حماسه حلب: ۳

Share Button

این برای چهارمین روز متوالی است که روسیه پس از یک وقفه، که عنوان آنرا وقفه انساندوستانه بمبارانها نهاده بود بمبارانها را از سر میگیرد.{ ساده نباید بود! روسیه از آن جهت این توقف موقتی در بمبارانها را اعلام کرد که اولاً میدانست تروریسم غذایی و دارویی علیه مردم حلب همچنان پا برجاست و کارساز و به فرسودن انرژی مدافعین شرق حلب ادامه میدهد و از سوی دیگر روسیه، رژیم اسد و متحدین آنها برای شروع موج جدیدی از حملات هوایی و زمینی نیاز به رسیدن ملزومات جنگی و اردنانسی و تجدید قوا و آرایش داشتند. ح ت}

……………

۳ یا چهار سال پیش که سرکوب و کشتار مردم سوریه توسط رژیم اسد شدت یافته و انعکاس جهانی یافته بود، یک خبرنگار ترک از بی عکس العملی و انفعال جامعه خود، ترکیه نسبت به این کشتارها چنان برآشفته شده بود که تیتر یک مقاله انتقادی خود را ” من از تعلق داشتن به ملتی که بدان تعلق دارم احساس شرم میکنم!”  گذارده بود جزئیات مقاله یادم نیست و لینک آنرا هم ندارم. تیتر مقاله چنان اثر گذار بود که در حافظه من ماند و تا آنجا که به محتوای یادداشت مربوط میشد نویسنده نوشته بود که اگر یکصدم آنچه رژیم اسد بر سر مردم خودش آورد اسرائیل با نیروهای حماس و مردم غزه میکرد، حیابانهای ترکیه پر از تظاهرکنندگان شبانه روزی میشد.

همین چندی پیش یک کاروان دریایی دیگری، منتها این بار از سوی تعدادی زن مقیم اروپا . آسیا براه افتاد تا محاصره غزه را بشکند، محاصره ایی که فقط برای ممانعت از ارسال و تحویل تجهیزات جنگی بکار برده میشود** و نه جلو گیری از مواد غذائی و داروئی که هم ار راه مصر میرسد و هم از گذرگاههای مرزی اسرائیل!

آیا هیچ رخ داده است تا کسی از این جمعیت کاروان راه انداز برای غزه و سازمان حماس و حامیان منطقه ایی و اروپایی آنها؛ که بنظر من سرشان به مسکو، تهران و ستاد حماس میرسد بپرسد چرا برای رساندن کمکهای انساندوستانه به حلب اقدام نمیکنند؟ که محاصره اشان نه برای جلوگیری از رسیدن ساز و برگ جنگی بدانها که بحثی از آن درمیان نیست بلکه برای جلوگیری از رسیدن؛ دارو، غذا و نیازهای اولیه به مردم آن شهر میباشد. شهری که زیر بمبارانهای بی سابقه شبانه روزی روسها و رژیم اسد به ویرانه تبدیل گردیده و بیشتر مراکز درمانی و پزشکی آن حتی آنهایی که در زیر زمینها و پناهگاها سرهم بندی شده بودند با بمبهای بونکرکوب که تا عمق چند ده متری زیر سطح زمین را ویران میکنند تخریب شده و بسیاری از کارکنان درمانی و پزشکی  آن مراکز کشته شده اند*.

این پرسش بجاست اگر انسان از خود و از ارباب جراید و نیروهای حقوق بشری و مدعیان دموکراسی خواهی بپرسد اگر آمریکا  یا اسرائیل،  مردم غزه یا جنوب لبنان را یکصدم و شاید یکهزارم این بمبارانها بمباران میکردند در دنیا چه خبر میشد.

قریب یک هفته پیش بشار اسد بازهم افسار پاره ‍‍کرد ‍‍ و التیماتوم داد. او ۲۴ ساعت به مدافعان شرق حلب مهلت داد تا سلاحهای خود را برزمین بگذارند و شهر را ترک کنند*** والی ارتش و نیروی هوایی رژیم و متحدانش، آنجا را به گورستان انها تبدیل میکنند. اما پس از گذشت چند روز بیشتر از مهلت ۲۴ ساعته او، نهار نت امروز به نقل از آژانس خبری فرانسه از ضد حمله های موضعی مدفعان قهرمان حلب خبر میدهد. بنظر من با رجوع به معنای جای افتاده واژه “قهرمان”، مقاومت مدافعان حلب مرز معنایی این واژه را شکسته است و به سطحی فرای قهرمانی بلکه حماسه آفرینی بمعنای تاریخی و مقایسه مصادیق تاریخی حماسه رسیده است. رژیم بشار اسد و روسیه طی این چند روز به تهدید خود بطور کامل عمل کردند ولی حماسه سازان حلب هم به پیمان خود دایر بر تسلیم ناپذیری.

و اما در این میان، این ما قلم بدستان و مدعیان دموکراسی خواهی هستیم که باید از کشیدن بار عنوان صاحب قلم و مدعی حقوق بشر و دموکراسی احساس شرم کنیم زیرا به تعهدی که این عناوین برای ما ایجاد میکنند در قبال جنایات رژیم اسد و پشتیانان روسی و ایرانی آن عمل نکرده ائیم و اضافه کنم، تا آنجا که بما خارج نشینان مدعی دموکراسیخواهی و.. مربوط میشود، اگر یکهزارم این جنایات را اسرائیل نسبت به مردم غزه مرتکب شده بود، تمام خیابانهای شهرای اروپا و آمریکا و اقیانوسیه را شبانه روز با تظاهرات خود قُرُق کرده بودیم!
نهارنت لبنان پیرامون تشدید بمباران حلب به نقل از آژانس خبری فرانسه مینویسد: “سوریه بر بمباران پیکارجویان حلب افزود.”

هواپیماهای جنگی و توپخانه سوریه و هم پیمان روسی آن با شروع موج جدید تهاجمی خود علیه پیکارجویان ضد رژیم، منطقه تحت کنترل آنها را در بامداد جمعه  در هم کوبیدند.

این برای چهارمین روز متوالی است که روسیه پس از یک وقفه، که عنوان آنرا وقفه انساندوستانه بمبارانها نهاده بود بمبارانها را از سر میگیرد.{ ساده نباید بود! روسیه از آن جهت این توقف موقتی در بمبارانها را اعلام کرد که اولاً میدانست تروریسم غذایی و دارویی علیه مردم حلب همچنان پا برجاست و کارساز و به فرسودن انرژی مدافعین شرق حلب ادامه میدهد و از سوی دیگر روسیه، رژیم اسد و متحدین آنها برای شروع موج جدیدی از حملات هوایی و زمینی نیاز به رسیدن ملزومات جنگی و اردنانسی و تجدید قوا و آرایش داشتند. ح ت}

بنا بگزارش فرانس پرس؛ از نیمه شب دیشب تا بامداد امروز، بشکه های انفجاری و احتراقی بر سر منطقه بارید. بنا به اظهار نظر گروه گزارشگر حقوق بشری مقیم لندن که اوضاع حلب را رصد میکند، بمبارانها با حمله تعرضی نیروهای دولتی به منطقه شرقی شیخ سعید آغاز گردید که پیشرفت آن دوامی نداشت و با ضد حمله پیکارجویان دفع گردید.” پایان خلاصه گزارش نهار نت بنقل از فرانس پرس.

 آنچنانکه همه رسانه های آشنا به وضعیت جنگی در حلب نوشته و گزارش کرده اند مواد غذایی در شهر ظرف یک یا دو هفته آینده ته خواهد کشید. رژیم اسد، روسیه که تمام قدرت جنگی خود به اضافه حزب الله لبنان، عراق و فاطمیون افغان و جنگجویان شیعی پاکستان را علیه حد اکثر (بنا به گزارش اکثر گزارشگران از جنگ) ۲۰۰۰ پیکار جوی ضد رژیم بکار گرفته اند، اگر حتی به درهم شکستن مقاومت پیکارجویان حلب هم؛ با بکار بردن تروریسم گرسنگی، غذایی و دارویی موفق گردند، هم در پیشگاه تاریخ و هم در عرصه سیاسی جهان امروز، این جنگ را باخته اند.

من در یادداشتی با عنوان “جنگ پیریک و آنچه در سوریه میگذرد“، مفصلتر نوشته ام که چرا رژیم اسد و متحدین آن، حتی در صورت پیروزی بازنده این جنگ بی سابقه،، نا برابر، نا متعادل و نامتقارن دوران ما هستند.

…………………………………………………………………………………………………

*

Hospital in besieged Aleppo bombed in raid

Injured boys react at a field hospital after airstrikes on the rebel held areas of Aleppo, Syria November 18, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail TPX IMAGES OF THE DAY ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH

Injured boys react at a field hospital after airstrikes on the rebel held areas of Aleppo, Syria November 18, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail TPX IMAGES OF THE DAY ATTENTION EDITORS – VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH

…………………………….

**

Aljazeera

19/11-2016

According to data published by Israeli NGO Gisha, the number of exits of Palestinians via Erez Crossing fell to 11,050 in September, down from the previous month’s total of 13,447 (and compared to a monthly average in 2015 of 14,276).

The monthly average before September 2000 was more than half a million.

Similarly, there was a drop in the entrance of goods via Kerem Shalom in September – 9,731 truckloads (including fuel, petrol, and construction materials), down from 13,089 in August. Meanwhile, a mere 152 truckloads of goods exited Gaza during September (19 percent of 2005 levels).

…………………………………………………………..

***

Aljazeera

19/11-2016

East Aleppo, Syria – Syrian government forces sent a text message to residents of east Aleppo on Sunday, demanding they leave the rebel-controlled area within 24 hours or risk their lives during a major offensive.

“Our dear people living in east Aleppo, the militants kill your children and take your women,” read the text message, which declared the government’s intent to retake rebel-held districts of the city.

………………….

………….

Syria Army Steps up Bombardment of Rebel East Aleppo

Syrian aircraft and artillery pounded rebel-held areas of Aleppo early Friday as Damascus and its ally Moscow intensified a renewed offensive against the rebels.

It was the fourth straight day of bombing since Russia declared an end to a month-long humanitarian pause on Tuesday.

The more than 250,000 civilians living under siege in the rebel-held east of Syria’s second city spent the night in basements and bomb shelters after one of the most intense bombardments of the renewed offensive.

Barrel bombs and other ordnance rained down until midnight only to resume in the early hours, an AFP correspondent reported.

The bombardment came as government troops pressed an assault on the southern neighbourhood of Sheikh Said, which they briefly entered before being pushed back by rebel fighters, the Syrian Observatory for Human Rights said.

The rebels riposted by firing more than a dozen rockets into government-held areas of the city, the Britain-based monitoring group added.

At least 65 civilians have been killed since the offensive resumed on Tuesday, the Observatory said.

 بنا به اظهار نظر گروه گزارشگر حقوق بشری مقیم لندن که اوضاع را رصد میکند، بمبارانها با حمله تعرضی نیروهای دولتی به منطقه شرقی شیخ سعید آغاز گردید که پیشرفت آن دوامی نداشت و با ضد حمله پیکارجویان دفع گردید.

Once Syria’s main commercial and industrial hub, Aleppo has been devastated by fighting since the rebels overran the east of the city in 2012.

The rebels have been besieged by the army since July and aid agencies say food stocks in the sector are virtually exhausted.

The 1.2 million civilians living in government-held areas have come under repeated rocket fire by the rebels.

Source

Syrian aircraft and artillery pounded rebel-held areas of Aleppo early Friday as Damascus and its ally Moscow intensified a renewed offensive against the rebels.

It was the fourth straight day of bombing since Russia declared an end to a month-long humanitarian pause on Tuesday.

The more than 250,000 civilians living under siege in the rebel-held east of Syria’s second city spent the night in basements and bomb shelters after one of the most intense bombardments of the renewed offensive.

Barrel bombs and other ordnance rained down until midnight only to resume in the early hours, an AFP correspondent reported.

The bombardment came as government troops pressed an assault on the southern neighbourhood of Sheikh Said, which they briefly entered before being pushed back by rebel fighters, the Syrian Observatory for Human Rights said.

The rebels riposted by firing more than a dozen rockets into government-held areas of the city, the Britain-based monitoring group added.

At least 65 civilians have been killed since the offensive resumed on Tuesday, the Observatory said.

Once Syria’s main commercial and industrial hub, Aleppo has been devastated by fighting since the rebels overran the east of the city in 2012.

The rebels have been besieged by the army since July and aid agencies say food stocks in the sector are virtually exhausted.

The 1.2 million civilians living in government-held areas have come under repeated rocket fire by the rebels.

Source

 

 

 

No Comments