رهبری نظام خواهان تأئیدیه مردم برای کشتار ۷۶زندانیان سیاسی است

Share Button

پس برای اینکه چنان جنایت بزرگی به محاق فراموشی سپرده شده، برای آن حکم منع تعقیب تاریخی صادر شود، فقط و فقط یک راه وجود دارد و آن راه هم اینست که مردم ایران بنحوی شریک آن جرم تاریخی گردند و از آنها، اگر نه از همه، حد اقل از چند میلیون آنها بنحوی در تأئید آن جنایت و تبدیل آن به یک حکم مردمی امضاء گرفته شود.

در روزهای پایانی مهلت ثبت نامزدهای پست ریاست جمهوری، شیخ حسن روحانی و سید ابراهیم رئیسی هم آمدند.در  آمدنِ شیخ حسین روحانی شکی نبود ولی آمدن میرغضب کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، سید ابراهیم رئیسی، و نامزدی او برای پست ریاست جمهوری جای تأمل و تعمق بسیار دارد. سایتهای مختلف داخلی، خبر نامزد شدن رئیسی را درج کرده اند که از آن میان من خبر اعلام نامزدی او را از ایسناگرفته و در زیر درج کرده ام.

دیروز دکتر احمدی نژاد هم که انتظار میرفت امریه مقام عظما را رعایت کرده و از نامزد شدن برای پست ریاست جمهوری خود داری کند، از فرمان رهبر تمرد کرده، آمد و برای پست ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

دکتراحمدی نژاد میداند که با اینکارش خشم حیوانی مقام معظم رهبری را برمی انگیزد و به احتمال قوی بفرمان مشارالله سلب صلاحیت هم خواهد شد،ولی او همه ریسکهای احتمالی را پذیرفت و آمد.

تنها توضیحی که میتوان برای این سرپیچی تحقیر کننده برای  مقام معظم رهبری از سوی احمدی نژاد یافت اینست که شَم  سیاسی او، به او گفته است که باید برای فردای پس از رهبری سرمایه گذاری کند چون تاریخ اعتبار نظام  و رهبر قُدسی مرتبت آن رو به پایان است و در این جهت، سلب صلاحیت شدن از سوی نظام و فرمانروای آن، خود بهترین سرمایه گذاری برای آینده است.

و اما تا آنجا که به نامزدی جلاد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، ابراهیم رئیسی  مربوط میشود، باید حِکمت و معمای آنرا در چهارچوب سازو کارها و محاسبات بلند مدت و مصلحت آمیزانه داخل نظام جستجو کرد.

بخش زیادی از مردم  بویژه در شهرها، از نقش خونریز این میرغضب نظام، در آن کشتار تاریخی اطلاع دارند و به همان علت، اگر بخواهند در این انتخابات شرکت کنند، به این جلاد بی آبرو رأی نخواهند داد. و تا آنجا که به بیخبران سیاسی مربوط میشود، آنها کمترین سابقه مدیریت سیاسی یا برنامه اقتصادی توده پسندی از او ندیده اند تا بر آن مبنا به او رأی دهند.

همه این نکات برشمرده را سران نظام بشمول خود مقام معظم رهبری هم میدانند و لذا تعجب در اینجاست که با وقوف براین کاستیها  و بی آبروئیها چگونه شاکله نظام موفقت فرموده اند یا حتی شاید امریه داده اند که این شخص بدنام و جانی نامزد پست ریاست جمهوری شود درحالیکه کسی مانند دکتر احمدی نژاد، که هرچه باشد سابقه دو دوره تجربه مدیریتی ریاست جمهوری داشته و  در ۴ سال گذشته هم فارغ از مسئولیت اجرائی، فرصت نقد و بازبینی سیاستهای گذشته خودش و سیر تغیر و تحولات سیاسی کشور را داشته است، امر کنند که نیاید و خانه نشین شود!

بر همه آنان که از ماجرای کشتار زندنیان سیاسی در تابستان ۶۷ آگاهی دارند، و بر همه آنانی که کم یا بیش داستان آن تراژدی مهیب را از دور و با فاصله شنیده اند، واضح است که آن جنایت بزرگ مانند خون سیاوش در جوشش است و تا دامن بانیان و مرتکبین آنرا نگیرد فروننشسته و در آرشیو جنایات بزرگ تاریخ، بایگانی نخواهد شد.

پس برای اینکه چنان جنایت بزرگی به محاق فراموشی سپرده شده، برای آن حکم منع تعقیب تاریخی صادر شود، فقط و فقط یک راه وجود دارد و آن راه هم اینست که مردم ایران بنحوی شریک آن جرم تاریخی گردند و از آنها، اگر نه از همه، حد اقل از چند میلیون آنها بنحوی در تأئید آن جنایت و تبدیل آن به یک حکم مردمی امضاء گرفته شود.

با چنین فرضی است که؛ اگر سید ابراهیم رئیسی در رقابت انتخاباتی پیش روی فقط چند میلیون رأی هم بیاورد، از نظر نظام در حکم تبریه رژیم و توجیه تاریخی و تأئیدیه مردمی آن کشتار برزگ است.

و دقیقاً در این ارتباط است که حضور دکتر احمدی نژاد  در این انتخابات، که نه تنها خودش از یک پشتوانه چند میلیونی برخوردار است بلکه به احنمال زیاد بخش بزرگی از آرای ناراضیان حکومتی و تحریمگران انتخاباتی هم از موضع سلبی و برای بی اعتبار تر کردن مقام معظم رهبری را هم جذب سبد آرای خود خواهد کرد؛ سدی در راه تحقق هدف پیش گفته رهبری نظام از مهندسی کثیر الاهداف انتخابات ریاست جمهوری آینده است.

حذف احمدی نژاد با هدف کانالیزه کردن بخشی از آرای او به سوی سید ابراهیم رئیسی گزینه ای ایست که رهبری نظام دارد و عبور احمدی نژاد از موانع، مانع آنست تا رهبری نظام بتواند برای  این سید خونریز و جوان کُش از مردم تأئیدیه و جواز قضایی و اخلاقی بگیرد.

*

ایسنا

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس، برای کاندیداتوری در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری عصر روز جمعه وارد وزارت کشور شد.

سید ابراهیم رییسی گفت: رای مردم در نظام ما تشریفاتی نیست و سرنوشت کشور را رقم می‌زند.

سید ابراهیم رییسی پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت: از افتخارات نظام اسلامی ما این است که تمامی اجزای نظام با رای مردم رقم می خورد. مراجعه به ارای مردم اساس نظام را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه رای مردم در نظام ما تشریفاتی نیست و سرنوشت کشور را رقم می‌زند، گفت: مردم ما فرصتی دارند در هر انتخابات برای بازنگاهی به آنچه برگزیده‌اند و برای آینده کشور تصمیم می‌گیرند.

رای مردم در نظام ما تشریفاتی نیست

 

No Comments