بکُش! سربه نیست کن! و زیر بار نرو!

Share Button

قتل عام زندان نظامی سَیدنایا تکرار همان فرمانی است که ۲۸ سال پیش در ایرانِ اسلامی شده، خمینی صادر کرد و هرگز زیر بار مسئولیت آنهم نرفت و این نکته بهیجوجه غیر قابل تصور نیست اگر گفته شود: رهبر فعلی رژیم ایران که در جریان آن کشتار و کشتارهای بعد از آن در ایران اسلامی؛ از قتلهای زنجیره ایی گرفته تا جنایات کهریزک بوده است، نسخه های تجربه شده در ایران ولایی را به رهبر سوریه هم توصیه کرده است.

پاسخ بشار اسد به گزارش عفو بین الملل در باره قتل عام

در پاسخ به مصاحبه ۱۰ فوریه  رئیس جمهور سوریه بشار اسد با یاهو، که او در آن مصاحبه، دست یافته های موضوع گزارش اخیر سازمان عفو بین المللی، دایر بر اعدام های جمعی و پاکسازی در زندان نظامی سَیدنایا سوریه را تکذیب کرده است؛ سرپرست بخش تحقیق و دفاعِ سازمان عفو بین المللی، بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، فیلیپ لوتر گفت: « در این مصاحبه، رئیس جمهور بشار اسدکوشش کرده است تا دستیافته های سازمان عفو بین المللی را بی اعتبار سازد. مع الوصف او پذیرفته است که از زندان نظامی سَیدنایا بازدید نکرده است. او ذره ایی اطلاعات در باره  وضعیت آن زندان در این مصاحبه بدست نداد.»

او پذیرفت که اعدامهائی در سوریه صورت گرفته است ولی از ذکر موارد مشخص اعدامها، مکانهای اجرای آنها و تعداد آنها واماند. او نتوانست بگوید که تعداد اعدام شدگان در زندان سَیدنایا،یا جاهای دیگر در کشور چه میزان بوده است.

پایان اطلاعیه عفو بین الملل

………………………….

کامنت من:

خمینی دستور کشتار زندانیان سیاسی را در سال ۶۷ داد، ولی نه تنها هرگز نخواست رسماً مسئولیت آن فرمان جنایتکارانه را بپذیرد، بلکه هنگامی که شادروان منتظری پرده از آن جنایت برداشت و بدان اعتراض کرد، گفت که او با این کار خود کمر اسلام را شکسته است. خمینی مُرد بدون اینکه زیر بار مسئولیت آن فرمان برود.

باید گفت اگر آن فرمان شرعی بود، اگر انسانی بود، اگر مطابق با قوانین خود جمهوری اسلامی بود، او بعنوان معصوم پانزدهم و امام اُمت چرا باید از پذیرش مسئولیت کاری که به فرمان مستقیم او انجام شده بود خود داری و قائم مقام خود،  آیت الله منتظری را هم به خاطر فاش کردن آن مجازات کند!؟

یا او میدانست که این حکم شرعی، انسانی و حقوقی نیست و با این حال، فرمان آنرا داد، پس نتیجه این میشود، که او آگاهانه علیه اسلام، علیه انسانیت و علیه نظام حقوقی نظامی که خود پایه گذارده بود، عملی جنایتگارانه مرتکب گردید که در اینصورت شرافت داشتن او که هیچ حتی مسلمان دانستن او هم خلاف شرع است و بر این پایه، ادعاهای این نظامی که بر اساس امامت او پایه ریزی شده است.

و اگر نه؛ او فکر میکرد که این فرمان کشتار هزاران زندانی بی دفاع، مطابق؛ قوانین شرع اسلام، نظام حقوقی خودِ جمهوری اسلامی و مطابق موازین انسانی است، او بعنوان امام اُمت و رهبر سیاسی/مذهبی جوامع شیعی، چرا باید این صدور این حکمِ مطابق با موازین شرع را از مردم پنهان کند. او، در این صورت باید به این شجاعت شرعی خود افتخار میکرد همانطور که یکی ازجلادان آن کشتار، پورمحمدی چندی پیش کرد.

هنوز دیر نشده و پیروان آن امام میتوانند پاسخ این سوألها را بدهند و از اسلام و امام خود ابهام زدائی کنند.

قتل عام زندان نظامی سَیدنایا تکرار همان فرمانی است که ۲۸ سال پیش، در ایرانِ اسلامی شده، خمینی صادر کرد و هرگز زیر بار مسئولیت آنهم نرفت و این نکته بهیجوجه غیر قابل تصور نیست اگر گفته شود: رهبر فعلی رژیم ایران که در جریان آن کُشتار و کُشتارهای بعد از آن در ایران اسلامی بوده است؛ از قتلهای زنجیره ایی گرفته تا جنایات کهریزک، نسخه های تجربه شده در ایران ولایی را به رهبر سوریه هم توصیه کرده است.

بکُش! سربه نیست کن! و زیر بار نرو!

سید علی خامنه ایی زیر بار هیچ یک از ترورها، قتلها، آدم ربائیها و سربه نیست کردنهائی که همه آنها هم با اطلاع و به احتمال قوی به فرمان او انجام گرفته بود نرفت و تلاش سازمان عفو بین المللی برای پرده برداری از راز ۱۳٫۰۰۰ نفر اعدام شده ، فقط در یک زندان سوریه هم بجائی نخواهد رسید.

باید گفت که مدافعان حرم زینب، فقط نرفتند که صدها کیلومتر از قبر او برای دفاع از رژیم اسد بجنگند آنها رفتند تا پاکسازی زندانهای سوریه راهم با الگو سازی و بر اساس تجربه پاکسازیهای زندانهای ایران در ۶۷ مدیریت کنند.

۱۰/ February 2017

In response to President Bashar al-Assad’s interview with Yahoo Ne10 February 2017, 17:25 UTCws in which he dismisses the findings of Amnesty International’s recent report on mass hangings and extermination at Saydnaya military prison in Syria, the organization’s Research and Advocacy Director for the Middle East and North Africa, Philip Luther, said:

“In his interview President Bashar al-Assad repeatedly attempts to discredit Amnesty International’s findings. However, he admits he has not visited Saydnaya military prison and provides not a shred of information about the ‘true’ situation there.

“He acknowledges that executions take place in Syria, but fails to give any details whatsoever about the number carried out in Saydnaya or anywhere else in the country.

…………………………………

Almonitor

21/02/217

Is Erdogan promising a ghost army in Syria?

Among the Syrian opposition groups that participated in Operation Euphrates Shield under TSK direction are the Sultan Murad Brigade, Fatih Sultan Mehmet Brigade, Sultan Meliksah Brigade, Suleyman Shah Brigade, Shamiya Front, Hamza Brigade, Semerkand Brigade, Mutassim Billah, Festakin Kema Unirte, Northern Falcons, and Ahrar al-Sharqiya. In this collection, the Turkmens are in the majority.

Although it sounds like an impressive lineup of armed groups, they haven’t until now given the impression that they can advance without the firepower and guidance of the TSK or even hold on to a cleared area on their own. Also, nobody really knows how many fighters these groups have put under TSK’s orders.

Before Euphrates Shield was launched, the TSK had given artillery support to these groups for forays around Jarablus and al-Rai, but each time they were routed and fled. The TSK then realized that, without its active support, these groups could not control the terrain.

Although some recent successes in the field have again made the militias attractive, what is not at all transparent is the true strength of the diverse groups. There is no reliable data about them, giving the impression that the usefulness of a motley group of militiamen may be overblown. The potential Erdogan had set his eyes on is melting away with their endless internal squabbles. Many groups associated with Jabhat Fatah al-Sham (formerly Jabhat al-Nusra) now clash with groups that have allied with Ahrar al-Sham, which is gaining prominence among religious factions. Some groups fighting under Ahrar al-Sham have already decided that joining Euphrates Shield is against their interests. In other words, receiving support from Turkey does not guarantee that they will become Turkey’s soldiers.


Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/02/turkey-erdogan-promising-a-national-or-a-ghost-army.html#ixzz4ZJTH2bPL
Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/02/turkey-erdogan-promising-a-national-or-a-ghost-army.html#ixzz4ZJSVk1Bi

No Comments