حماسه حلب: ۴

Share Button

سخن کوتاه؛ پیرزوی احتمالی رژیم  اسد در حلب و حتی در کُل سوریه علیه اپوزیسیون، فقط بر آتش فشان خشم و نارضایتی مردم سرپوش خواهد نهاد  بدون این ذره ایی بر شانس ماندگاری رژیم اسد و یا بقای نفوذ رژیم اسلامی ایران در آن کشور بیافزاید. یک چنین پیروزی اعراب منطقه را بیش از پیش بسوی نزدیکی تا مرحله همپیمانی استراتژیک با اسرائیل خواهد راند.

نقشه سوریه

این نقشه نشان میدهد که رژیم بیش از ۱/۳ کل اراضی کشور را در اختیار ندارد.

برابر اکثر گزارشهای این چند روزه، ارتش دولتی سوریه در حلب پیشرویهایی داشته است. این پیشرویها زیر سنگینترین بمبارانها که آخرین واحد درمانی و بیمارستانی را در منطقه تحت کنترل مخالفین رژیم نیز ویران کرد، زیر فشار ته کشیدن مواد غذایی و دارویی که گزارشگران میزان آنرا برای فقط ده روز تغذیه مردم آن منطقه محاصره شده پیش بینی کرده اند و سرمای شدید با شرایط فقدان سوخت انجام میگردد.

قریب یکهفته پیش برک اوباما در یک سخنرانی اشاره ایی به وضع سوریه داشت که ضمن محکوم کردن بمبارانهای آن کشور بویژه نقش  روسیه در آن، از جمله گفت سقوط حلب بعید نیست.

نهار نت لبنان گزارش فرانس پرس را درج کرده است که در آن ازجمله گفته میشود: “بنا به گزارش ناظرین در محل، حمله نیروهای دولتی با حملات سنگین هوایی، فروریختن بمب های بشکه های احتراقی و گلوله باران توپخانه ایی آغاز گردید که منجر به کشته شدن ۲۲۵ غیر نظامی بشمول ۲۷ کودک در شرق حلب گردید.”

برابر گزارش همین ناظران؛ در اثر فشار سرما، گرسنگی و قریب ۱۰٫۰۰۰ از شرق حلب گریختند. ۶۰۰۰ نفر آنها به منطقه مجاور، تحت کنترل کُردها در شیخ مقصود رفتند و ۴۰۰۰ نفردیگر به منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی.

باید گفت اگر در چنین شرایطی شرق حلب سقوط نکند و ارتش بشار اسد و متحدینش بر آن قسمت مسلط نشوند، معجزه است. البته آفرینش چنین معجزه ایی از سوی اپوزیسیونی که تا هم اکنون هم با مبارزه قهرمانه خود بقدر کافی معجره کرده است چندان بعید هم نیست. ولی از انتظار چنین معجزه محتملی مهمتر این نکته است که سقوط شرق حلب ابداً بمعنای پیروزی رژیم نیست بلکه این سقوط میتواند به مقاومت در دیگر بخشهای کشور که مناطق وسیعی از آن همچنان در اختیار اپوزیسیون است سوخت رسانی کند و انرژی بدهد.

نهار نت لبنان در گزارشی پیرامون وضع وخیم شرق حلب و پیشروی نیروهای رژیم و ائتلاف آن، دو گزاره خبری دارد که هردو مهم هستند: گزاره نخست اینست: “نشریه نزدیک به رژیم الوطن در گزارش مینویسد هدف بعدی ارتش تقسیم قسمت تحت کنترل شورشیان است و سپس تقسیم کردن آندو قسمت هم در فاز بعدی به قسمتهای بیشتر. پیشرفت ارتش جنگجویان را وادار خواهد کرد که یا تسلیم شوند و یا برنامه آشتی ملی مطابق طرح دولت را بپذیرند.”

اگر این گزاره خبری الوطن را جدی بگیریم، اولاً معلوم نیست چگونه رژیم میخواهد با کسانی که تا کنون آنها تروریست، تکفیری میخواند به آشتی ملی برسد؟!.

دوماً اینکه رژیم دَم از آشتی ملی پس از فتح شرق حلب میزند، نه از مهربانی و ملت نوازی آن بلکه بدین معناست که خود رژیم هم بهتر از هرکسی میداند که فتح شرق حلب بکمک نیروهای خارجی و آن بمبارانها، با غلبه با حد اکثر ۲۰۰۰ پیکارجوی ضد رژیم ابداً بمعنای تسلط بر کُل کشور و پیروزی سیاسی و تأمین مشرروعیت نیست. آنچه رژیم نمیداند و نمیتواند بفهمد اینست که سقوط شرق حلب نمیتواند شکاف ژرف سیاسی رژیم با مردم و اپوزیسیون را پُر کند و این شکاف فقط با سقوط رژیم پر میشود.

نهار نت گزاره دیگری دارد که من در سالهای نخست انقلاب سوریه به موضوع آن اشاره کرده ام و آنهم همکاری زیر جُلی کُردهای سوریه با رژیم اسد است. نهار نت مینویسد:”برابر گزارش یک ناظر حقوق بشری در منطقه، امروز دوشنبه نیروهای دولتی به مناطق؛ سخور، حیدریه و شیخ خُدر حمله کردند و در همان حال، جنگجویان کُرد نیز به شیخ فارِس Sheikh Fares که مجاور منطقه تحت کنترل اپوزیسیون رژیم به پیکارجویان حمله کردند.

نیروهای کُرد در سوریه بطور رسمی در ائتلاف دولتی شرکت ندارند ولی اپوزیسیون میگوید که آنها در حلب بطور فعال در اتحاد با رژیم عمل میکنند.” [این توضیح را بدهم که قریب ۹ ـ۱۰ ماه پیش که تازه روسیه وارد بمباران حلب شده بود و سپاه و مقامات تهران دیگر پرده از مشارکت نظامی خود در سوریه برداشتند و رسماً هم، از شیعیان عراق و افغان با پول ایران نیرو به حلب اعزام کردند، در یکی از سایتهای وابسته به سپاه(تابناک یا تسنیم) طرحی تحلیلی برای حمله به شرق حلب علیه مخالفین رژیم درج شده بود که نگارنده آن(یک سردار سپاه) از جمله به جلب موافقت کردهای شمال شرقی حلب برای حمله هماهنگ با بمباران روسیه و نیروهای مؤتلفه رژیم اسد، ایران، حزب الله لبنان، فاطمیون و حزب الله عراق و.. ، اشاره کرده بود و با چنان زبانی از هماهنگی کردها با رژیم اسد و نیروهای ایران سخن رانده بود که نشان میداد این امر برای نگارنده آن سطور طبیعی میباشد. حمله وسیع و هماهنگی که در هفته های اخیر با شرک نیروهای مختلف ائتلاف رژیم به شرق حلب شده است دقیقاً با طرح توضیح داده شده از طرف آن سردار سپاهی ایران  در گذشته مطابقت کامل دارد. ح ت].

و اما بطور کوتاه من فرض را بر عدم معجزه آفرینی پیکار جویان ضد رژیم و سقوط کامل شرق حلب میگذارم، قدری بیشتر فرض را بر سقوط بقیه مناطق تحت کنترل مخالفین در اثر پیروزی نظامی رژیم میگذارم؛ تازه یک چنین پیروزی خود چیزی جز شکست و ورشکستی رژیمی نیست که بکمک مزدوران و نیروهای خارجی با کشتن ۳۰۰٫۰۰۰ تن از شهروندان مملکت تحت حاکمیت خود به پیروزی رسیده است. یک چنین پیروزی مانند توفیق یک پدری است که با تهدید و تجاوز به عنف جنسی میخواهد فرزند نافرمان خود را ادب و گوشمالی کند.

وقوف بر شکست نهفته در این پیروزی(پیریک) فقط مقاومت سیاسی را در تمامی اشکال آن، هم از خارج از طرف دول حامی اپوزییسون و هم در داخل از طرف مردم و گروههای اپوزیسیونی علیه رژیم تحکیم میکند، یک چنین پیروزی؛ ایران را در جایگاه اسرائیل بعنوان دشمن درجه نخست اعراب مینشاند و حتی کُل جنبش اسلامگرایی در منطقه را که تحت نفوذ اخوان المسلمین است علیه ایران بسیج میکند. یک چنین پیروزی مفروضی رژیم ایران را وادار میسازد تا هزینه آبادی کشور ویران شده  سوریه  و مستمری کشته شدگان افغانی و پاکستانی و عراقی را از کیسه مردم ایران تا ابد بپردازد. یک چنین پیروزی نه تنها ضدیت کشورهای منطقه ایی حامی جنبش ضد اسد با این رژیم را تخفیف نخواهد داد بلکه بر وحدت آنان؛ هم علیه رژیم اسد و هم علیه رژیم ایران خواهد افزود. یک چنین پیروزی، جنگ مذهبی (سکتاریانیستی) را چنان بین ایران شیعی و دیگر ملل سُنی مذهب منطقه ریشه دار خواهد کرد که مردم میهن ما تا دهها و شاید صدها سال هزینه خُرد کننده آنرا باید بپردازند.

سخن کوتاه؛ پیرزوی احتمالی رژیم  اسد در حلب و حتی در کُل سوریه علیه اپوزیسیون، فقط بر آتش فشان خشم و نارضایتی مردم سرپوش خواهد نهاد  بدون این ذره ایی بر شانس ماندگاری رژیم اسد و یا بقای نفوذ رژیم اسلامی ایران در آن کشور بیافزاید. یک چنین پیروزی اعراب منطقه را بیش از پیش بسوی نزدیکی تا مرحله همپیمانی استراتژیک با اسرائیل خواهد راند.

…………………………………………………………….

افزوده ها:

Reuters

Wed Dec 14, 2016 | 5:42am EST

Time Lines: the Battle for Aleppo

Reuters

Capturing eastern Aleppo would be the biggest victory for President Bashar al-Assad since the start of the uprising against him in 2011, restoring his control over the whole city apart from a Kurdish-held area that has not fought against him.

Reuters

29/11/2016

Fuel reserve in Syria’s rebel-held east Aleppo exhausted: civil defense

…………………………………..
Reuters
Mon Nov 28, 2016 | 12:45pm EST

Syria denounces Qatar for saying it will continue to back rebels

……………………………………..

Agence France Presse

Britain Calls for Immediate Ceasefire in Syria’s Aleppo

……………………………………

Independent

03/12-2016

This is why everything you’ve read about the wars in Syria and Iraq could be wrong

It is too dangerous for journalists to operate in rebel-held areas of Aleppo and Mosul. But there is a tremendous hunger for news from the Middle East, so the temptation is for the media give credence to information they get second hand

…………………..

Reuters

03/11-2016

The government has reached numerous local agreements with rebels in besieged areas by which they have been given safe passage to the insurgent-held province of Idlib in northwestern Syria. Some analysts believe the Aleppo rebels may eventually be forced to accept such an agreement.

European Union foreign policy chief Federica Mogherini, speaking in Rome, said she was certain Aleppo’s fall would not end the war, and there would be other military escalations.

“This will only make things worse and, by the way, I am convinced the fall of Aleppo will not end the war. We will have other military escalations. So if a call to stop has to be made, it has to be made now, not tomorrow or in a week’s time,” she said.

…………………………………..

Aleppo Gain No Victory for Assad, Putin, Says British FM

W460

The Syrian regime’s advances in war-torn east Aleppo do not represent a “victory for Assad” or his Russian ally Vladimir Putin, British foreign minister Boris Johnson said Sunday.

“I really think that it’s a mistake to think whatever happens in Aleppo and other areas of rebel-held Syria could amount to a victory for Assad or for Putin,” Johnson told the BBC.

The advance of President Bashar Assad’s forces in the key Syrian city has sparked international outrage, with hundreds of civilians killed and tens of thousands fleeing since the latest offensive began in mid-November.

Syria’s army pushed further into eastern Aleppo Saturday in a devastating assault that has placed it in control of more than half the former rebel stronghold.

Asked if the gains could represent a win for Assad, Johnson replied: “Winning, what is he going to win?”

“It’s impossible to imagine that the people of Syria, millions of them, are going to be reconciled to an Assad-led regime.

“There are millions of Syrians who won’t accept that outcome, who will continue to fight, so the best outcome is for President (Vladimir) Putin and the puppets that he supports to get to the negotiating table and do a deal that moves Syria away from the Assad regime.”

The government has recaptured around 60 percent of eastern parts of Aleppo that rebel forces seized in mid-2012, according to the Syrian Observatory for Human Rights.

Moscow, a key Syria ally, has proposed setting up four humanitarian corridors into the city’s east but said regime approval remained essential.

………………….

Reuters

Sun Dec 4, 2016 | 11:07am EST

No Comments