قاضی القضات بساط قانون شکنی اش را جمع کند!

Share Button
 این بخش پایانی  نامه مهدی کروبی  به حسن روحانی در فروردین ۱۳۹۵ است که در واقعیت خطاب به  کل حاکمیت بود. نامه  پیامی واضح داشت و خبر می داد اگر  منتظر توبه رهبران جنبش سبز مانده  اند انتظاری بیهوده است. آیا مهدی کروبی صریح تر از این هم می شود اعلام کند بر راهی که در سال ۸۸ انتخاب کرده ایستاده است؟+کامنت من در پایانتوهین عجیب خانواده مهدی کروبی به مسئول!

 

منتشر شده در: .

«…اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این‌کار را در اختیار شما می‌دانم؛ لیکن از شما می‌خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم بر عهده‌تان گذاشته‌اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی‌ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلای‌ام با استماع کیفرخواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و آن‌چه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه‌های قانونی و غیرقانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم. خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند. قل کفى بالله بینی و بینکم شهیدا. تاکید می‌کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می‌کنم، زیرا عالم محضر خداست و جانشین و خلیفه او در زمین مردم‌اند و چه داوری بهتر از خدا و مردم…».

این بخش پایانی  نامه مهدی کروبی  به حسن روحانی در فروردین ۱۳۹۵ است که در واقعیت خطاب به  کل حاکمیت بود. نامه  پیامی واضح داشت و خبر می داد اگر  منتظر توبه رهبران جنبش سبز مانده  اند انتظاری بیهوده است. آیا مهدی کروبی صریح تر از این هم می شود اعلام کند بر راهی که در سال ۸۸ انتخاب کرده ایستاده است؟

دیروز رئیس قوه قضاییه در سخنانی تند که به نظر می رسد مخاطب آن رئیس جمهور روحانی است گفته بود بساط رفع حصر را جمع کنید و تهدید به برخورد قوه قضاییه کرده بود. آملی لاریجانی که  خود خارج از حیطه وظایفش در همه امور سیاسی دخالت می کند اما پاسخگوی  زندان های مملوّ از زندانی و ناتوانی قوه قضاییه در پیشگیری از جرم نیست تلویحا به مسئولان دولت گفته است در این پرونده دخالت نکنند. سخنان لاریجانی در شرایطی بیان شده که این قوه از هر گونه نظارت جدی بر عملکردش مصون است. هنوز پاسخ درستی به محمود صادقی نماینده تهران در مورد افتتاح حساب های شخصی به نام رئیس این قوه و  نحوه خرج میلیاردها تومان از سود این حساب ها نداده است. آملی لاریجانی هنوز پاسخ درستی نداده است که بعد از این همه سال چرا کارنامه  قوه قضاییه در پیشگیری از جرم اینچنین سیاه است. مسئولان قوه قضاییه ناتوان در جلوگیری از کاهش آمار زندانیان به فکر ساختن زندان های جدید اند. این در حالی است که لاریجانی در همه مسائل سیاست داخلی و خارجی و بین المللی نظر می دهد اما دریغ از توضیحی در مورد عملکرد نهاد تحت مدیریت خود. زندان هایی که هنوز پر از شهروندان ایرانی است و قوه ای که ناتوان از اعمال شیوه های علمی برای کاهش جرم است بیلان قاضی القضات را آنقدر سیاه کرده که لزوم تحقیق و تفحص از این قوه برای بررسی عملکرد مسئولانش اجتناب ناپذیر است اما دریغ از ذره ای پاسخگویی. صادق لاریجانی به جای پاسخ به انتقادات در مورد عملکرد خود هر بار سخنی از سیاست به میان می آورد. زمانی برجام را می کوبد و زمانی مدافعان شکسته شدن حصر را. این چه عدالتخانه ای است که هنوز مشخص نکرده چرا موسوی کروبی و رهنورد باید بیشتر از هفت سال در زندان خانگی به سر برند در حالی که نه مشخص است اتهام آنها چیست؟ در کدام محکمه قضایی محاکمه و محکوم شده اند و کدام رویّه  صحیح قضایی در مورد آنها اعمال شده است.

آملی لاریجانی امروز بیشتر از هر چیز، رئیس قوه قضاییه بی طرفی نیست او نماینده طیفی تندرو ازقدرت است که بارها مردم ایران در انتخابات های مختلف به این طیف نه گفته اند و سخنان دیروز او  عصبانیت او از نه جدید مرم به تندروهاست. فارغ از اینکه انگیزه های شخصی  قاضی القضات از حملات پیاپی خود به رهبران جنبش سبز چیست اما صورت مسئله مشخص است. محصوران اعلام کرده اند اهل توبه نیستند. نه تنها جرمی را مرتکب نشده اند بلکه گذشت سالها، حقانیت انذارهایشان را به اثبات رسانده است و اگر قرار بر محاکمه هم باشد این حامیان معجزه هزاره سوم هستند که باید پاسخ دهند چرا منافع ملی ایران را در هشت سال سیاه ۸۴ تا ۹۲ با دخالت های سازمان یافته شان در انتخابات در معرض خطر قرار دادند.

پرسش ما از قاضی القضات این است علت هراس از محاکمه رهبران جنبش سبز در دادگاهی عادلانه با حضور رسانه ها چیست؟ آیا باز از قضاوت افکار عمومی ترس دارند؟ آنها اگر منتظر توبه هستند آب در هاون می کوبند. نه مهدی کروبی اهل توبه است نه میرحسین موسوی و رهنورد. کدام عقل و منطقی می پذیرد بعد از هشت سال تحمل این همه  ناسزا و تبلیغات سنگین حکومتی و بعد از  اثبات حقانیت آن انذارها رهبران جنبش سبز به توبه نزد عاملان وضعیت اسنفاک ایران در هشت سال سیاه تن دهند؟ قاضی القضات فرار به جلو نکند. این حصر لکه ننگی است که بر پیشانی نظام نشسته است. راه حل  مسئله  مشخص است یا آزادی رهبران جنبش سبز ایران یا محاکمه علنی آنها. اتفاقا در روز محاکمه است که محصوران فرصت دارند در برابر افکار عمومی توضیح دهند چه کسانی و چه جریان هایی کشور را به خاک سیاه نشاندند. آقای لاریجانی راه فراری نیست . یا آزادشان کنید یا محاکمه. مطمئن باشید از توبه خبری نیست. بهتر است بساط قانون شکنیتان را برای همیشه جمع کنید.

……………..

نیاز به کامنتی نیسیت فقط این تکه شعر

اگر که قاضی شهرم مرا بکفر فتوا داد

خود این نشان ز ایمان و اعتقاد منست

اگر همه میخانه زمن طلبکارند

خود این گواه  ز اعتبار منست

No Comments