پوتین برای ما رئیس جمهور تعین میکند!

Share Button

آنچه پوتین در برابر انتخاباتهای ریاست جمهوری ایران نشان میدهد فقط کف زدن، هورا کشیدن و نظاره کردن است. کرملین هرگز نمیتواند از خود نوکری وفاتر تر از رژیم خامنه ایی و گزینشهای او برای اجرای منویات خود  در ایران سر کار بیاورد تا به اندازه رژیم ولایی حاکم، کوک نکرده، مهمیز نحورده و پاداش نگرفته، با چنین استقامتی در سَمتِ منافع آن تاخت کند. مگر پوتین مریض است که با دخالت نابجای خود در این موهبت و ودیعه الهی پر منفعت بدون هزینه برای خود دستکاری کند.

روسیه در تمام طول حیات خود هیچ نوکری خوش خدمت تر از رژیم فعلی ایران نداشته است

سایت العربیه گزارشی را بنقل از سایت تابناک، سایت محسن رضایی درج کرده است که در آن گفته میشود که روسیه به ایران اطلاع داده است که یکی از بلند پایگان دستگاه دولت روحانی جاسوس آمریکا است. این گزارش در ادامه می افزاید؛ یک تحلیلگر روسی فردی از جناحی خاص را برای پست ریاست جمهوری پیشنهاد داده است.

سایت العربیه از دیدن این خبر در تابناک سرگیجه گرفته و بدون ذره ایی تعمق در جایگاه و پایگاه سیاسی محسن رضایی در نظام و  به تبعیت آن سایت تابناک، با شعف این خبر را بازتاب داده است.

اولاً اگر کسی با سبک کار KGB و  FSB آشنا باشد میداند که آنها  معمولاً نفوذیهای خود را نه در بین افراد معروف به غربگرایی و یا لیبرال بلکه در بین محافظه کارترین و افراطی ترین بخش و با غلط انداز ترین فیگورها جا میکنند تا هم بتوانند اطلاعات دست اول بهتری کسب کنند و هم با هیاهیوی آی جاسوس! آی جاسوس! در بین جناحهایی که کمترین وابستگی خارجی را دارند، شرافتمند ترین افراد هر رژیمی را زیر ضربه ببرند و جای خود را در سیستم بیشتر باز کنند.

در دوران جنگ سرد، تمام جاسوسهای KGB در افواه به عنوان کمونیست ستیز ترین افراد شناخته میشدند. بیاد دارم در دهه ۵۰ که یک رشته شبکه های KGB در اروپا کشف شد در سوئیس ژنرالی را گرفتنند که دخترش در یک مصاحبه گفت من تعجب میکنم پدرم در خانه همیشه از کمونیستها بد میگفت و یک نفرت باور نکردنی و تقریباً بیمار گونه از آنها داشت! آن ژنرال بجرم جاسوسی خود اعتراف کرد و به ۳۰ سال زندان محکوم شد.

ممکنست باشند کسانی در میهنمان که این خبر و گزارش را جدی بگیرند و فکر کنند جدیست ولی واقعیت قضیه اینست که هیج نیازی نیست که پوتین و دستگاه اطلاعاتی او FSB تلاش کنند که بر انتخابات ریاست جمهوری ایران اثر بگذارند زیرا حکومت ایران بشمول جایگاه ریاست جمهوری و دیگر دستگاههای دیوانی یا نظامی اش در سیاست ضد آمریکایی، از خود پوتین روسی ترند و علت اینهم اینست که بند ناف و مجاری دستگاه تنفسی رژیم ایران با سیاست آمریکا ستیزیِ گره خورده است و در مقایسه با کرملین بسیار در این عرصه زمینگیرتر است و این اتکاء  به آمریکاستیزی که بنیاد آئین رژیم بر آن نهاده شده است، اگر از آمریکا ستیزی دستگاه پوتین چند ده مرتبه جدی تر، عمیق تر و ریشه دارتر نباشد کمتر نیست.

سایت محسن رضایی از یک شگرد کهنه تبلیغاتی برای بازار گرمی خود از یکطرف و نشان دان نوعی تأثیر پذیر بودن انتخاباتهای ایران از سوی دیگر، این خبر را درج کرده است.که هم خود را غیر روس پرست معرفی کند و هم انتخاباتهای ریاست جمهوری ایران را چنان آزاد و تأثیر پذیر معرفی کند که میتواند از رفتار نیروهای خارجی تآثیر خاصی بپذیرد. و این روس پرستی محسن رضایی و منظومه قدرتی که او بدان وابسته است از این ناشی میشود که روسیه یگانه دولت بزرگی است که دربست از سیاست سرکوب و استبداد در ایران حمایت میکند همچنانکه دشمنی این رژیم با آمریکا فقط بخاطر سیاستهای لیبرالیستی و دفاع از حقوق بشر آن کشور است اگر آمریکا در برابر صدور تروریسم و استبداد ایران سکوت کند، بیشک رهبری ایران باسر به طرف او میدود و در برابر آن کرنش هم میکند.

نه پوتین میخواهد و اگر هم بخواهد میتواند  روی روند انتصاب رئیس جمهوری ایران اثر بگذارد و نه انتخابات ایران جز در چهارچوب محدود ادامه استبداد و حاکمیت ولایی و سیاست آمریکا ستیز آن قابل تأثیر پذیری است.

آنچه پوتین در برابر انتخاباتهای ریاست جمهوری ایران نشان میدهد فقط کف زدن، هورا کشیدن و نظاره کردن است. کرملین هرگز نمیتواند از خود نوکری وفاتر تر از رژیم خامنه ایی و گزینشهای او برای اجرای منویاتش در ایران بر سر کار بیاورد تا به اندازه رژیم ولایی حاکم، کوک نکرده، مهمیز نحورده و پاداش نگرفته، با چنین استقامتی در سَمتِ منافع آن کشور تاخت کند. مگر پوتین مریض است تا با دخالت نابجای خود در این موهبت و ودیعه الهی پر منفعت بدون هزینه برای خود دستکاری کند.

از فرصت استفاده کرده کامنت مختصری هم راجع به فرمان شیخ حسن روحانی رئیس جمهور ایران دایر بر اتمی کردن ناوگان تجاری و نفتی مینویسم:

شیخ حسن با ژستی رئیس جمهور مآبانه دستور دادتا ناوگان تجاری ایران اتمی شود.

شیخ حسن میداند که اولاً اتمی کردن سوخت کشتیها در چهار چوب برجام است  که آمریکا هم آنرا بلامانع دانست و بنا بر این شکستن شاخ قول نیست و لذا  او با ژست رئیس جمهور نمایانه خود در واکنش به تصمیم  کنگره آمریکا دایر بر تمدید ده ساله تحریمهای آمریکا میخواهد بگوید واقعاً صاحب تصمیم است.

این ژشت قلابی فقط احمق فرض کردن مردم و پاشیدن خاک بچشم آنهاست. اگر اتمی کردن سوخت کشتی های ایران حرکتی راهبردی و استراتژیک بود شیخ حسن فقط نقش ابلاغ کننده تصمیم بر آنرا داشت نه تصمیم گیرنده آنرا.

 

 

No Comments