تودهنی اپوزیسیون سوریه به مسکو

Share Button

خبرگزاری فرانس پرس گزارش میدهد که رهبران اصلی اپوزیسیون سوریه دیروز پنجشنبه دعوت وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف را برای گفتگو در مسکو رد کردند. سخنگوی کمیته عالی مذاکرات، ریاض نعسان گفت که ریاض حجاب دعوت شخصی برای شرکت در گفتگوی مسکو برای جمعه را دریافت داشته است ولی آنرا رد کرده است.

Riad Hijab, who heads the Syrian opposition council backed by Saudi Arabia, speaks during a news conference in Riyadh January 20, 2016. REUTERS/Faisal Al Nasser

 پیش توضیح: تمام توضیحات داخل کروشه و پرانتز و مقدمه یادداشت زیر از من و بقیه، ترجمه کامل گزارش دیلی استار لبنان است که آنهم از فرانس پرس گرفته است و گزارش فرانس پرس را بسیاری رسانه های دنیا درج کرده اند.

مقدمه

متأسفانه وقت و انرژی کافی نیست تا با نشاندادن تمام زوایای ناپیدای طرح کنفرانس آستانه و نکات بسیار مهمی که در هیاهوی پر طمطراق این آتش بس و ابتکار استراتژیک مسکو، آنکارا، تهران در این رابطه پنهان ماند؛ میزان دسیسه آمیز بودن این طرح را از یکسو و بروشنی و میزان ابلهانه سررهم بندی کردن پروژه آنرا از سوی دیگر نشان دهم.

مدتهاست به این نتیجه رسیده ام که دستگاه اطلاعاتی کنونی روسیه (FSB) آنچه را از سلف خود(KGB) به ارث برده است همان آزادی کشی آن دستگاه جهنمی است والی در عرصه دسیسه چینی و توطئه گری یک ذره از استعداد سلف خود را به ارث نبرده است و فاقد آن توان ذهنی، ابتکار و خلاقیت نشان دادنی میباشد که KGB بطور متوسط از آن برخوردار بود و البته این امر تعجبی هم ندارد.

هرچند رژیم کمونیستی گذشته در نیمه های دوم عمر خود جاذبه ایدئولوژیک خود را از دست داده و به فساد گرائیده بود ولی با این حال فساد در آن دستگاه و نظام از سوی یک حزب ۲۰ میلیونی که اعضا و ارگانهای آن حد اقل به برخی موازین بوراکراتیک و ارزشهای سیاسی پایبندی داشتند فساد را محدود میکرد و جذب استعدادهای سیاسی و مدیریتی برای رژیم بعنوان یگانه کارفرمای کشور دشوار نبود. پس از فروپاشی کمونیسم این فاسد ترین بخش نظام گذشته بود که دستگاه حکومتی را قبضه کرد و بعلت انحلال نظام اقتصادی واحد بورکراتیک و برقراری نوعی پلورالیسم سیاسی ولو بظاهر، دستگاه دولتی عملاً به نقطه کانونی حاذبه نیروهای فاسد، دزد و فرصت طلب تبدیل گردید که با نیت مشارکت در چپاول به دستگاه جذب شده بودند و نیروهای سالم سیاسی و اقتصادی از بدنه حکومت ریزش کرده به موضع اپوزیسیونی رانده شده بودند.

اگر پروژه کنفرانس آستانه با شکست روبرو گردید ناشی از این بود که دستگاه فاسد حکومتی روسیه در دام تصویر سازی غلطی افتاد که خود برای پروپاگاند سیاسی و توجیه بمباران وحشیانه  اپوزیسیون سوریه ساخته بود. اگر ایران، خفت زده و بحاشیه رانده شده از این کنفرانسِ شکست خورده خارج شد ناشی از نگرش نازلی است که رژیم در مقابله با مخالفتهای داخلی و نسبت به مخالفین داشته و انرا به اپوزسیون سوریه و حامیان آنهم تعمیم داده است و اگر اردوغان نیز در این بازی دست خالی برگشت ناشی از آن نگاه اتومان وارانه ایست که پشتیبانی توده مذهبی و افسون شده ترکیه نسبت به او بروز داده و او عادتاً اپوزیسیون سوریه را هم در همان قد و اندازه رصد کرده است و میکند.

و اما جریان تودهنی اپوزیسیون سوریه به مسکو که من آنرا بسیار خفت آمیز هم میدانم:

«خبرگزاری فرانس پرس گزارش میدهد که رهبران اصلی اپوزیسیون سوریه دیروز پنجشنبه دعوت وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف را برای گفتگو در مسکو رد کردند.

سخنگوی کمیته عالی مذاکرات، ریاض نعسان گفت که ریاض حجاب دعوت شخصی برای شرکت در گفتگوی مسکو برای جمعه را دریافت داشته است ولی آنرا رد کرده است.

ولی او افزود هنوز هیچ دعوتی برای خود کمیته ارسال نشده است. [ فقط یک بچه میتواند متوجه مانور آمیز بودن تفرقه آفرین این دعوت را درک نکند. و مسکو با مهم جلوه دادن نشت آستانه و مسکو برای جمعه میخواهد چنان آتمسفر رقابت آمیز و شکاکیت آفرینی بین اپوزیسیون ایجاد کن که برخی به بازی گرفته شوند و برخی نشوند و.. و ببازی گرفته نشدگان فکر کنند از قطار جا مانده اند. ح ـ ت]

HNC (کمیته عالی مذاکرات) چتر اپوزیسیون عمده سوریه است و در کنفرانس سازمان داده شده از سوی روسیه، ترکیه و ایران در این هفته در آستانه شرکت داشته است.

احمد رمضان، سخنگوی ائتلاف ملی اپوزیسیون که مقر آن در ترکیه میباشد نیز گفت که  ائتلاف ملی ملاقات به لاوروف را رد کرده است.[روسیه و شرکاء میخواستند در اپوزیسیون برای مشارکت و امتیاز دهی رقابت ایجاد کنند ولی برعکس حالا رقابت روندی معکوس بخود میگیرد و هرکس میخواهد با تف انداختن بروی مسکو به دیگری بگوید «روی موضع» است. ح ت]

احمد رمضان گفت که دعوتنامه برای رهبران کنونی و سابق ائتلاف ملی و برای رئیس کنونی آن ارسال شده است.

روز چهار شنبه لاوروف به نمایندگان مجلس گفت که او « از همه نمایندگان تمامی اپوزیسیون سیاسی» که مایلند در گفتگوهای مسکو در جمعه شرکت کنند دعوت کرده است.[از بخت بد پوتین و لاوروف، دو اتفاق مهم دیروز رخ داد. اولی این بود که جبهة فتح الشام در یکرشته عملیات برق آسا طومار بسیاری از گروههای ساختگی را در هم پیچید، مواضع آنهارا تسخیر و تعدادی از افراد آنها را دستگیر کرد. دومین اتفاق اظهارات دونالدترامپ بود مبنی بر اینکه بزودی از وزارت دفاع و خارجه خواهد خواست تا طرح ایجاد منطقه پرواز ممنوع در نوار های مرزی سوریه را تهیه کنند. این اظهار نظر با واکنش روسیه مواجه شد که گفت آمریکا باید به عواقب این حرکت بیاندیشد. اگر تا جند روز پیش بوی کباب نشستهای آستانه و مسکو ممکن بود برخی از جریانهای سازشکار را بسوی ضیافتی خرداغ کننده جلب کند حالا با بلند شدن بوی واقعی کباب منطقه آزاد با سخنان ترامپ و شکست گروههای ساختگی، هرکس دماغش را میگیرد و اَه اَه کنان میگوید چه بوی گندی از آستانا و مسکو میآید. ح ت]

لاوروف گفت« ما میخواهیم آنها را(مدعوین را. ح ت) نسبت به آنجه در آستانا جریان یافت روشن کنیم.»

مذاکرات صلح در پایتخت کازاخستان بدون نتیجه محسوسی روز سه شنبه پایان یافت.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه نخواست  بگوید که آن وزراتخانه از کدام گروههای اپوزیسیونی دعوت کرده است تا با لاوروف در مسکو دیدار کنند.[ او نخواست بگوید برای اینکه معلوم نشود چه تعدادی به این دعوت نه! گفته اند. ولی اپوزیسیون ساکت نخواهد ماند و خواهد گفت چه گروههایی دعوت شده و کدام نه! و کدام آری! گفته اند. ح ت]

اپوزیسیون سوریه از تعداد زیادی جریانها، بشمول مبارزان میانه رو و گروههای مسلح اسلامی تشکیل میشود که فقط گروههای غیر افراطی به مذاکرات آستانه دعوت شده بودند.

روسیه، ایران و ترکیه موافقت کردند که در آستانه، یک مکانیسم مشترک برای ادامه و تحکیم آتش بس لرزان سه هفته ایی در سوریه ایجاد کنند ولی نتوانستند اجزاء این مکانیسم  و اینکه چگونه عمل خواهد کرد را ارائه دهند.»

پایان ترجمه گزارش فرانس پرس و کامنتهای پیوستی

آخرین کامنت اینکه روسیه، ترکیه و ایران پس از شکست آستانه و شکست قطعی قابل پیش بینی دعوت به مسکو برای مذاکره، بیشتر به دست و پا خواهند افتاد و با هر دست و پازدنی مرتکب اشباهات بیشتری خواهند شد. حریفان خونسرد و اینطرف تعادل خویش را از داده است.

………………..

افزوه ها و ضمایم

Reuters

/201705/02

The Astana talks were a diplomatic coup that underlined the growing Middle East clout of Russia, Iran and Turkey and Washington’s diminished influence at a time when Donald Trump is settling into the presidency

………………………….

خبر از فرانس پرس: آخرین خبر اینکه کنفرانس ژنو که قرار بود ع فوریه برگزار شود تا آخر ماه به تعویق افتاد.

فرانس پرس: پیشروی نیروهای ترکیه در منطقه فراط با نام سپر فراط در اثر تلفات زیاد ترکیه و مقاومت شدید داعش متوقف شد.

………………….

Naharnet

27/01/2017

Syria Talks in Geneva Postponed from Feb 8 Until End of the Month

UN-hosted negotiations on the Syrian conflict planned for February 8 in Geneva have been postponed until the end of that month, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said Friday.

“The date of February 8 has been put back until the end of next month,” Lavrov told a meeting with minor Syrian opposition representatives in Moscow to discuss peace talks in Kazakhstan that ended on Tuesday without a major breakthrough.

There was no confirmation from the United Nations on the latest plans for the next round of talks between the Syrian regime and opposition.

The main opposition groups stayed away from the Moscow meeting with Lavrov, as the Kremlin seeks to impose its influence as the key powerbroker in Syria on the back of its game-changing military support for leader Bashar al-Assad.

Representatives from armed opposition groups and Damascus were expected to hold their first face-to-face talks in Astana, but the rebels refused over regime truce violations and mediators were forced to shuttle between the two sides.

Key players Russia, Turkey and Iran backed the talks and the main result was an agreement by the three sides to try to shore up a shaky ceasefire on the ground in the war-torn country.

The latest peace initiative to halt fighting that has killed over 310,000 people since 2011 comes after the Syrian regime, with the help of Russian and Iranian firepower, dealt rebels a crushing blow by ousting the rebels from eastern Aleppo last month.

………………………………..

Syrian Dissident Launches New Opposition Bloc from Lebanonby Naharnet Newsdesk 6 hours ago

More Here

………………………………

No Comments