کودتای زیرزمینی یا پروژه آتش بس و صلح

Share Button

ولادیمیر پوتین بر این تصور بود که با حمله غافلگیرانه آتش بس خود با شرکت بشار اسد، بموازات عملیات پشت جبهه ایی و ستون پنجمی، چنان آشتفتگی در صفوف اپوزیسیون و حامیان آن اسد ایجاد خواهد کرد که راه تکه پاره کرده آنها باز خواهد شد.
Putin.Stalin

       بهرام گور، کو همی گور میگرفت     دیدی که برفت و عاقبت، گور بهرام گرفت

به خواننده حق میدهم که از کاربرد عنوان کودتا به طرح آتش بس پوتین ـ اردوغان در این یادداشت با تعجب ابروی خود را بالا بیاندازد، ولی بنظر من چنین واکنشی بیشتر ناشی از در نظر نگرفتن آن مجموعه شرایطی است که روسیه، ترکیه، ایران و بشاراسد را بسوی چنین سناریوی مانورآمیزی رانده است.

پوتین، بشار اسد و رژیم تهران بهتر از هر کسی دریافته اند که جنگ داخلی سوریه میرفت تا طولانی و فرسایشی شودو گرفتن شرق حلب اگر چه سر و صدای زیادی دارد ولی بهیچوجه بمعنای شکست مخالفین رژیم نیست و شاید برعکس صفوف آنهار را بهم فشرده تر هم بکند.

پوتین اینقدر ابله نیست که نداند، ادامه وضع موجود در سوریه و بموازات آن گرداب اوکرائین که در آن گرفتار مانده است و اعمال تحریمهای اروپا و آمریکا، وضعیتی نیست که قابل دوام باشد. این دو گرداب روسیه را به حاشیه جهان پویای صنعتی رانده است و با هر روزی که از این حاشیه ماندگی میگذرد، روسیه شانس کمتری برای جبران عقب ماندگی امروز خود از قافله توسعه جهانی خواهد داشت.

در دوران توسعه شتابناک تکنولوژیک جهان، هر دقیقه و هرثانیه که از دست برود برای آن مللی که داعیه حضور در این توسعه رقابت آمیز را دارند جبران ناپذیر خواهد بود. شاید برای کشوری مانند تایلند که جاه طلبی جهانی ندارد و دنبال این هم نیست تا در واگن اول ماراتون نفس گیر توسعه دنیا بنشیند و به این قانع است که به درب و دیوار بدنه واگن بعدی آویزان شود، تا حدودی، این حاشیه ماندگی قابل تحمل باشد ولی برای روسیه که جاه طلبی جهانی دارد، این حاشیه ماندگی از توسعه و تقسیم کار جهانی و محروم ماندن از شرکت در دستآوردهای علمی و فنی دنیا مرگ آور میباشد. ادامه این وضع، ظرف یک دهه میتواند روسیه به روز ونزوئلای امروز بیاندازد.

در ماهها و هفته های پایانی سال گذشته مسیحی، نیروی هوایی روسیه آنچه در توان داشت و بقیمت زیر پا نهادن همه موازین و مقررات جنگی بین المللی تلاش کرد تا ارتش اسد در شرق حلب به پیروزی برسد. این پیروزی اگر به تخته پرشی برای تعرض صلح و خاتمه جنگ بسود رژیم اسد منجر نمیشد(که البته نشد)، نه تنها میتوانست شکست سنگین سیاسی را در پی داشته باشد بلکه چنین شکست سیاسی خود آبستن شکست نظامی را نیز بود.

برای روسیه اهمیت حیاتی داشت تا از باطلاق سوریه خارج شود ولی نه به قیمت خفت زدگی سیاسی و نظامی.

روسیه گمان میبرد که با پیروزی در حلب میتواند بعنوان یگانه تهمتن میدان بازی در بحران کنونی سوریه به تعرض صلح دست بزند و همه رقیبان را کنار بگذارد. بزعم پوتین چنان تعرضی در صورت موفقیت میتوانست آثار جرم جنایات جنگی روسیه و رژیم اسد و متحدان آنها را نیز پاک کرده و بمحاق براند.

مقطع زمانی چنین تحولی نیز برای پوتین مهم بود زیرا با وارد شدن ترامپ به کاخ سفید که پوتین امید زیاد بدان بسته است، رئیس جمهور جدید و بظاهر مایل به دوستی با مسکو نباید وارث شرایطی بشود که بعداً او را در مقابل روسیه قرار دهد.

پس باید قبل از روی کار آمدن ترامپ قال قضیه کنده میشد.

رژیم بشار اسد جاه طلبی های جهانی روسیه را ندارد و فقط به این قانع است که سرنگون نشود. طولانی و فرسایشی شدن جنگ برای او معنایی جز سقوط قطعی و حتمی اش و به سرنوشت صدام دوچار شدن ندارد. بشار اسد میداند که نه تنها رژیم او قادر به تحمل هزینه مادی، سیاسی و نظامی ادامه این جنگ نیست بلکه میداند که هزینه این جنگ دیر یا زود کمر روسیه و ایران را هم خواهد شکست و دیر یا زود آنها هم وا خواهند داد. پس، یک پیروزی نمادین، حتی بقیمت ارتکاب جنایات جنگی و زیر پا نهادن همه موازین انسانی، یگانه فرصتی میبود که طی آن رژیم اسد و متحدینش، قادر میشدند تا با استفاده حداکثر از توپخانه تبلیغانی جنگ روانی و مانورهای زیر زمینی و ستون پنجمی، با فرادستی، بحران را در مجرای سیاسی دلخواه خود بیاندازدند. مجرایی که دول عربی منطقه و دول غربی حامی اپوزیسیون سوریه در آن نقشی نداشته باشند زیرا به بازی گرفتن این حامیان اپوزیسیون در مذاکرات صلح و آتش بس تاثیر منفی بر ناموازنه سیاسی/نظامی مورد نظر محور مسکو، ایران و دمشق میگذارد.

یکی از اهداف تهاجم صلح و سازش پوتین، این بود که به اپوزیسیون نشان دهد که غرب و دول عربی حامی آن؛ نه توانستند در حلب بدانها کمکی کنند و نه قادرند آتش بسی پایدار را تضمین کرده و به اجراء بگذارند.

این هدفگیری، در شرایطی که اپوزیسیون مجبور به خروج از شرق حلب شده بود، از نظر پوتین، میبایستی منطقاً شرایط روحی و روانی لازم(شکست خوردگی) را در گروههای پیکار جو برای پذیرش شرایط پوتین اردوغان فراهم آورده باشد. (در اینجا مجالی برای واکاوی انگیزه های اردوغان در این سناروی سازی که آنهم در جای خود حائز اهمیت میباشد نیست.)

پرده دوم مانور آتش بس از اینجا شروع میشود که روسیه و اردوغان نه تنها پنهان از نظر دول غربی و عربی حامی اپوزیسیون، بلکه حتی پنهان از نظر عمده ترین جریان اپوزیسیون یعنی ارتش آزاد سوریه و تیم مذاکره کننده مخالفان، این سناریو را طرح و به اجرا گذارده بودند.

استفان دیمیستورا، نماینده سازمان ملل برای مذاکرات بین مخالفین رژیم و رژیم اسد، دو روز پس از اعلام توافق آتش بس در یک گفتگوی رسانه ایی که العربیه آنرا درج کرد گفت، آنها، باید مرا در جریان میگذاشتند و این برنامه باید زیر نظر سازمان ملل انجام پذیرد. چنین اظهاراتی یعنی فرستاده سازمان ملل هم از این توافق بیخبر بوده است. عین همین بی خبری را جورج صبرا و ریاض حجاب، دو تن از رهبران درجه اول اپوزیسیون نیز بنوعی دیگر ابراز داشتند.

در اخباری که بعداً انتشار یافت معلوم شد که حتی هیچ یک از همان رهبران عمده گروههای مورد بحث رسماً توافق اتش بس را امضاء نکرده اند بلکه افراد فاقد مسئولیت بالای سازمانی آن گروهها در جریان قرار گرفته بوده اند و یکی از این گروههای بعداً نام برده شده، حتی کلاً شرکت خود را در چنین مذاکراتی تکذیب کرد.

در خود اعلامیه مسکو از موافقت ۷ گروه نام برده شده است که عباتند از: فیلق الشام،احرار الشام، جیش الاسلام، طیوار الشام، جیش المجاهدین،جیش ادلیب ،الجبهة شامیه. در حالیکه تعداد گروههای عمده پیکار جو نزدیک به ۱۵ میباشد و تعدادی از گروههای نامبرده در این توافق چندان شناخته شده نیستند.

جالب اینست که برخی از این گروههایی که مسکو از آنها بعنوان طرف مذاکره نام میبرد (مشخصاً احرار الشام) همواره از سوی مسکو بعنوان تروریست نام برده شده و مسکو به بهانه هم آمیزی آن با دیگر گروههای میانه رو، تمامی واحد های رزمی اپوزیسیون را به مدت بیش از یکسال تمام در شرق حلب و بخشهای دیگری از کشور، بی تفکیک بمباران کرده بوده است. حال چه اتفاقی افتاده است که این گروه و تعدادی دیگر، بیک باره از دید مسکو از اتهام تروریست بودن  تطهیر شده طرف و مذاکره قرا گرفته اند.

از نظر پوتین و شرکاء سناریو بخوبی طراحی و بخوبی در حال پیاده شدن بود.

اما تهاجم جنگ روانی مسکو برای تخریب روحیه اپوزیسیون آن نتیجه ایی را که پوتین انتظار داشت ببار نیاورد. تعداد زیادی از گروههای پیکار جو یا شرکت خود را در چنین مذاکراتی انکار کردند و یا اجرای آتش بس را برای همه گروهها باستثناء داعش خواستند. گروههای پیکار جو بجای اینکه با این مانور مسکو/آنکار از هم پاشیده شوند، در برابر این مانور حتی از خود همبستگی بیشتری هم نشان دادند.

ولادیمیر پوتین بر این تصور بود که با حمله غافلگیرانه آتش بس خود؛ با شرکت بشار اسد، اردوغان و ایران بموازات عملیات پشت جبهه ایی و ستون پنجمی، چنان آشتفتگی در صفوف اپوزیسیون و حامیان آن ایجاد خواهد کرد که راه تکه پاره کرده آنها در آینده باز خواهد شد.

ولی سناریو آنچنان که میباید پیش نرفت. گروههای پیکار جو اعلام کردند که مسکو تقلب کرده و دو سند متفاوت را به امضاء گذارده است که متن نسخه در اختیار بشار اسد با متنی که گروههای پیکارجو در اختیار دارند و طبق آن آتش بس فراگیر و باسثنای داعش شمولیت همگانی خواهد داشت تفاوت دارد. در متنی که در اختیار بشار اسد است رژیم حق دارد گروههایی را که تروریست میداند بمباران کند.

اعتراضات سران اپوزیسیون، انکار برخی گروهها از شرکت در مذاکرات، پافشاری گروههای شرکت کننده در مذاکرات برای سراسری و فراگیر کردن آتش بس و قائل نشدن استثناء بجز داعش، بروز تظاهرات وسیع مردمی در بسیاری شهرها با استفاده از فرصت اعلام آتش بس، آن نتیجه ایی را که پوتین و شرکاء میخواستند از تهاجم روانی خود بگیرند نداد و برعکس به تشجیع اپوزیسیون و هواداران آنها انجامید. واکنش اپوزیسیون نشان دادن که از این مانور غافلگیر نشده و برای آن آمادگی داشته است.

سماجت پوتین و اردوغان بر ادامه سناریو موجب میشد که نه تنها هیچ یک از دولی که آنها انتظار داشتند با مانورهای خود به مذاکرات قزاقستان (آستانه) بکشانند به دعوت پوتین و اردوغان نه بگویند بلکه بسیاری از گروههای درگیر هم اعلام کردند که اساساً در چنین مذاکراتی شرکت نخواهند کرد و  بقیه هم شرکت خود را به رعایت اکید آتش بس از سوی رژیم و متحدانش مشروط کردند امری که نه در مخیله پوتین گنجانیده شده بود و نه بشار اسد و چنین بود که؛ این مذاکرات و آتش بس که هدفش غافلگیر کردن و کنار گذاردن دول غربی و عربی حامی اپوزیسیون سوریه بود سر از شورای امنیت در آورد و ابتکار از دست پوتین خارج شد و آنچه از این سناریوی مانورآمیز برای پوتین، بشار اسد و ایران باقی ماند پذیرش آتش بسی است که در حکم نوشیدن جام زهر و برسمیت شناختن حاکمیت اپوزیسیون بر بیش از نیمی از سوریه است. ولادیمیر پوتین نه میتواند دیگر طرح خود را پس بگیرد و نه میتواند و بصلاح اوست تا آنرا دقیقاً به اجرا بگذارد.

آخرین سئوالی که باید پاسخ داده شود اینست که چرا دول حامی اپوزیسیون این سناریو را کودتا یا شبه کودتا یا توطئه نخواندند؟

واقعیت اینست که طرح پوتین/اردوغان بعنوان فقط یک طرح، و خارج دسیسه های پشت پرده آن برای خالی کردن زیر پای اپوزیسیون، شامل اهداف اعلام شده دول غربی و عربی بوده است و این روسیه و رژیم بوده اند که همواره از اجرای چنین آتش بسی طفره میرفته اند. بنا بر این حالا که خود روسیه آنرا پیشنهاد میکند این دولتها و خود اپوزیسیون نمیتوانند و نباید علیه طرحی که مورد نظر خود آنها بوده است موضع گیری کنند ولو اینکه از اهداف ناسالم پنهانی پشت آن با خبر باشد.

در زمینه این سناریو و مانور پوتین و شرکاء بسی بیش از این میتوان نوشت و میتوان مستندات و فاکتهای بسیاری را نیز درج کرد. ولی بنظرم نه خواننده حوصله بیش از این را خواهد داشت و نه من حوصله نوشتن و جمع و جور کردن همه فاکتها را. برخی منابع را در زیر از الجزیره، العربیه، روئیترز و BBC بطور نامنظم کپی کرده ام که خواننده میتواند در صورت علاقه آنها را پیگیری کند. در آینده هم بر ضمایم این یادداشت افزوده خواهد شد. فقط اضافه کنم که یکی از بازنده های این ظرح رژیم تهران است که برای توضیح آنهم فعلاً مجالی نیست. این راهم بعنوان مؤخره اضافه کنم که یکی از تحلیلگران سیاسی  در توضیح تمایل پوتین برای خاتمه جنگ نوشته بود که روسیه نمیخواهد” شیطان بزرگ” در خاورمیانه شود.ولق من فکر میکنم کار روسیه از این حرفها گذشته است.

…………………….

Naharnet

05/01/2017

Clashes Near Damascus Despite Syria Truce

……………………….
Aljazeera
29Dec
Russian President Vladimir Putin says an agreement has been reached on a countrywide ceasefire for Syria, with Russia and Turkey to act as guarantors.

He said the truce would begin at midnight on Thursday (22:00 GMT) and be followed by peace talks between Syrian President Bashar al-Assad’s government and the Syrian opposition in the Kazakh capital Astana.

“The agreements reached are, no doubt, very fragile and they demand special attention and follow-up in order to keep them and develop them. Nevertheless, this is a notable result of our joint work, efforts by the defence and foreign ministries, our partners in the regions,” Putin said.

…………….
Aljazeera
29dec

[Mohamed Mounzer Masri/Reuters]
The fate of a nationwide truce for Syria remains unclear with the Syrian National Coalition, the country’s main political opposition bloc, telling Al Jazeera that it has still not received a draft plan from either Turkey or Russia.

Turkey’s state-run Anadolu news agency had reported on Wednesday that a ceasefire plan had been submitted to Syria’s rival parties and could come into force as early as midnight.

Syria: Under Russia’s fist
But the coalition, which represents the Free Syrian Army and other rebel groups fighting across the country, told Al Jazeera that it was yet to receive a draft of the document.

Labib Nahhas, the foreign relations head of the powerful Ahrar al-Sham rebel group, said the faction was “aware of ongoing discussions between Russia and Turkey about a nationwide ceasefire”.

…..
Aljazeera

29/12/2016

Citing a source who requested anonymity, Anadolu said “terrorist organisations” would be excluded from the deal.

This would most certainly exclude the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) group and Jabhat Fateh al-Sham, the group formerly known as al-Nusra Front.

The source also said that if the ceasefire succeeded, political negotiations would start in the Kazakh capital, Astana, under Turkey and Russia’s guidance.

Samir Nashar, a Syrian opposition figure, said that there were “tremendous efforts being exerted by the Turkish government to implement such a ceasefire with the help of an Arab country” before a proposed meeting takes place in Kazakhstan.

Labib Nahhas, foreign relations head for another rebel group, Ahrar al-Sham, confirmed to AFP news agency that the faction was “aware of ongoing discussions between Russia and Turkey…”.

But he said that rebel factions had not been presented with any official proposal and said there were still obstacles to the deal.

“Russia wants to exclude Eastern Ghouta from the ceasefire, which is not
acceptable,” he said, referring to a rebel-held area outside Damascus.
………………………

Aljazeera

31/12/2016

In their statement, the rebels said it appeared the government and the opposition had signed two different versions of the ceasefire deal, one of which was missing “a number of key and essential points that are non-negotiable”, but did not say what those were.

“There is a different interpretation on this ceasefire between Syrian opposition groups on the one hand and the Russians and other parties on the other,” Marwan Kabalan, an analyst at Doha Institute, told Al Jazeera.

There was confusion over which groups in the opposition are included in the ceasefire. The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL, also known as ISIS) group, which has made enemies of all sides in the conflict, is not included.

“The opposition said the ceasefire includes all Syrian factions excluding ISIL, whereas the Russians said it would exclude all UN-designated terrorist organisations including al-Nusra Front,” said Kabalan. “This [difference] is a ticking bomb that will jeopardise the whole process as the Syrian forces will go after al-Nusra and that will put the

.Syrian opposition

…………………………

BBC

31/12/2016

Syria conflict: UN endorses Syria ceasefire deal

…………

Aljazeera

31/12/2016

In their statement, the rebels said it appeared the government and the opposition had signed two different versions of the ceasefire deal, one of which was missing “a number of key and essential points that are non-negotiable”, but did not say what those were.

“There is a different interpretation on this ceasefire between Syrian opposition groups on the one hand and the Russians and other parties on the other,” Marwan Kabalan, an analyst at Doha Institute, told Al Jazeera.

There was confusion over which groups in the opposition are included in the ceasefire. The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL, also known as ISIS) group, which has made enemies of all sides in the conflict, is not included.

“The opposition said the ceasefire includes all Syrian factions excluding ISIL, whereas the Russians said it would exclude all UN-designated terrorist organisations including al-Nusra Front,” said Kabalan. “This [difference] is a ticking bomb that will jeopardise the whole process as the Syrian forces will go after al-Nusra and that will put the Syrian opposition factions in a very difficult position.”

………………..

۲۹/۱۲/۲۰۱۶

 Alarabia
Russia’s defense ministry said the insurgent groups which signed the agreement were: Failaq al-Sham, Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam, Thuwwar al-Sham, Jaish al-Muhajidin, Jaish Idlib and al-Jabha al-Shamia.

فیلق الشام،احرار الشام، جیش الاسلام، طیوار الشام، جیش المجاهدین،جیش ادلیب ،الجبهة شامیه

……………..….

Reuters

29/12/2016

The Syrian army announced a nationwide halt to fighting but said Islamic State and ex-Nusra Front militants and all groups linked to them would be excluded from the deal. It did not say which unnamed groups would be excluded.

No Comments