تهاجم تازه پیکارجویان ضد رژیم اسد به قلب دمشق

Share Button

واعل علمان، سخنگوی گروه اصلی از مهاجمین، فیلق ال الرحمان، به خبرگزاری روئیترز گفت:« ما ساعت ۵ بامداد امروز دست به حمله زدیم و تمام مناطقی را که از دست داده بودیم را مجدداً پس گرفیتم. آتش بارهای ما اینک بر گاراژهای منطقه عباسیان کنترل خود را برقرار گرده اند و تهاجم برای تصرف آنجا را آغاز کرده ائیم.»

 

صحنه ایی از خیابان عباسیان در شرق دمشق که بعلت درگیریها از مردم خالی گشته است.

 

روئیتز امروز صبح گزارش میدهد که «پیکار جویان ضد رژیم اسد تهاجم جدیدی را از دروازه شمالی دمشق برای تصرف مناطق از دست داده دو روز گذشته را  آغاز کرده اند.»

صبحگاه امروز سه شنبه، پیکار جویان مخالف رژیم در سوریه، به یک تهاجم برای تصرفِ تقاطع یک جاده  اصلی منتهی به قلب دمشق مبادرت کردند. هدف این تهاجم بازپس گیری مناطقی است که آنها دیروز از دست دادند.

خبرگزاری دولتی سوریه گزارش میدهد که پیکارجویان وارد بخش شمالی شهر، منطقه جوبار گردیده اند و ارتش بمباران آنها را شروع کرده است.

واعل علمان، سخنگوی گروه اصلی از مهاجمین، فیلق ال الرحمان، به خبرگزاری روئیترز گفت:« ما ساعت ۵ بامداد امروز دست به حمله زدیم و تمام مناطقی را که از دست داده بودیم را مجدداً پس گرفیتم. آتش بارهای ما اینک بر گاراژهای منطقه عباسیان کنترل خود را برقرار گرده اند و تهاجم برای تصرف آنجا را آغاز کرده ائیم.»

دولت سوریه که از باز پس گیری کامل مناطق شمالی پایتخت، با اهیمت استراتژیک، از دست پیکارجویان ضد دولتی خبر داده بود راجع به اخبار پیروزی امروز مخالفان هنوز هیچ اظهار نظری نکرده است.

تشدید ضد حمله روز گذشته نیروهای دولتی، مبارزان ضد دولتی را مجبور کرده بود تا از بیشتر مناطق تحت تصرف خود که یک منطقه صنعتی است عقب نشینند.

رئیس جمهور سوریه بشار اسد و متحدین روسی، ایرانی و شبه نظامیان شیعی آن توانسته بودند موفقیتهای متواتری را طی ۱۸ ماه گذشته علیه مخالفین دولتی کسب کنند.

با این وجود آن موفقیت ها، تهاجم اخیر پردامنه اپوزیسیون که طی ۴ سال گذشته سابقه نداشته است، بداخل پایتخت، نشان میدهد، که علیرغم  یک رشته شکستها، اپوزیسیون قادر است که دست به چنین تهاجمی بزند.

پایان گزارش خبری روئیترز.

…………………………………..

کامنت من:

چه در آن پیروزیهای ۱۸ ماهه گذشته رژیم که روئیترز بدانها اشاره میکند، و چه پیروزی بسیار گذرای دو روز گذشته نیروهای رژیم؛ این بطور عمده نیروی هوایی رژیم و توپخانه آن بوده که بی رحمانه مناطق آزاد شده تحت کنترل اپوزیسیون را به بمباران و نیروهای اپوزیسیون  را وادار به عقب نشینی کرده بوده است و نه نیروهای پیاده آن. در یک کلام پیروزی رژیم در همه موارد مورد اشاره، پیرزوزی بمب افکنها بر نیروهای میدانی و پیاده اپوزیسیون بوده است.

خود این معادله در درجه دوم نشان میدهدکه تروریست کیست؟ رژیم است؟ یا نیرویی که رژیم با به بکارگرفتن نیروی هوایی خود آنها را به عقب نشینی وا میدارد.

در درجه دوم تکیه رژیم به بمباران کور و ویرانسازی سراسری نشان میدهد که در این جنگ؛ رژیم فاقد آن نیروی زمینی و پیاده ایست که روحیه رزمی داشته و بتواند همان مناطق ویران شده را تصرف و حفظ کند. و این بمعنای اینست که رژیم در این جنگ ضد مردمی خود در نهایت بازنده خواهد بود.

 

 

No Comments