یک قانون اساسی روسی برای سوریه!

Share Button

چکیده … من فقط به یک نکته این قانون اساسی اشاره میکنم و آنهم اینست که در آن پیش بینی دو دوره ۷ ساله برای ریاست جمهوری شده و با تأکید خرمردِ رندانه اضافه کرده است که یک رئیس جمهور فقط دو دوره حق انتخاب شدن دارد. معنی ساده این حرف اینست که اپوزیسیون سوریه بپذیرد بشار اسد چند سال دیگر بر سر کار باشد؛ یعنی برای او از اپوزیسیون امضاء گرفته شود و با این امضای تأئید آمیز، پرونده خونین او پاک شده و رژیمش مشروعیت یابد و بعد از آنهم مهم نیست دو سال دیگر یا ۲ ماه دیگر بر سرکار باشد بگذریم از اینکه خود نفس پذیرش این قانون اساسی یعنی انحلال و تسلیم کامل اپوزیسیون.

در زیر یادداشت سلمان ال ـ دوصّاری، سردبیر سابق شرق الاوسط، در مورد قانون اساسی روسیه برای سوریها درج کرده ام.  من قبلاً در یاداشتهای دیروز و امروز بطور کلی به این قانون اساسی که در جریان اجلاس آستانه از سوی روسیه به اپوزیسیون سوریه ارائه شده است اشاره کرده ام. خود متن این قانون اساسی آنقدر نازل و توآم با دسیسه چینی رندانه است که ارزش ترجمه و حتی مطالعه ندارد مگر برای آشنایی با شیوه کار روسها در اینگونه موارد.

من فقط به یک نکته این قانون اساسی اشاره میکنم و آنهم اینست که در آن پیش بینی دو دوره ۷ ساله برای ریاست جمهوری شده و با تأکید خرمردِ رندانه اضافه کرده است که یک رئیس جمهور فقط دو دوره حق انتخاب شدن دارد. معنی ساده این حرف اینست که اپوزیسیون سوریه بپذیرد بشار اسد چند سال دیگر بر سر کار باشد؛ یعنی برای او از اپوزیسیون امضاء گرفته شود و با این امضای تأئید آمیز، پرونده خونین او پاک شده و رژیمش مشروعیت یابد و بعد از آنهم مهم نیست دو سال دیگر یا ۲ ماه دیگر بر سرکار باشد بگذریم از اینکه خود نفس پذیرش این قانون اساسی یعنی انحلال و تسلیم کامل اپوزیسیون.

برای رنگ وروغن زدن به این قانون اساسی مواد دیگری آورده شده از جمله اینکه فرماندهی ارتش اشتراکی بین قوه ها باشد و… .

اپوزیسیون سوریه با هوشیاری حتی از بررسی و مطالعه این قانون اساسی «عمداً » خود داری کرد زیرا دعوا در حال حاضر بر سر قانون اساسی نیست. و کلمه عمداً (deliberately) ترجمه خود اسپوتنیک است نه من.

زمان انقلاب وقتی شاه پیاپی نخست وزیران را عوض میکرد؛ مردم در خیابانها شعار میدادند« ما میگیم شاه نمیخوایم نخست وزیر عوض میشه» البته بهیج عنوان نباید شاه فقید ایران را با بشار اسد مقایسه کرد که مقایسه ای بی ربط و مع الفارغ است. ولی مصداق دقیق این شعار قانون اساسی نویسی روسها برای سوریهاست!

سلمان ال ـ دوصاری در یاداشت زیر که من متن انگلیسی آنرا درج کرده ام از زاویه دیگری به قضیه ایراد دارد که ایراد او از ایراد فوق الذکر من جدی تر است. او مینویسد که روسیه با این کار خود هم به سوریه و هم حق حاکمیت آن  و هم به ملت آن توهین کرده است. روسیه مانند یک صاحب منصب برای زیر دست خود شرح وظایف و تکالیف و حق و حقوق نوشته است.

آنجه مرا به درج این یادداشت و نقد مجدد آن واداشت نه انتقاد به روسیه که میخواهد نقش پدر خواندگی برای سوریها بازی کند بلکه انتقاد به خودمان است و منظور از خودمان هم تمام جامعه سیاسی خاورمیانه است.

من میپرسم ( از خودمان)، اگر آمریکا چنین کاری با اردن یا عراق یا حتی افغانستان کرده بود چه میشد؟ آیا جهاد ناموسی علیه شیطان بزرگ راه نمی افتاد. و در این پرسش هم، مخاطب من رژیم ایران اسد و حزب الله حزب الدعوه و انصار الله نیست که وضعشان روشن است بلکه جامعه سیاسی و روشنفکری منطقه است.

دهها سال تبلیغ دروغ برای یک امپراطوری دروغ رسوب خود را در ذهن روشنفکر چپگرا، ملی و ملی ـ مذهبی بجا نهاده است. مداخله روسیه«اوکی»، کمک گیری از روسیه «اوکی» ولی اگر جلادی مانند اسد به ملت خود تجاوز کند و بیش از ۳۰۰٫۰۰۰ نفر از آنها را بکشد و مردم را محاصره غذایی کند و زندانها را از معترضین مدنی انباشته سازد(۱۳٫۰۰۰ نفر بنا به آمار سازمان ملل)، ملت حق کمک گرفتن از آمریکا را ندارد چون ابر قدرت جهان خوار و امپریالیست است.

تابو سازی از کمک و مداخله آمریکا بسود دموکراسی و حقوق بشر به یک پارامتر سیاسی استراتژیک کمکی در دکترین امنیتی رژیمهای مانند ایران تبدیل شده است.

اما مبارزه برای آزادی پیش نمیرود مگر با شکستن این تابو و تابوی آمریکا ستیزی.

 

 

…..

asharq al awsat logo

Opinion: A Russian Constitution For Syria

No Comments