ایران به افغانیهایی که در سوریه جنگیده اند تابعیت ایرانی میدهد

Share Button
نشریه روسی اسپوتنیک، در گزارشی خبری  با نقل اظهارت علی شهیدی محلاتی، یکی از سرپرستان بنیاد شهید و جانبازان مینویسد که ایران به افغانیهایی که در صفوف سپاه در سوریه جنگیده اند(گردان فاطمیوین)، تابعبت ایرانی خواهد داد و او این امر را برمبنای امریه مقام معظم رهبری اظهار کرده است.
Members of Iran's Revolutionary Guards march during a military parade to commemorate the 1980-88 Iran-Iraq war in Tehran.
مسگو (اسپوتنیک)
 ۱۳٫۰۳٫۲۰۱۷

 اظهارت محلاتی دیروز یکشنبه در سایت جوان آنلاین( سایت سپاه ح ت)  انتشار یافت. برطبق اظهارهات محلاتی، که روزنامه ترکیه ایی اندولسی  آنرا درج کرده است، برطبق رهنمود خامنه ایی ایران به افغانیهای که در سوریه جنگیده اند، [بخشی از گردان فاطمیون] تابعیت ایرانی اعطاء خواهد شد.

پایان خبر اسپوتنیک

……………………………………

و اما کامنت من

اینکه مقام معظم رهبری  انتشار چنین خبر مهمی را  به نماینده دست سوم و چهارم خود حوالت داده است و اینکه آن نماینده دست سوم یا چهارم هم این خبر را از طریق خبرگزاری اندولس ترکیه رسانه ایی کرده است و سر آخر نزدیکترین سایت به سپاه پاسداران مقام معظم رهبری، (سایت جوان) آنرا به فارسی انتشار داده است میرساند که؛ خودِ مقام عظمی میداند که از کیسه ملت و برخلاف صلاح مملکت خاصه خرجی  و بذل و بخشش میکند. فردا این هزاران تنی که شهید عربده کشی های  قدرت نمایانه دو عظمت طلبی بیمار گونه مقام عظما شده اند از بنیاد شهید مقرری خواهند گرفت در حالیکه بسیاری کمکهای اولیه از خانواده شهدای زمان جنگ دریع میشود.

این از شیادی مقام معظم رهبری است که با به جریان انداختن چنین خبری از کانال های  بسیار فرعی دست چهارم ، هم میخواهد از زیر بار  اطلاع رسانی  مستقیم چنین فرمانی شانه خالی کند و هم در عین آنراد رسانه ایی کرده و از خود رفع تکلیف کرده باشد.

………………………….

Iran May Grant Citizenship to Afghans Fighting in Syria

Afghan militia members, fighting in Syria within the ranks of the Iranian Revolutionary Guards’ (IRG) Fatemiyoun Brigade, will be given Iranian citizenship, Mohammad Ali Shahidi Mahallati, an official at Iran’s Foundation for Martyrs’ and Veterans’ Affairs, said, referring to the ruling of Iranian Supreme Leader Ali Khamenei

MOSCOW (Sputnik) — Mahallati’s statement was released late on Sunday on Iranian conservative website Javanonline.

“According to Khamenei’s instructions, Iran will grant citizenship to Afghans fighting in Syria [as part of the Fatemiyoun Brigade],” Mahallati was quoted as saying by the Turkish Anadolu news agency.

No Comments