سرانجام سلطان رجب اول رسماً به تخت سلطنت جلوس کرد

Share Button

 چگیده: … من قبلاً نوشته ام که اردوغان جامعه ترکیه را به چنان شکافهای سیاسی، مذهبی و قومی  دوچار کرده است که این شکافها ماهیت انفجاری و آتشفشانی دارند. اردوغان نمیتواند با زور به حکومت خود و حزبش ادامه دهد زیرا ساختار اقتصادی و اجتماعی و تغیرات نسلی در ترکیه و نزدیکی آن به اروپا این اجازه را به او نخواهند داد ولی او میتواند با ایجاد این شکافهای دیر ترمیم پذیر، ترکیه به باتلاق یک بحران سیاسی و اجتماعی طولانی بکشاند که بیرون آمدن کشور از آن آسان نخواهد بود.   

Turkish lawmakers scuffled on Thursday after Aylin Nazliaka, center left, handcuffed herself to a microphone to protest proposed changes to the Constitution.

قریب ۱۳ سال پیش که هنوز مدتی از نخست وزیری رجب طیب اردوغان نگذشته بود، برای یک سفر تابستانی در آنتالیا بودم. روزی در رستوران هتل به یکی از کارکنان آن که با هم سلام و علیکی پیدا کرده بودیم و میدانست که من ایرانی هستم، گفتم بالاخره کشور شما هم جمهوری اسلامی شد! با ژستی حاکی از اطمینان بنفس مشت گره کرده اش را بطور رزمی بالا برد و گفت ما ارتشی داریم که اجازه این کار را نمیدهد.

امروز شنبه؛ پارلمان اردوغانی شده ترکیه، بدنبال چند روز بحث و سپس تصویب تک تکِ موادی که برای تبدیل قانون اساسی ترکیه از نظام دولت پارلمانی به نظام جمهوری لازم بود را تصویب نهایی کرد. اول باید تک تک مواد این پاکت تغیرات قانونی تصویب میشد تا سپس تمامی پاکت به رأی نهایی مجلس گذارده میشد که امروز این امر انجام شد.

البته تصویب این مجموعه تغیرات در قانون اساسی به آسانی پیش نرفت. طبق گزارشهای خبری که من از میان آنها گزارش نیویورک تایمز امروز را دستمایه این یادداشت کرده ام، طبق گزارش این نشریه، روز پنجشنبه و عصر دیروز (جمعه)در مراحل پایانی مذاکرات مجلس، کار موافقین و مخالفین به زدو خورد و حمله و هجوم پارلمانتاریانهای حزب اردوغان به مخالفین کشیده شده است که حد اقل ۳ نفر از نمایندگان مجلس بیمارستانی شده اند و دست و یک پای مصنوعی یکی از نمایندگان زن، که مصنوعی بوده چنان شکسته شده است که در محل اتصال ران و بازوی این خانم، صدمات جدی بدنی ایجاد کرده که منجر به بستری شدن او در بیمارستان گردیده است. نام این خانم نماینده صفک پیوی، Safak Pavey میباشد که قبلاً پست دیپلماتیک در سازمان ملل داشته است.

نیویورک تایمز مینویسد که خانمی دیگر بعنوان اعتراض دستانش را به میکرفون زنجیر کرده فریاد میزد اینها که امروز با ما این چنین میکنند فردا چه خواهند کرد؟ پس از این اعتراض، او هم مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

نیویورک تایمز چنین ادامه میدهد: « رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان، ائتلافی از حزب خودش و حزب راست افراطی جنبش ملی far-right Nationalist Movement Party, or M.H.P» سرهم بندی کرد تا بتواند آرای لازم پارلمانی را برای تغیر قانون اساسی تأمین کند. او علیرغم انتقادهای شدید احزاب اپوزیسیون در پارلمان بشمول حزب دموکراسی مردم (طرفدار کُردها. ح ت) موفق شد آرای لازم را برای تصویب طرح خود تأمین کند. این در شرایطی است که ۱۱ تن از نمایندگان پارلمانی این حزب بشمول رهبر آن صلاح الدین دمیتراش به اتهام همکاری با تروریستها به زندان افکنده شده اند. [دیروز یک سایت هوادار این حزب نوشته بود که دادستان برای دمیتراش جمعاً بیش از ۱۳۰ سال زندان تقاضا کرده است و این درحالی است که در تمام دموکراسیهای پارلمانی نمایندگان مصونیت پارلمانی دارند. همین سایت* از قول دمیتراش نوشته بود جرم اصلی ما مخالفت با تغیر قانون اساسی توسط اردوغان است. اینرا هم توضیح بدهم که این حزب در انتخابات پارلمانی گذشته نزدیک ۱۳% رای داشت و بعنوان یک «حزب چپ مرکز گرا» میخواست به بزرگترین حزب سیاسی ترکیه تبدیل شود و نه فقط یک حزب کُردی. بخش قابل ملاحظه ایی از همین ۱۳% آرا هم از اقشار طبقه متوسط و روشنفکران و چامعه فرهنگی ترک بوده است. ح ت]

این مجموعه قانونی مورد تصویب مجلس که اردوغان با کمک گیری از آرای حزب راست افراطی «حزب جنبش ملیMHP» آنرا تا اینجا پیش برده است باید تا ماه آوریل، حدود ۳ ماه دیگر، به رفراندم گذارده شود.

میتوان تقریباً اطمینان داشت که اردوغان برای گذراندن آن از همه پرسی مشکلی نخواهد داشت زیرا او بر همان موج دین و مذهب زدگی توده هایی سوار است که خمینی در ایران، محمد مُرسی در مصر، ائتلاف شیعی در عراق و حزب الله در لبنان سوار شدند و یاهستند و سواری میگیرند. آنها از وزش باد دین و مذهب در بادبانهای کشتی سیاسی خود برخوردار شدند و هستند و رقیبانشان باید جان بکنند تا با زبان خِرَد مدنی و حقوق شهروندی با این توده دینوندان حرف بزنند که میتوان چنین رقابتی را اسیمتریک نام نهاد. آن یک عکس مار میشکد و این یک کلمه مار را مینویسد. اولی بهتر و آسانتر بخورد آن توده دین زده میرود.

… «نیویورک تایمز از فشردگی زمان طرح تا تصویب شتابزده این مجوعه تغیرات قانونی نوشته است که نمایندگان حتی فرصت مطالعه آنها را نیافته اند. این قانون اساسی جدید، بنا بر نظر منتقدین، قدرت بازهم بیشتری از آنچه اردوغان هم اکنون هم دارد به او میدهد. قدرت اینکه هروقت و بهر تعداد که میخواهد وضعیت اضطراری در مملکت برقرار کند.[ تحت شرایط اضطراری، قانون اساسی و سازو کار پارلمانی بحالت تعلیق درآمده و امور کشوری با حکم رئیس جمهور مدیریت میشود ح ت].

نیویورک تایمز ادامه میدهد که؛ اردوغان با استفاده از اعلام وضعیت فوق العاده به بهانه کودتا، قریب ۱۰۰٫۰۰۰ نفر از کارکنان دولتی را اخراج و قریب ۴۰٫۰۰۰ نفر را به بهانه ارتباط با کودتا به زندان انداخته است.»

نیویورک تایمز در ادامه همچنین از دستگیری قریب ۱۴۰ روزنامه نگار پس از کودتای انتسابی به فتح الله گولن خبر میدهد که ۸۰ تای آنها هنوز در زندان هستند.

پس از قریب ۱۳ سال از صحبت با آن کارمند هتل در انتالیا، باید بگویم پیش بینی من دایر بر تبدیل شدن نظام سیاسی ترکیه به یک جمهوری اسلامی دیگر چندان بیراه نبوده است. قضیه خیلی ساده است. دمکراسی پارلمانی در اینگونه کشورها؛ دهها میلیون توده مردم عقب مانده ایی را به میدان انتخابات میکشاند که آنها کمترین درکی از حقوق شهروندی و حق رأی که دموکراسی پارلمانی بدانها داده است ندارند و بسائقه اعتقادات و باورهای مذهبی بعنوان دینوند و نه شهروند بپای صندوقهای رأی میروند.

بیاد دارم که آقای احمد زیدآبادی، روزنامه نگار آزاده و اصلاح طلب مملکتمان که در آن زمان هنوز به زندان نیفتاده و تبعید و ممنوع القلم نشده بود، بمناسبت روی کار آمدن اردوغان در ترکیه یادداشتی در توصیف دموکراسی دینی با استناد به نمونه ترکیه نوشته بود که باید امروز برایش خواند:

گربه مسکین اگر پر داشتی

تخم گنجشک از زمین بر داشتی

آری در سالهای نخست حکومتگری، حزب عدالت و توسعه و رهبر آن رجب طیب اردوغان، هنوز میلیشیای شبه نظامی خود را بسبک پیراهن قهوه ایی های هیتلری و انصار حزب الله ما تشکیل نداده و در نهادهای حکومتی جانیافتاده و ریشه دار نشده بود و.. ، و امروز که پَر درآورده است فقط خدا باید بداد گنجشگان بینوای ترکیه برسد!

من قبلاً نوشته ام که اردوغان جامعه ترکیه را به چنان شکافهای سیاسی، مذهبی و قومی  دوچار کرده است که این شکافها ماهیت انفجاری و آتشفشانی دارند. اردوغان نمیتواند با زور به حکومت ادامه دهد زیرا ساختار اقتصادی و اجتماعی و تغیرات نسلی در ترکیه و نزدیکی آن به اروپا این اجازه را به او نخواهند داد ولی او میتواند با ایجاد این شکافهای دیر ترمیم پذیر، ترکیه به باتلاق یک بحران سیاسی و اجتماعی طولانی بکشاند که بیرون آمدن کشور از آن آسان نخواهد بود.

افزوده ها  ضمایم

………………..

ANHA

Demirtaş: Our arrest was planned by AKP officials

………..

Gulf News

21/01/2017

head of pro -Kurdish Oposition jaild in Turky

Newyork Times

21/01/2017

Amid Fistfights, Turkey’s Parliament Backs a New Constitution

……………

Almonitor

27/01/2017

Why Islamists are no longer Erdogan’s favorites

…………………………………………………..

سایت تجارت

۲ بهمن ۹۵

ترکیه به کدام سو می‌رود؟
سناریوهای امکان‌پذیر برای آینده ترکیه

 

No Comments