ترکیه و رجب طیب اردوغان

Share Button

چکیده … تجربه نشان داده است که سیاسی کردن احساسات و عواطف دینی، قومی و نژدای، در ذات خود گرایش و رویکردی فاشیستی، تمامیت خواهانه و قدرت طلبانه  است ولو اینکه در آغاز با ژستهای مدرن، مدنی و انسانی ظاهر شود و با ادبیات مدرن پرداخته گردد. و از اینرو، ریش دو تیغه تراشیده شده رجب طیب اردوغان و پوشش کراواتی او نمیتواند او را از شمول این قاعده عام خارج و مستثنی سازد.

 

چنین بنظر میرسد که اردوغان در عرصه سیاست برون و درون مرزی از نظر راهکار تاتکتیکی از همان شگردی استفاده میکند که داعش و گروه جهادی وابسته به القاعده در آغاز خیزش مسلحانه مردم سوریه علیه رژیم اسد استفاده کردند.

قریب ۵ سال پیش که مبارزه مردم سوریه علیه رژیم اسد شروع شد نه خبری از داعش و نه القاعده در آن کشور بود. در برابر نیروهای مسلح رژیم اسد، پیکارجویانی بودند که از موضع مخالفت با دیکتاتوری بشار اسد، از ارتش او جداشده که سپس مردم عادی هم بدانها پیوستند.

در  مقطع ظهور داعش در سوریه، این جریان بنیادگرای تروریستی* نه در پیشاپیش خط پیکار علیه رژیم، بلکه در پشت سر «ارتش آزاد سوریه» FSA، که با رژیم میجنگید و بسیاری مناطق را از چنگ نیروهای رژیم اسد آزاد کرده بود، با برافراشتن پرچم سیاه لا الله الله خود در مناطق آزاد شده ظهور کرد.

لبه تیز سرکوب رژیم هم در تمام طول دوران جنگ داخلی ۶ ساله نه متوجه داعش بلکه متوجه ارتش آزاد سوریه و دیگر نیروهای اپوزیسیون رژیم  بوده و هست. در مقطع آغاز جنبش، رهبری سیاسی اپوزیسیون را روشنفکران و سیاسیون لیبرال و دموکرات مهاجر تشکیل داده و رهبری عملیات نظامی را هم منحصراً افسر و امیران جدا شده از ارتش رژیم بعهده داشتند.

در شرایط آنروز با پیدایش بینادگرایان در درون جبهه مخالفین رژیم، ارتش آزاد سوریه Free Syrian Army  که تازه شکل گرفته بود با  وضعتیتی تناقض آمیز (پارادوکسال) روبرو گردید. علاوه بر ملاحظات تاکتیکی که تمرکز نیرو و توجه علیه ارتش رژیم را ایجاب میکرد، ظاهر و هئیت اسلامی نیروهای داعش و القاعده مانع از این میشد تا ارتش آزاد سوریه، در مرحله جنینی این دو جریان دینی/فاشیستی، با آنها مبارزه کند. زیرا در پشت آن سپر دینی که آنان خود را پشت آن حفظ و پنهان میکردند، اعتقادات دینی مردم عادی مناطق آزاد شده نیز قرار داشت و ماهیت آن دو جریان برای مردم هنوز شناخته شده نبود. لذا درگیری ارتش ازاد سوریه با آنها توجیه شرعی و سیاسی نداشت. به این ملاحظات، باید کمکهای غیر مستقیم رژیم اسد به این دو جریان تروریستی بینادگرا را نیز افزود. رژیم.

بشاراسد صدهها تن از کهنه جنگجویان القاعده عراقی، که پس از سقوط صدام و پس از شکست از نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا از آن کشور به سوریه گریخته بودند را، از زندانهای خود آزاد کرد و جای خالی شده آنها در زندانهای خود را با زندانی کردن طرفدران ارتش آزاد سوریه و منتقدین سیاسی خود پُر کرد. در آن شرایط، ارتش رژیم، اگاهانه از برابر نیروهای داعشی، القاعده و کردها عقب مینشست تا همه قدرت آتش خود را  روی ارتش آزاد سوریه متمرکز سازد.

داعش، مناطق تحت کنترل خود در سوریه را، نه از چنگ نیروهای رژیم اسد بلکه در درجه اول، از دست نیروهای ارتش آزاد سوریه، در همان سال های نخست جنگ داخلی به شیوه فوق، با گسترش خزیدهِ نیروهایش در صفوف مبارزین، ایجاد و توسعه شبکه های مذهبی و اجتماعی خود در آن مناطق آزاد شده ایجاد کرد. بدین ترتیب بود که داعش در سوریه جان گرفت.

و امروز رژیم رجب طیب اردوغان با درس گیری از تاکتیک حرکت خزیده داعش، بموازات موازی سازی برای ارتش آزاد سوریه  با کپی همان عنوان، و  بکار گیری پروکسیهای خود؛ از میان نظامیان و غیرنظامیان پناه گرفته در ترکیه پلیس آزاد سوریه را FSP که وظیفه اش نه جنگیدن با رژیم اسد بلکه جنگیدن با نیروهای مخالف اسد است را نیز تشکیل داده است.

رژیم اردوغان در راستای سیاست آتومانیزه کردن بخشهای تسخیر و تصرف شده خود در نوار مرزی سوریه، بنا به نوشته  المونیتور ** پلیس آزاد سوریه FSP را  تشکیل داده است. اردوغان در راستای اهداف سیاسی خود با استخدام چند هزار تن از پناهندگان جوان سوریه در این تشکیلات نظامی/انتظامی جدید، از آنان یک لژیون مزدور به سبک لژیون ینیچری  عصر عثمانی** در (قرن ۱۸ و ۱۹)  ساخته است که بعنوان پلیس، وظیفه اش، ظاهراً حفظ نظم و امنیت در مناطق تحت کنترل واحدهای نظامی ارتش ترکیه با عنوان “سپر فرات» در خاک سوریه با مأموریتِ پاکسازی نوار مرزی ترکیه در داخل خاک سوریه از  شبه نظامیان کرد YPG و نیروهای نا وابسته به رژیم اردوغان است.

فرمانده یکی از این واحدهای پلیس بنام واعل فؤآد به المونیتور میگوید:« ما مشغولیم تا ایستگاههای بازرسی نظامی را از ارتش آزاد سوریه «FSA» در شهر  و معابر ورودی آن بگیریم».

داعش و القاعده با برافراشتن پرچم سیاه لا الله الا الله وارد سوریه شدند و لژیون جدید اردوغان با کلاه های مزین به نشان اتومانیسم وارد ترکیه میشوند. این پاسبانان استخدام شده از میان روستازادگان و تهیدستان سوری پناهنده شده به ترکیه جز به حقوق و مواجب دریافتی خود از رژیم اردوغان فکر نمیکنند. بعید است در ذهنیت روستائی آنان مفاهیم ملی و ارزشهای ملی جای ویژه ایی داشته باشند. بخش عمده آنان به راحتی به مزدوری رژیم اردوغان که پرچمدار اسلام هم هست تن میدهند.

یک فرد از پلیس آزاد سوریه در مراسم جشن پایان دوره آموشی «پلیس آزاد سوریه» FSP، آرم پرچم ترکیه را روی کلاهش زده است.

در واقعیت امر؛ همه این تلاشهای اردوغان، آمادگی تدارکاتی برای رویاروئی فزاینده با نیروهای دموکراتیک و اقشار مدرن در داخل ترکیه و مقابله استراتژیک با دول غربی بخاطر انتقادشان از سیاستهای استبدادی او  میباشد.

رژیم اردوغان در ایجاد رویاروئی استراتژیک با غرب بهمان راه بی بازگشتی پیش میرود که جمهوری اسلامی از آغاز بنیادگذاریش رفته است. چه رژیم اسلامی ایران و چه اتومانیسم اردوغان نه با هزمونی کاپیتالیتسی غرب بلکه با لیبرال دموکراتیسم آن سرجنگ دارند. رژیم اردوغان بعلت طبیعت قدرت طلب خود و اتکاء به برانگیختگی مذهبی مردم راه بازگشت از این ورطه حتمی تاریخی که در آن افتاده است را ندارد و با نیروی دینامیک این پیش زمینه یِ خود آفریده، به سوی سراشیبی و ورطه از هم پاشیدن مملکت پیش میرود.

شاید و فقط شاید، رفراندم ۱۶ آوریل آینده( ۱۸ روز دیگر) امکانی و فرصتی باشد تا مردم ترکیه کژراهه ایی را که اردوغان در پیش گرفته است را سد کنند. البته هیچ معلوم نیست حتی رای منفی مردم در این رفراندم به او هم، بتواند مانع ادامه راهش بشود.

المونییتور*** در یادداشتی دیگر از ترتیب سریالهای تلویزیونی شورآفرین اتومانیتسی در ایام اخیر توسط رژیم اردوغان گزارش میدهد که نشان از آماده سازیهای کاملاً برنامه ریزی شده رژیم او دارد.

بنوشته گزارشگر و تحلیلگر مونیتور؛ در این سریالهای عوام پسند تلویزیونی؛ عملیات نیروهای امنیتی و نظامی رژیم در جنگ علیه؛  PKK در داخل و خارج، در سوریه علیه داعش و علیه گروه منتسب به شخصیت دینی میانه رو، فتح الله گولن(که او را میتوان همسان آیت الله منتظری خودمان در نظر گرفت)، عملیاتی بغایت حماسی، انساندوستانه و شرشار از عشق و شور ملی و مذهبی که غرور افرین میباشند نشان داده  میشوند. قهرمانان  این سریالهای تلویزیونی از شجاعت و انسانیت خود در این پیکارها که با چاشنی دینی هم رنگ و روغن کاری شده اند حماسه هایی می آفرینند که خواننده ای ایرانی، به لحاظ جاذبیت سینمایی آنها، میتواند انها را با سریالهای جنگی/سیاسی/ مذهبی حکومت ساخته خودمان بیاندازد که هدف همه آنها مغز شوئی مردم ، خالی کردن کاسه سر آنان از شعور متعارف و جایگزین سازی آن با ذهنیت آفرینی های حکومت پسندانه است.

المونیتور مینویسد که این سریالهای بسیار هیچان آفرین و داغ بیشترین تعداد بیننده را در ترکیه بخود جلب کرده اند. من!، نویسنده این سطور، باید به این تبلیغات جهت دار تلویزیونی رژیم  اردوغان، چالشگریهای اخیری او علیه آلمان و هلند و دیگر کشورهای اروپایی را بیفزایم که مطلوب طبعِ ذهنیتِ اروپا و آمریکا ستیزِ ساخته و پرداخته شده در جوامع این منطقه ی؛ خاور میانه ای ما میباشد.  منطقه ایی که  اسلام زده، چپ زده بوده و  تحت سیطره تفکر سیاسی ناسیونال فتودالستی و دائی جان ناپلئونی میباشد.  متأسفانه این تفکر و ذهنیت عوامگرایانه سیاسی نه فقط بین عوام، بلکه در بین بخشی از شبه روشنفکران طبقه متوسط نیز خریداران زیادی دارد. خریدارانی که حتی برای لحظه ایی نمیتوانندبه  بهای سنگین نهائی این کالای تبلیغاتی ویرانگر باندیشند. آنها با القائات احساسی و عقده های جغرافیایی/سیاسی/طبقاتی خود به مسائلی از این دست مینگرند و نه با شعور متعارف عقلانی و مدنی.

تجربه نشان داده است که سیاسی کردن احساسات و عواطف دینی، قومی و نژدای، در ذات خود گرایش و رویکردی فاشیستی، تمامیت خواهانه و قدرت طلبانه  است ولو اینکه در آغاز با ژستهای مدرن، مدنی و انسانی ظاهر و بیان شود و با ادبیات مدرن پرداخته گردد. و از اینرو، ریش دو تیغه تراشیده شده رجب طیب اردوغان و پوشش کراواتی او نمیتواند او را از شمول این قاعده عام خارج و مستثنی سازد.

قریب ۸ ـ۹ سال پیش روزنامه نگار اصلاحطلب و آزادیخواه میهنمان، احمد زید آبادی که معلوم نیست امروزه در کجای میهنمان تبعید یا زندانی است، در اشاره به رژیم اردوغان و حزب عدالت و توسعه او نوشت که حالا دیگر، اسلام دموکراتیک در هئیت رژیم اردوغان یک مصداق عملی یافته است که نمونه آن نظامی است که ما میخواهیم(نقل به مضمون). در همان اوان خانم شیرین عبادی هم با دوره گردی در اروپا و ایراد سخنرانی، از همخوانی و وفاقِ اسلام با دموکراسی سخن میگفت و تبلیغ اسلام دمکراتیک و مردمسالاری دینی را میکرد.

باید با تآسف به این دو  و دیگر کسانی که هنوز فکر میکنند میتوان اسلام  بعنوان یک مذهب و دیسکورس دینی را با دموکراسی بعنوان یک(گفتمان) و دیسکورس سیاسی را درهم آمیخت و از آنها اسلام دموکراتیک و باصطلاح  مردم سالاری دینی را استخراج کرد، گفت؛ این راه جز کژ راهه ائی منتهی به منجلاب فاشیسم و تمامیت خواهی نبوده، نیست و نخواهد بود.

پایان یاداشت.

*

بنظر من واژه مرسوم شده بنیادگرایی یا بنیادگرائی تروریستی یا تکفیری؛ همه این عناوین، لایه پنهانی و بنیادین واحد آنها، که نمودهای متفاوتی ازشجره مشترک و واحد اسلامی سیاسی آنها میباشد را میپوشاند. بسیار مناسبتر بود اگر میگفتیم اسلام سیاسی. کمونیسم بعنوان یک ایدئولوژی خشونت گرا و ضد تاریخی، یک نمود پول پوتیستی داشت و یک نمود چه گوارائی، کاسترویی ولی همه آنها در ماهیت امر تفاوت ماهوی با هم نداشتند و درجه نرمی و خشنی متفاوت آنها نه ناشی از ذات مشترکشان بلکه ناشی از اوضاع محیطی و پیرامونی آنان بود.

**

Almonitor

“We are working on taking over all of the FSA military checkpoints at the city and town entrances, conducting regular patrols, promoting the role of the traffic police, managing the traffic and establishing an immediate-action rapid-deployment” team, FSP Lt. Col. Wael Fouad told Al-Monitor recently. His unit began operating this month in Azaz, in northern Aleppo near the SyriaTurkey border, after it completed 23 days of intensive training in Mersin, Turkey.

“Most of the courses were centered on policing, organized crimes, arrests, armed attacks and countering terrorism,” Fouad said.

Fouad’s 1,300-member unit is also covering the border town of al-Rai and other cities in the area such as Mare’, Suran and Akhtarin. An additional FSP force of ۴۵۰ members began operating in January in the Jarablus area of northeastern Aleppo province near the Turkish border.

The FSP was established specifically to be deployed in parts of Aleppo held by armed factions opposing Syrian President Bashar al-Assad’s regime. These forces, including the FSA, fight under Turkey’s Operation Euphrates Shield.

On March 10, the FSP protected protesters demanding that the FSA retake control of villages and towns held by the US-supported Syrian Democratic Forces coalition of militias since early 2016 in northern Aleppo. They also called on the various armed factions to unify their ranks and remove the FSA military positions scattered in Azaz residential neighborhoods. The FSA’s presence there makes residents targets for the Islamic State (IS).

Fouad stressed that the FSP will not supplant the FSA. Rather, the FSP’s mission is to assist the FSA, lighten its burden and take over security duties in a way that allows the FSA to concentrate fully on the fighting — should Operation Euphrates Shield continue — on the battlefields outside the cities and towns. “Many armed factions, including Jabhat al-Shamiyah, started evacuating military headquarters in Azaz, which will improve the FSP’s chances to succeed and take over the policing dossier.”

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/turkey-trained-free-syrian-police-deployed-in-nothern-aleppo.html#ixzz4cL0MOKNd

FSA

Free Syrian Army getting backup from Turkish-trained police

…………………………………………………….

***

Almonitor

25/03/2017

Now, three ambitious TV series will debut in April, drawing on similar themes of heroism, sacrifice and national pride.

The first, called “Soz” (“Promise”), is about a special forces unit fighting against what trailers suggest is a terrorist group in northern Syria. One trailer shows soldiers uttering religious lines. “Allah is sufficient to us and he is the best disposer of affairs,” one soldier says, reciting a verse from the Quran, while another exclaims, “It’s a beautiful night to fall a martyr.” The soundtrack includes a military hymn evoking Ottoman nostalgia. Another trailer features intense scenes of urban warfare.

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/turkey-tv-series-can-create-new-reality.html#ixzz4cMeZwLF8

……………………………………

Almonitor

23/03/2017

Does Turkey’s Erdogan expect more gain than pain from ditching EU?
Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/turkey-european-union-death-penalty-may-end-eu-prospect.html#ixzz4cNYcTPRh

………………………………………………………………………………….

Almonitor

30/03/2017

Gulen casts a large shadow over Turkey’s ties with West

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/turkey-united-states-gulen-casts-shadow-over-ties-with-west.html#ixzz4cniBCaRd

No Comments