رأی میدهم: چرا؟ به روحانی رأی میدهم: چرا؟

Share Button

 به روحانی رأی میدهم چون میدانم حتی ۱% هم از تحریمگران واجدین صلاحیت شرکت در انتخابات، نه بالقوه و نه بالفعل ذخیره آرای قالیباف و رئیسی نیستند تا آنها با تحریم اینهاا  چیزی از دست داده و ضرری ببینند..

من در انتخابات شرکت میکنم و به دکتر حسن روحانی رأی میدهم! و اینست دلایل من!

در صفحات دنیای مجازی میگردم که در آن بحثهای تند دعوت به شرکت یا عدم شرکت جریان دارد. بفکر افتادم تا بار دیگر با صراحت نظر خود را نسبت به شرکت یا تحریم بگویم و اینکه در صورت شرکت به «که؟» رأی میدهم.

رأی میدهم! چون نه تنها، رئیس جمهور شدن جلادی که هزاران نفر زندانی بیگناه را به چوبه دار سپرده است را در میهنم نواختن سیلی بصورت همه آن آزادگانی میدانم که در راه آزادی در این سرمین پیکار کرده و جانداده اند، بلکه حتی جرئت یافتن چنین آدمی برای نامزد شدن پست ریاست جمهوری را هم، تا همین جا، توهین سردمداران نظام به ملت بزرگ ایران میدانم.

نامزدی این سرجلاد برای ریاست جمهوری را تلاش حلقه مرکزی قدرت در نظام، برای گرفتن مهر تأئیدیه و برائت از مردم برای این شخص میدانم و به بیان دیگر اینکه، ملت ما ریختن آن خونهای برزمین ریخته شده را  مباح، حتی مستحب یا واجب میدانسته و میداند و یا اینکه آن کشتار بزرگ مسئله مردم نبوده و نیست. و مردم بدان بی تفاوتند

نامزدی رئیسی حتی اگر فقط آرای چند هزاری جلادان و آدمکشان نظام را هم بیاورد توهینی ملی به مردم  میهن ماست زیرا چنان آرائی هم، بنام آرای مردم  در تاریخ انتخاباتهای این سرزمین ثبت میشوند.

وارد مبحث فساد و بی کفایتی و عدم سابقه مدیرتی رئیسی و شهر دار دزد و سردار گازانبری نمیشوم چون وارد شدن به این مبحث یعنی عبور از ایرادات فوق.

به روحانی رأی میدهم زیرا طی این ۴ سال تجربه دولتمداری روحانی، شاهد تلاش صادقانه او برای گشایش فضای سیاسی، تعامل با دنیای پیرامون، ایستادگی در برابر قدرتهایی ناپاسخگو و فراقانونی داخلی بوده ام بدون اینکه کوتاهی های او را توجیه کرده باشم

به روحانی رأی میدهم چون با رصدِ روزانه سایتها و رسانه پادگانی و مواضع سردمداران  دستار بسر یا چکمه پوش آنها، خشم و عصبیت هیستریک آنها را نسبت به روحانی دیده ام و نمیخواهم با منفعل ماندن در این انتخابات، نادانسته بر آرای این تشنگان قدرت و غارت مملکت، نسبت به آرای روحانی افزوده و از این طریق به این باندهای نظامی مافیایی کمک کرده باشم

از روی تجربه رصد کردن رسانه های این محافل نظامی و مافیایی ذره ایی هم قبول ندارم که اینها جنگ زرگری برای گرم کردن تنور انتخابات است. بر حسب تجربه قاطعانه میگویم؛ این شائبه ایست که همین باندهای قدرت طلب برای کاستن از آرای روحانی بکار میبرند

با ایقان کامل میگویم نبرد انتخاباتی کنونی بین روحانی و دو رقیب عمده اش رئیسی و قالیباف بزرگترین و سرنوشت سازترین نبرد انتخاباتی بین نیروهای ترقیخواه و تحول طلب جامعه ما با نیروهای ماورای ارتجاعی و تمامیت خواه در طول دوران حاکمیت جمهوری اسلامی است

به روحانی رأی میدهم، زیرا که[ با تأکید میگویم و امیدوارم که درست درک شود] روحانی طی سخنرانیهای تبلیغاتی انتخاباتی خود چنان دینامیسم نیرومندی با چنان نیروی جنبشی عظمی در جامعه؛ بین جوانان، زنان و کارگران و اقشار میانه جامعه ایجاد کرده است که موجب بیدارشدن اعتماد بنفس سیاسی و جسارت مطالبه گری در این گروههای اجتماعیی  گردیده است که خواباندن و خفه کردن آن براحتی دیگر میسر نیست

این غرش برخاسته مطالباتی اگر از انتخابات ۸۸ نیرومند تر و پشتوانه دارتر نباشد از آن کمتر نیست و تنها خطری که میتواند آنرا تهدید کند فعالیت پنهانی، تخریبی و پروواکاتیو محافل نظامی مافیائی است. ( مشتق از کلمه پرواکاسیون: به تحریکات مخرب دستگاههای امنیتی زیر پوشش شعارهای افراطی تند، برای ایجاد بهانه برای مداخله پلیس و نیروهای امنیتی است)

به روحانی رأی میدهم زیرا میدانم طبقه متوسط ایران مانند همه اقشار متوسط در تمام جوامع پیشرفته و نیمه پیشرفته دیگر با رادیکالیسم  و خشونت گرایی و جنگ و بحران اقتصادی  و تحریم خواهی بیگانه است و از آن صدمات جدی میبیند و دکتر روحانی فریاد این طبقه است در عین حال، اینکه مطالبات اقشار فرودست دست جامعه با مطالبات طبقه متوسط و اقشار میانی جامعه همپوشی بسیار زیادی دارد

در انتخابات شرکت میکنم و به روحانی رأی میدهم چون میدانم رقبای اصلی روحانی که مطلقاً پایگاهی در بین نسل جوان، زنان، کارگران و طبقه متوسط ندارند از هر طرفندی استفاده میکنند و خواهند کرد تا بلکه با شعارهای گمراه کننده و با ماسکهای غلط انداز، آرای بخش هرچه بیشتری از سبد آرای روحانی را با تشویق به تحریم  از سبد او خارج کرده به زباله دانی تحریم انفعالی بیافکنند. این توضیح را همینجا بدهم که عمده فعالین ستاد و نیروهای اجتمعی پشت سر رئیسی و قالیباف یا از رانتبران حلقه قدرت سیاسی آنها هستند و یا از توده عوامی که فریب شعار های غیر عملی و پوپولیستی این دو را خورده اند میباشند

به روحانی رأی میدهم چون میدانم حتی ۱% هم از تحریمگران واجدین صلاحیت شرکت در انتخابات، نه بالقوه و نه بالفعل ذخیره آرای قالیباف و رئیسی نیستند تا آنها با تحریم اینها چیزی از دست داده و ضرری ببینند..

تحریم کردن انتخابات یعنی فقط و فقط تحریم کردن روحانی!درک این معادله ساده دشوار نیست! بسیار صادقانه تر است اگر تحریمگران رو راست بگویند ما رأی دادن به روحانی را تحریم میکنیم

این را در پایان اضافه کنم که خود من بعنوان نگارنده این یادداشت تا کنون در هیچیک از رأی گیریهای این نظام شرکت نکرده ام و البته علت عدم شرکت کنونی ام متفاوت میباشد. علت اینست که بعنوان یک مهاجر، مدارک هویتی لازم برای رأی دادن ندارم! ولی این مانع از این نمیشود که در این دنیای مجازی نظر بسیار مثبتم را، هم نسبت به مشارکت و هم رأی دادن به روحانی نگویم.

No Comments