی حلب را خنثی کرده و ۴ وسیله نقلیه مهاجمین را منهدم ساخته است.”(روئیترز)

حزب الله لبنان با سنگر گرفتن در پشت دیوار خانه مردم، مساجد، بیمارستانها و کودکستانها که عملیات بمباران و  به توپ بستن آنهارا برای ارتش اسرائیل دشوار میساخت، ۳۳ روز در برابر اسرائیل مقاومت کرد و از آن مقاومت با نام حماسه یاد میکند. اگر آن حماسه بوده است مقاومت پیکار جویان حلب که زیر سنگین ترین بمبارانها و با انواع بمبهای آتشزا و خوشه ایی و حتی شیمیایینزدیک به دو سال است ایستاده است و حالا از بیرون و از درون شهر دست به ضد حمله میزند چیست؟!

در حاشیه خبر بسیار مهم فوق بگویم که بنا به گزارشهای خبری؛ تدارک برای آزاد سازی موصل در عراق مراحل پایانی خود را میگذراند یا گذرانده است. بنظر من نباید تقارن ضد حمله پیکارجویان ضد رژیم اسد در حلب را با شروع عملیات موصل تصادفی دانست.چونکه ممکنست مخالفین رژیم اسد روی این حساب کرده بوده اند که حزب الله و شبه نظامیان شیعی عراق بعلت درگیری در موصل نمیتوانند نیروهای زیادی به سوریه گسیل کنند. محاسبه ایی که مقرون به عقل است.

از مدتها پیش سران (حشد الشعبی)، نیرویی که معادل سپاه پاسداران و بسیج ایران در عر اق است، اصرار داشته که در عملیات موصل شرکت کند. این تمایل با مخالفت آمریکا، پیشمرگه های کرد و نیروهای ایلیاتی و سُنی  شمال عراق، ترکیه و کشورهای عربی منطقه مواجه بوده است.

امروز صبح رسانه های دنیا از جمله همین روئیترز، گزارش کردند که حشد الشعبی اعلام کرد که عملیات نظامی خود برای آزاد سازیتل عفار،از مناطق پیرامونی موصل را آغاز کرده است . روئیترز مینویسد که این حمله از طرف نیروی هوایی عراق پوشش داده خواهد شد.

بزبان ساده میتوان گفت که هدف حشد الشعبی از این تصمیم یکسویه که در بهترین حالت ممکن است با موافقت برخی از محافل شیعی حاکم به رهبری نوری المالکی، جعفری و عمار حکیم تصمیم آن گرفته شده باشد، نمایش قدرت نشان دادن به همه آن نیروهائیست که در جنگ با داعش شرکت دارند و در درجه اول آمریکا.

ولی خبری که در پی خبر حمله حشد الشعبی به تل عفار  روی صفحه رسانه های منطقه و دنیا نمودار شد این است که آمریکا، عملیات آزاد سازی موصل را دو روز به تأخیر انداخته است. و به گمان من، احتمال تأخیرهای بیشتر در عملیات آزاد سازی موصل، از سوی آمریکا در آینده منتفی نیست.

بنظر من این گمانه زنی پر بیراه نیست اگر فکر کنیم حشد الشعبی میخواسته با سوء استفاده و فرصت طلبی از تمرکز نیروهای داعش علیه حمله  ائتلافِ تحت رهبری آمریکا، با هزینه بسیار کم، پیروزی آسان کسب کرده و آنرا نمایشی کند. و حالا آمریکا برای عملیات اعلام تنفس میکند تا نتیجه جنگ حشد الشعبی(بخوان المثنی، کپی شیعی داعش)؛ با داعش چه میشود؟!

………………………

افزوده ها:

الجزیره

۲۹ اوکتبر ۲۰۱۶

Shia militias open new front in battle for Mosul

No Comments