پدیده ترامپ و واکنشهای ایرانیان بدان

Share Button

وقتی من تظاهرات ده ها هزار نفری (بیشترشان مسلمان) را در واشنگتن یا نیو یورک را میبینم قبل از اینکه به حقانیت آنها فکر کنم به این فکر میکنم، آنگاه که تروریستهای بنیادگرا برجهای مرکز تجارت نیویورک را فروریختند، این جمعیتها کجا بودند؟ این جمعیتها آنگاه که دهها مورد تروریستی در لندن و پاریس و بروکسل و پاریس انجام شد و سایه مرگ بر سر این کشورها ومردم آن افکند کجا بودند؟

قبلاً لازمست بگویم منظور از ایرانیان در این زمینه آن بخشِ زیر ۱۰ یا شاید ۵%ی از هم میهنانان ماباشند که سختگیری های مهاجرتی و مسافرتی ترامپ برای آنها مسئله ساز شده است.

و به این مقدمه کوتاه اضافه کنم که بنظر من ظهور پدیده ای بنام دونالد ترامپ در آمریکا واکنشی به سخاوتمندی مغایر با مصالح امنیتی سیاست مهاجرپذیری و مسافرتی یک یا دو دهه گذشته آمریکا بوده است و در شرایطی که خطر و سایه دائمی تروریسم زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

ترامپ بعنوان یک پوپولیست سوار بر موجی از نارضایتی برآمده از این سیاست و محصول تلخ آن پیش زمینه و شرایط است. نباید فراموش کرد که دهها میلیون از مردم آمریکا با آگاهی بر نظریات افراطی ترامپ به او رأی داده اند و بنظر من موج اعتراضات برخاسته علیه این سیاست در آمریکا هم پارسنگ متناسبی در برابر آن پایگاه انتخاباتی سنگین نیست و ترامپ روی وعده های خود خواهد ایستاد و این سیاست پوپولیتسی بمرور میتواند بخشهای بیشتری را هم بمدار طرفداری از این سیاست بکشاند که دلایل آن خارج موضوع این یادداشت است.

من ترامپ را از منظر شخصیتی سیاسی، در همان طبقه ایی قرار میدهم که رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین را. این نکات را بدین دلیل نوشتم که مبادا خواننده فکر کند منِ نویسنده این سطور طرفدار ترامپ یا ترامپ و فیل هستم.

یک رسانه نروژی Hegnar امروز خبری درج کرده بود دایر بر اینکه ترامپ میخواهد حق اقامت آن خارجی تبارانی را هم که نمیتوانند معیشت خود را تأمین کنند و به کمکهای دولتی یا ارگانهای تأمین اجتماعی وابسته هستند، قطع کند.

در اینکه این سیاستهای رادیکال و سختگیرانه ترامپ به لحاظ انسانی و بعد هم سیاسی قابل دفاع نمیباشد جای شکی نیست ولی بد نیست در برابر این مهمان ستیزی ناگهانی دولت جدید آمریکا، نگاهی به رفتار مهمانان آن دولت یا کشور بیاندازیم و ببینیم اگر این رفتار نامناسب است رفتار مهمانان نسبت به مهماندار یا کشور میزبان خود طی این سالها مهمان نوازی چه بوده است.

من طی ۳۳ سال اقامت خود در اروپا کم یا بیش مانند هر ایرانی دیگری روند پناهنده پذیری این کشورها را رصد کرده ام. در جریان موج مهاجرتی پسا انقلاب از کشورمان، چند میلیون ایرانی(من با مهاجران دیگر کشورها در اینجا کاری ندارم)؛ به اروپا آمدند و میلیونهای دیگر هم به آمریکا رفتند. رژیم ایران با استفاده از این موج مهاجرتی که نمیتوانست و نمیخواست جلوی آنراهم بگیرد، هزاران جاسوس و نفوذی خود را بنام مهاجر روانه اروپا و آمریکا و اقیانوسیه کرد، که به حساب کمکهای دولتی این کشورها زندگی کرده و میکنند ولی خدمت اطلاعاتی اشان را به رژیم ایران میدهند. بسیاری از همین مهاجران به رژیم کمک کردند تا بقول معروف تحریمها را دور بزند. و سالی نیست که خبر دستگیری تعدادی از آنها به اتهام پولشوئی یا قاچاق قطعات حساس و یا جاسوسی علیه جامعه ایرانیان در آمریکا یا اروپا دستگیر نشوند.

مأموریت این هزاران یا شاید دهها هزاران جاسوس و نفوذی فقط خبر چینی از ایرانیان مخالف رژیم نبوده است بلکه از آن مهمتر ایجاد آن فضایی در بین جامعه مهاجر ایرانی در اروپا و آمریکا بود که در جهت منافع حکومت ایران باشد. از جمله تفرقه افکنی بین آن معدود نیروهایی که بعنوان اپوزیسیون علیه رژیم در خارج کشور فعالیت میکنند و بعد از آنهم کمک به بی اعتبار کردن همه اپوزیسیون و منفعل کردن جامعه ایرانیان مهاجر.

چندی پیش جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان؛ در یک سخنرانی در جمعی خارجِ کشوری گفت ما به هموطنان مقیم خارج بعنوان یک ذخیره استراتژیک خود مینگریم. معنای ساده این حرف اینست که این میلیونها ایرانی که برحسب ظاهر از جهنم ایران گریخته اند نیروهای تدارکاتی رژیم برای عملیات تبلیغی و تخریبی هستند.

متأسفانه در درستی ادعای ظریف در این رابطه یادآوری فقط یک نکته کافیست؛ مهاجران ایرانی مقیم اروپا و آمریکا و اقیانوسیه در تمام دوران تحریم با ارسال سالیانه میلیاردها دلار ارز به کشور، یا برای سرمایه گذاری یا کمک به بستگان خود عملاً به رژیم کمک کردند تا تنگنای ارزی خود را تا حد بسیار زیادی تعدیل کند.

اروپا و آمریکاستیزی رژیم، نه فقط بصورت خطابه ها و بیانیه های سیاسی بلکه بعنوان یک سیاست فرهنگ آفرین ضد آمریکایی و اروپائی امری قابل انکار نیست و بخش عمده اجرای این سیاست بعهده این ارتش نفوذی مهاجرتی میباشد. نتیجه جانبی تقویت این احساس مهماندار ستیزی بین ایرانیان مهاجر؛ نگاهداشتن غیر مستقیم آنها در مدار نفوذ رژیم میباشد. البته بدون تلاش نفوذیهای رژیم هم بدلایل مختلف این میهماندار ستیزی تا حدودی زمینه دار میباشد که علل آن تفاوتهای فرهنگی، ناتوانی در انطباق با فرهنگ کشور میهمان، ناتوانی در بازار کار و سنن رفتاری مهاجران است و نه گناه مردم  یا دولتهای کشور های میزبان.

اگر روزنامه نگار و محققی در زمینه نگاه مهاجران به کشورهای میزبان یا میهماندار به تحقیق مبادرت کند بخوبی درخواهد یافت که اکثریت عظیم مهاجران بدلایل مختلف و اکثراً توجیه ناپذیر در حد دشمنی به آن کشوری هستند که آنها را پذیرفته و بدانها امنیت، آزادی و شانس زندگی مناسب داده است.

وقتی من تظاهرات ده ها هزار نفری (بیشترشان مسلمان) را در واشینگتن یا نیویورک را میبینم قبل از اینکه به حقانیت آنها فکر کنم به این فکر میکنم، آنگاه که تروریستهای بنیادگرا برجهای مرکز تجارت نیویورک را فروریختند، این جمعیتها کجا بودند؟ این جمعیتها آنگاه که دهها مورد تروریستی در لندن و پاریس و بروکسل و پاریس انجام شد و سایه مرگ بر سر مردم این کشورها افکند کجا بودند؟

من فقط مشابه چنین تظاهراتی که مسلمانان اروپا(تا آنجا که دیده یا خوانده ام) با مقنعه و روبنده در آن، با این دامنه شرکت کرده اند، در جریان حمله نیروهای ائتلاف بین المللی به عراق و در جریان تظاهرات علیه اسرائیل بهنگام جنگ حماس و حزب الله و توقیف کاروان کمک موسوم به «ناوی مرمره» بود دیده ام .

من قویاً بر این باورم که اگر در یک اقدام تروریستی نه چند صد نفر نه چند هزار حتی اگر چند ده هزار اروپایی یا آمریکایی هم در یک حادثه تروریستی کشته شوند هیچیک از این هزازان انجمن اسلامی اروپا و هواداران آنها برای همدردی یا محکومت تروریسم به خیابانها نخواهند آمد. ولی همین جمیعت حاضر یراق است تا بخاطر اعدام ۳ تروریست بحرینی و یا اعدام یک اخوند تروریست عربستانی به خیابانها بیاید و تظاهرات کند. این جمعیت آنموقع که خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را داد کجا بود؟

هرساله مراسم فرهنگی شده ۱۳ آبان؛ با فریادهای مرگ برآمریکا و رژه رفتن از روی پرچم آنکشور در مقابل سفارت سابقش در تهران برگزار میشود و این میلیونها ایرانی تابعیت گرفته مقیم آمریکا  که در مراسم دریافت تابعیت قسم خورده اند که به قانون اساسی و پرچم آن کشور احترام بگذارند و وفادار باشند نیز اخبار این مراسم را بنحوی میشوند و یا می بینند. آیا هرگز دیده شد که از این میلیونها ایرانی آمریکایی شده، چند نفر بلند شوند یک نامه اعتراضیه به دولت ایران بنویسند که: «رژیم ایران! چرا به پرچم کشوری که ما ایرانیهای گریخته از وطن در آن زندگی میکنیم توهین میکنید چرا برای آن مرگ خواهی میکنید؟ آیا هزگر شد که آن مهاجران مسلمانی که از موضع اصلاحطلبی با رهبری ایران روبرو شدند و به این بهانه به آمریکا پناهنده شدند و نه یک کشور مسلمان، و در آنجا بسیار خوب هم پذیرایی شده اند، در کنار هزاران هزار صفحه یاداشتهای انتقادی اشان به رژیم اینرا هم بگنجانند که چرا رژیم دشمنی با آمریکا را به یک فرهنگ به یک اعتقاد مذهبی برای مردم تبدیل کرده است که هم بسترساز بروز تروریسم در منطقه است و هم مانند داستان عاشورا از ذهنیت مردم به آسانی ریشه کن شدنی نیست.

آری! رژیم ادعا میکند که تروریست نیست. به این ادعا فقط باید خندید زیرا که رژیم کارش از تروریسم گذشته فقط برای آن زمینه و بستر فکری و عقدتی و محمل ایدئولوژیک میسازد. با آن بستر سازی، دیگر نیازی به صدور مستقیم و علنی تروریست و تروریسم نیست هرچند رژیم از همین هم هرگز اباء نداشته است. این موضوع را من در یک یاداشت مستقل بعداً مورد واکاوی قرار خواهم داد.

و نکته ای را هم بعنوان مؤخره اضافه کنم که در این شهر سوئد(گوتنبرگ) که من زندگی میکنم نزدیک به ۶۰٫۰۰۰ ایرانی زندگی میکند. اگر تعداد افراد شرکت کننده در همه اکسیونهای سیاسی اعتراضی نسبت به رژیم را جمع بزنیم از تعداد سینه زنان و زنجیر زنان عزاداران حسینی که در مراسم عاشور یا اربعین با مدیریت عوامل رژیم در همین شهر برگزار میشوند بسیار کمتر و به چند دهم آنهم نمیرسد.

رژیم این مراسم را نه بسائقه علایق مذهبی بلکه برای مرعوب و منفعل کردن جامعه مهاجر ایرانی برگزار میکند و اجرای این مراسم در کنار راه اندازی بساط روضه و سفره اندازی از چند سال قبل آغاز شده است.

پرسش آخر اینست که این جمعیت سینه و زنجیر زن مسلمان که ادعا میکنند تروریست نیستند و قطعاً زیر بار بستر سازی فکری و فرهنگی و روانی برای آنهم نخواهند رفت، در آن موقعی که تروریستهای اسلامگرا مردم را در کشورهای اروپایی یا آمریکا و کانادا درو میکنند کجا هستند؟ تا نه از مردم اروپا و آمریکا، بلکه اقلاً از مذهب خود دفاع کنند!

به امید روزی که ببینم مسلمانان اروپا و آمریکا علیه تروریسم آفرینی رژیم ایران و اعمال تروریستی اسلامگرایان بخیابان بیایند تا از تروریستی نبودن مذهب خود دفاع کنند.

No Comments