سرانجام آمریکا به تعهد جهانی و انسانی خود عمل کرد

Share Button

اگر آمریکا با این ضرب شصت ترمز تروریسم بشار اسد و متحدین آنرا نمیکشید معلوم نبود که تروریسم دولتی اسد و متحدین آن چه هزینه های انسانی سنگین تری را روی دست مردم سوریه بگذارند و دنیا را با چه فاجعه بزرگتری روبرو سازند.

خبر موشک باران پایگاه هوایی شیراط در حمص که نیروی هوایی بشار اسد از آنجا حمله به ادلیب با بمبهای شیمیایی را انجام داده بود، دنیا را نه تنها بیدار کرد بلکه به رژیم تروریست بشار اسد و متحدین تروریست ایرانی و حزب اللهی آن و دولت پوتین نشان داد که در دنیا نیرویی وجود دارد که اجازه نمیدهد این دولتهای خود سر و حاشیه ایی جامعه جهانی، هر کاری که میخواهند بکنند.

در حمله شیمیائی رژیم اسد به ادلیب که نخستین در نوع خود هم نیست دهها تن غیر نظامی، بشمول ۲۰ کودک خردسال با شکنجه آورترین وضع خفه شدند و جان دادند. این حمله با گاز سیرین انجام یافته بود و نه تنها بعید بلکه غیر ممکنست که این حمله جنایت کارانه بدون تأئید دولت اسلامی ما و مسکو انجام گرفته باشد.

ضربه بموقع آمریکا به زرادخانه نظامی/شمیائی رژیم اسد و پایگاه هوائی آن بیشک نه تنها با تأئید کامل مردم صلحدوست جهان روبرو خواهد شد بلکه سپاس جامعه جهانی را بدنبال خواهد داشت و تبعات سیاسی آن بمراتب از دایره پایگاه شیراط فراتر خواهد رفت.

این حمله یادآور ورود آمریکا در ۸۰  سال پیش به جنگ علیه فاشیسم هیتلری است که نیروهای اروپایی در شکست و پس زدن آن درمانده بودند و امریکا با دخالت خود در آن جنگ، جهان را از خطر سلطه بهیمی نازیسم و فاشیسم نجات داد.

آمریکا و دولت ترامپ از فرصت کابربُرد سلاح کشتارجمعی شیمیائی توسط رژیم اسد در ادلیب، بهترتن استفاده را بردند تا قدرت نظامی ایالات متحده را که تا کنون توسط آمریکا ستیزان  چپ و اسلامیست به عنوان ابزار هژمونیک ایالات متحده در دنیا معرفی شده بود را به نیروی امنیت آفرین و تأمین کننده صلح در دنیا نشان دهند، همان رسالتی که بواقع دولت آمریکا بعنوان قدرتمند ترین دولت جهان و تنها قدرتی که قادر است از نظم و امینت جهانی در برابر راهزنی های تروریستی رژیمهایی نظیر ایران، سوریه و کره شمالی و نه کمتر دولت جاه طلب پوتین دفاع کند بعهده دارد و از ان انتظارش میرود.

شلیک ۵۹ موشک کروز از دو ناو در دریای مدیترانه به پایگاه  شیراط،  ارسال این پیام به جهان بود که دوره تاخت و تاز تروریسم دولتی و باج گیری تروریستی از سوی رزیمهای قانون گریز جهانی به پایان خود نزدیک شده است. پیامی به رژیم ایران بود تا بداند در یمن و سوریه چه در انتظار آنست، پیامی به تروریستهای حوثی یمن بود که بدانند، آنها در یمن علیه جامعه جهانی به رهبری آمریکا برخواسته اند و نه صرفاً علیه دولت قانونی آنکشور. پیامی به دولت اسلامی ایران بود تا بداند دوران صدور تروریسم مذهبی به پایان خود نزدیک شده است.

با قاطعیت میتوان گفت آژیر هشدار پیام موشکی آمریکا را؛ حزب الله لبنان، حشد الشعبی عراق و سپاه پاسداران ایران خواهند گرفت. پیامی که خواب را برای همیشه از چشمان آنان خواهد ربود. آنها خواهند دانست که طول، عرض و عمق جبهه ایی که آنها در آن وارد شده اند بسی فراتر از نگاه خُرد بین و ظرفیت حقیر تروریستی  آنها است.

اگر آمریکا با این ضرب شصت ترمز تروریسم بشار اسد و متحدین آنرا نمیکشید معلوم نبود که تروریسم دولتی اسد و متحدین آن چه هزینه های انسانی گزافتری را روی دست مردم سوریه و منطقه بگذارد و دنیا را با چه فاجعه بزرگتری روبرو سازند.

بیشک پوتین، سید علی خامنه ایی و سپاهش، حزب الله لبنان و انصارالله یمن، دیکتاتور کره شمالی پیام ارسالی بامداد امروز دونالد ترامپ را خواهند گرفت.

با واکنش موشکی بموقع سحرگاه امروز آمریکا دنیا و مردم آن میتوانند احساس آرامش بیشتری داشته باشند و به تداوم صلح در جهان امیدوار باشند.

No Comments