صادرات ایران به بحرین: تروریسم

Share Button

سایت الجزیره* گزارشی دارد از کشف یک شبکه تروریستی ۵۴ نفره مرتبط با ایران برای عملیات تروریستی در بحرین و دیگر کشورهای حاشیه خلیج که پلیس بحرین ۲۵نفر آنها را دستگیر کرده است. بنا به اظهارات مقامات قضائی بحرین در جمعه گذشته، این شبکه دارای ۱۲ قرارگاه تروریستی در ایران و عراق و یک قرارگاه در آلمان بوده است. ۱۰ نفر از اعضای این شبکه جزء آن ۴۱ نفر کسانی هستند که در ژانویه گذشته، دو ماه قبل، از زندان بحرین گریخته بودند.

سایت الجزیره* گزارشی دارد از کشف یک شبکه تروریستی ۵۴ نفره مرتبط با ایران برای عملیات تروریستی در بحرین و دیگر کشورهای حاشیه خلیج که پلیس بحرین ۲۵نفر آنها را دستگیر کرده است. بنا به اظهارات مقامات قضائی بحرین در جمعه گذشته، این شبکه دارای ۱۲ قرارگاه تروریستی در ایران و عراق و یک قرارگاه در آلمان بوده است. ۱۰ نفر از اعضای این شبکه جزء آن ۴۱ نفر کسانی هستند که در ژانویه گذشته، دو ماه قبل، از زندان بحرین گریخته بودند.

این گروه حد اقل در کشتن دو پلیس و مجروح کردن یک پلیس دیگر تا کنون دست داشته است.

مقامات بحرینی از این گروه که برنامه عملیات تروریستی داشته است، مسلسل و مواد انفجاری گرفته اند. دادستان بحرین جمعاً ۴۱ نفر را به شرکت در این شبکه متهم کرده است که ۱۶ تن از آنها متواری هستند.

تحقیقات نشان میدهد که عملیات همه این تروریستها در کشورهای مختلف از طریق یک هماهنگ کننده که در آلمان زندگی میکند هماهنگ میشده و آن فرد، ترتیب سفر اعضای این شبکه را به ایران میداده است. او افراد شبکه را به ایران میفرستاده است تا در آنجا آموزش نظامی و نحوه استفاده از مواد منفجره را فرا گیرند.

بنا به اظهارات دادستان بحرین احمد ال حمادی، این گروه از ایران و عراق اسلحه به بحرین قاچاق میکرده و به عملیات جنائی دیگری نیز مباردت کرده است.

پایان ترجمه نیمهِ گزارش الجزیره.

………………………..

کامنت من:

نیازی به ترجمه همه گزارش نیست زیرا که داستانی تکراریست.

از مقامات نظامی رژیم و سران دستگاههای صاحب قدرت موازی در ایران که بطور نیمه آشکار، نه تنها صدور تروریسم را انکار نمیکنند بلکه حتی با زبان ویژه خود در لفافه به آن اعتراف کرده و به آن مباحات هم میکنند میگذرم  و  در این رابطه بعنوان یک شهروند ایرانی چند سئوال از آقای جواد ظریف، وزیر خارجه میهنمان، بعنوان رسمی ترین و پاسخگوترین نماینده دیپلماسی کشور در مراجع بین المللی دارم . ایشان همواره سینه سپر کرده و صدور تروریسم از سوی دولت متنبوع خود را انکار میکند امیدوارم این دو سئوال را اگر بمردم میهنمان پاسخ نمیدهند اقلاً به وجدان خود پاسخ آنها را بدهند:

۱ ـ آیا اینکه آنها دو پلیس را کشته و یکنفر را زخمی کرده اند بنظر ایشان کاملا! جعلی است، یا فکر میکنند این دو کشته شده و ان مجروح شده توسط خود دستگاههای اطلاعاتی بحرین بسیاق روشهای تصفیه در ایرانمان انجام شده و یا نه، واقعاً ان تروریستها آنها را کشته اند؟

۲ ـ اگر چنین اتهاماتی چه آنها را واقعی بدانیم و چه ساختگی که مدارک عرضه شده در همه گزارشها، واقعی بودن آن اتهاماترا هم نشان میدهند بگذریم، اگر گروهی یا شبکه های یا جمعی از ایرانیان در در داخل مملکتمان در معرض چنین اتهاماتی قرار میگرفتند، در مقایسه با بحرین چه رفتاری با آنها میشد و چه سرنوشتی میافتند؟

۳ ـ آیا مردم خبر اعدام همه آن ۴۱ نفر را در فردای دستگیریشان از رسانه های دولتی نمی شنیدند؟

۴ ـ آیا آنها هرگز موفق به دیدار کسانشان قبل از اعدامشان میشدند؟ آیا آنها میتوانستند اساساً وکیل مدافع بگیرند و با وکلای خود آزادانه صحبت کنند و از شکنجه هایشان زیر بازجوئی حرف بزنند؟

۵ ـ آیا روند محاکمه آنها هرگز علنی میشد؟

اگر ذره ای شرف وجود داشته باشد پاسخ داده شده  به این سئولات دردناک و در عین حال تأمل برانگیز خواهد بود؟

در ماه ژانویه ۴۱ نفر از این گونه متهمین از زندان منامه گریختند. چه اندازه باید محصوریت و محدودیت آن زندانها در مقایسه با اوین و گوهر دشت  خودمان سهلگیرانه بوده باشد که این ۴۱ نفر توانسته اند از آن زندان به آسانی بگریزند؟ یا شبکه تروریستی انها جقدر باید قوی بوده  باشد که توانسته است ترتیب فرار آن تعداد زیاد مجرم تروریستی را از یک زندان امنیتی بدهد؟

چه خوب است که مردم ایران و مخصوصاً گزارش نویسانی که در سایت سبز کلمه همیشه در غم زندانی شدن تروریستهای بحرینی بهمان اندازه سوگوار میشوند که سران سپاه و مقام معظم رهبری، قضیه دادرسی این دستیگر شدگان را تعقیب کنند تا بدانند در کجا ایستاده اند و از کی دفاع میکنند؟

No Comments