قاطعیت اسلامی

Share Button

در زیر ترجمه خلاصه گزارش گاردین امروز را درج کرده ام . طبق این گزارش ۳ نفر به اتهام کشتن یک فرمانده حماس دستگیر و ظرف یکروز اعترافات تلویزیونی میکنند و ظرف ۶ روز هم اعدام میشوند.

برای ما ایرانیان که با فرامین یاسائی خمینی و مقام معظم رهبری در کشتار ضربتی مخالفین و تلویزیونی شدن آنها ساعات یا روزهایی پس از دستگیری اشان چشم و گوشمان عادت کرده است شاید موضوع این گزارش از اخبار عادی روزانه باشد ولی من فقط در اینجا یک نکته را که ظاهراً از نظر سرپرست بخش خاورمیانه ای سازمان عفو بین الملل هم جدی گرفت نشده میپردازم.

در رسانه های حقوق بشری سراسر دنیا بحق به اعدامهایی این چنینی اعتراض میشود ولی تا بحال اتفاق نیافتاده کسی بپرسد، چه بر دستگیر شدگانی از این نوع میرود که با اینکه میدانند اعترافاتشان به اعدام و مرگشان منجر میشود، سریعاً اتهامات را پذیرفته، به جرم خود اعتراف کرده و مرگ را استقبال میکنند. فقط آنها که از کوره شکنجه های رژیمهایی مانند ایران، بشار اسد و حماس گذشته اند میتوانند بگویند اینگونه اعترافات برق آسا و مرگ افرین چگونه رخ میدهد.

سازمان عقو بین الملل و فعالین حقوق بشری باید برای این گونه اعدامها که در واقع خودکشی داوطلبانه برای خلاص شدن از شکنجه های توصیف ناپذیر بدتر از قرون وسطائی است عنوان دیگری بیابند و شاید خود کشی اجباری یا خود اعدامی داوطلبانه مفاهیمی رساتر باشند.

چقدر خوب بود  آنهای هم که گریبان خود را برای سازمان تروریستی و آدمکش حماس و مظلومیت آن پاره میکنند در باره این حاکمیت چوبه های اعدام، جوخه های مرگ و شکنجه گاه هم نظر خود را مینویشتند و رسانه ایی میکردند تا دنیا بداند به کدام نوع مظلومیتی سروکار دارد! 

باید اینرا هم اضافه کنم اگر دولتهایی مانند عربستان، بحرین و یا مصر میخواستند به ازای هر نفر که از نظامیانشان که بدست تروریستهای شیعی یا القاعده کشته میشدند و میشوند ۳ نفر را اعدام کنند تعداد اعدامها در آن کشورها حتی از کشور ما هم پیشی میگرفت.

 

Palestinian security forces escort one of the men convicted of participating in the killing of Mazen Faqha

حماس ۳ نفر را اعدام کرد و مراسم کشتن آنها را بخشاً در فیس بوک نشان داد

گاردین امروز  خبر میدهد که در تاریخ ۱۶ مای، ده روز پیش ۳ نفر بجرم کشتن یک فرمانده نظامی حماس توسط یک دادگاه نظامی که فقط به همین منظور ضربتی تشکیل شده بود محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام ظرف ۶  روز در باره آنها به اجرا گذاشته شد. بنوشته گاردین، سارا لی ویتسون سرپرست بخش ناظرحقوق بشر در خاورمیانه در این رابطه گفت: «با این عجله اعدام کردن آدمها آنهم به حکم یک تصمیم غیر قابل بازبینی توسط یک دادگاه نظامی سریعاً سرهم بندی شده، بلافاصله پس از دستگیریشان و انتشار اعترافات ضبط شده  ویدئوئی اشان رنگ و بوی یک قانون میلیشائی را دارد تا حاکمیت قانون.»

اتکاء به اعترافات در جائیکه در آنجا اجبار و شکنجه حاکم است و محروم شدن  شخص بازداشتی از هرگونه حقوقش امری رایج است و در آنجا موارد زیادتر دیگری از زیر پا نهادن علنی موازین جریان قانونی محاکماتی وجود دارد، لکه دار بودن قصاوت آمیز چنین محاکماتی را افزون میسازد. قتل بعنوان یک آئین کیفری حکومتی خود ذاتاً بقدر کافی قصاوت آمیز  و خظا هست و فرقی نمیکند تحت چه شرایطی انجام شود.”

خانم  ویتسون که سخنان را قبل از اجرای حکم  این اعدامها  در  مقابل دادگاه بین المللی حقوق بشر ابراز داشته اشت می افزاید: « این محاکمات شدیداً با موازین مناسب حقوقی بین المللی مغایر میباشند.»

 

 

The Gaurdian

No Comments