دیروز مسیح بیچاره را به صلیب کشیدند چون جرثقیلی نبود

Share Button

صحنه به صلیب شیدن عیسی مسیحِ بیچاره که بر خلاف امام حسین ما مدعی خلافت و ولایت هم نبود در نظرم مثل یک فیلم سینمایی ظاهر شد که نتیجه اش یافتن عکسهای زیر بود.

Displaying pros14.JPG

دیروز همسایه نروژیم گفت که امروز مراسم دیدنی بزرگی در شهر برپاست و از من پرسید که میخواهم همراه آنها باشم؛ منهم از خداخواسته برای فرار از تنهایی در این دیار غربت اسپانیا استقبال کرده بدون اینکه بدانم مراسم چیست؟ گفتم با کمال میل.

ساعت ۶ بعد از ظهر، جمعی تاکسی گرفتیم و رفتیم شهر. همسر او در بین راه توضیح داد که امروز بمناسبت بدار کشیدن مسیح، مراسم بزرگی برگزار میشود که ماهم تا بحال ندیده ولی وصف آنرا شنیده ایم. دیگر برای عذر خواهی، برگشتن و گفتن اینکه من علاقه ایی به اینگونه مراسم ندارم دیر بود و همراه آنها رفتم. همسر خانم هم، مثل من رابطه خوبی با خدا و پسرش نداشت ولی آن بیچاره هم گویا نمیدانست قضیه چیست و اوکی را ندانسته به خانمش داده بود و همراه شد.

ولی وقتی به جلوی کلیسای شهر رسیدیم و من مراسم را دیدم واقعاً خوشم آمد، در درجه اول اینکه دیدم عیسی مسیح را بر خلاف حکومت ما که مخالفین را از جرثقیل آویزان میکند،در آن امپراطوری رم در ان قدیمها به صلیب کشیده اند. نتیجه گرفتم که امپراطوری رم در آن دوره جرثقیل نداشته است تا کار را راحت تر انجام دهد و در ثانی تعداد اعدامی های آنهم به اندازه حکومت الوهی ما نبوده است که بخواهد این همه هزینه کند و برای دار زدن سریالی مخالفین جزثقیل سازی کند. و از اینها مهمتر اینکه زیر تابوت یا تخت روان مسیح اعدام شده را هم نه عده ایی پیرمرد عبوس و اخمو و صلوات فرست، بلکه دخترهای خوشگل و بی حجاب که در مملکت ما آنها را بی ناموس مینامند گرفته بودند، دلم برای خودم سوخت و  با خود گفتم ای کاش همین پری پیکران زیر تابوت مرا هم بگیرند ولو اینکه مستقماً  مرا به جهنم بفرستند.

این خواهران برای انتقام خون حسین و یارانش و دفاع از ذریه آن بزرگوار، که همین مقام عظما باشد، مسلح شده اند تا از کیان ولائی اش دفاع کنند مبادا بلای مسیح نگون بخت بر سرش بیاید!

کاروان مسیح اعدام شده براه خود ادامه میداد و صحنه های آن موجب تداعی ذهنی صحنه های جانخراش عاشورایی خودمان میشد که آدم را به یاد شمر نامرد می انداخت که چگونه بی ترحم سر امام حسین بیچاره را گوش تا گوش از تن مبارکش جدا کرد می اندخت ولی از طرفی من فکر کردم اگر امام حسین پیروز میشد کاری میکرد کارستان و با قرائت جمله قرآنی “بسم القاسم الجبارین» ریشه بنی امیه و تمام قوم و قبیله اش را با کشتن همه آنها از بن میکند. البته در آنصورت چندان بد هم نمیشد چون ما دیگر امروز بجای عزاداری حسینی باید عزاداری شمری میکردیم که بهتر بود.

اما در هرحال ناخودآگاه صحنه های سربریدن آن امام بزرگوار چون یک پانورامای فانتزیک و تراتژیک در نظرم مجسم میگردید و زنده میشد. فانتزی از این نظر که با خودم گفتم آخر این امام حسین ما مگر خُل شده بود تا بخاظر یک حاکمیتی گذرا در این دنیای فانی، .. خود را با شاخ گاوِ شمرِ ولدزنا و یزید بی معرفت سرشاخ کند که هم خود  و  هم اطرافیانش را بدرد سر بیاندازد.

صحنه به صلیب کشیده شدن عیسی مسیحِ بیچاره که بر خلاف امام حسین ما مدعی خلافت و ولایت هم نبود در نظرم مثل یک فیلم سینمایی ظاهر شد که نتیجه اش یافتن عکسهای زیر بود.

Bildresultat för ‫تعزیه‬‎

Bildresultat för jesus christ statue michelangelo

صلیب کشیده شدن بیچاره عیسی مسیح که منهم امروز در سالروز آن، مانند بیشتر عزاداران آن مرحوم چند جرعه بیادش نوشیدم، شباهتها و مغایرت های تاریخی عاشورای خودمان را، با اعدام  آن صلیبی مظلوم در ذهنم بیشتر زنده کرد.

Displaying pros4.JPG

 

تنها چیزی که نفهمیدم این بود که ایا این جمعیت چندصد هراز نفری در این شهرستان حد اکثر ۷۰۰ ـ ۸۰۰ هزار نفری، برای تفریح آمده بودند یا عزاداریِ بیچاره مسیحِ مادر مرده؟ چونکه ما هرجا در بارها و کافه رستورانهای اطراف دنبال جا میگشتیم که لجظه ایی بنشینیم و دمی به خمره لامصب بزنیم جایی گیرمان نمی آمد. فکر میکنم در این شب مقدس میلیونها لیتر زهرماری مصرف شد تا مسیح در آن دنیا بداند مردم در این دنیا، حد اقل در این اسپانیا هنوز به یادش هستند.

در این مراسم برخلاف مملکت ما که عفت و عصمت در همه شرایط و هرجا حرف اول را میزنند، ابداً جایی نداشت. زنان و دختران، ۷ قلم آرایش کرده تنگاتنگ حاشیه خیابانها را گرفته بودند تا تخت روان مسیحِ صلیب شده از وسط خیابان با آهنگ موزیکی که بخشی از نوازندگان آن دختران و زنان بی ناموس (یعنی بی حجاب) بودند، بگذرد. تنها چیزی که برای نمونه حتی یکی از آنهارا ندیدم زنانی مججبه بودند با اینکه در این شهر تعداد مسلمانان مخصوصاً از شمال آفریقا کم نیست.

در زمان مسیح بیچاره این تکنولوژیها نبود تا عذاب صلیب شدن آن مرحوم کمتر شود.

بانوان ولایت زده ما دهن هرآنکس که فکر صیلیب که هیچ، اعدامِ مقامِ عظمی را به مخیله اش راه دهد چنان سرویس میکنند تا عبرت جهانیان شود!

به خونخواهی حسین

 

Bildresultat för jesus christ statue michelangelo

Bildresultat för jesus christ statue michelangelo

شمر ذولجوشن به دو طفلان مسلم هم رحم نکرد

Bildresultat för jesus christ statue michelangelo

تربیت استشهادی در بالا و جنگندگان زینبیان در زیر بحساب حسین

و اینهم

عزادارن عیسی مسیح

متاسفانه اگر عکاس خوبی بودم این مراسم مورد خوبی برای نشان دادن و مقایسه بود. بسیار از عکسهای جالبتر را نتوانسم داونلود کنم و بسیاری صحنه های بسیار جالب دیکر را نتوانستم بگیرم.

No Comments