شبکه تروریستی سازمان شبه فراماسونی اخوان المسلمین

Share Button

 از کامنت من: …مردم دنیا و منطقه که هنوز نمیدانند انقلاب اسلامی در کشور نیمه مدرن ایران چه کرده است! نمیدانند اخوان المسلمین در کشور ۸۰ میلیونی عقب افتاده و با جمعیت عظیم روستائی و قبیله ای و شدیداً مذهبی مصر، در صورت ادامه فرمانروایی اخوان المسلمین با دنیا  و این منطقه دین زده ما چه میتوانست بکند. جهان هنوز نمیداند که خدمتی که این ژنرال میهن پرست مصری به دنیا کرد کمتر از ورود آمریکا به جنگ علیه نازیسم به فرماندهی ژنرال ایزنهاور نبود! این ژنرال توسط رسانه های مدعی دموکراسی کودتا گر، و آن یک بعنوان درهم کوبنده ارتش هیتلری برنده مدال سنت جورج و دهها مدال قهرمانی دیگر شد.

دکتر طروت ال خرباوی عضو سابق رهبری اخوان المسلمین

مغز متفکر گروه تروریستی اخوان المسلمین، تهران و دوحه هستند: عضو جدا شده از رهبری اخوان

Riyadh Daily

26 ژوئن ۲۰۱۷

دکتر طروت ال خرباوی، عضو هیئت رهبری اخوان المسلمین مصر که  ۱۵ سال پیش ۲۰۰۲ از این سازمان جدا شده است پرده از چهره پنهان اخوان المسلمین برمیدارد. او میگوید که این سازمان تروریستی، در تارو پود سیستم دولتی قطر ریشه دوانده است و دولت قطر نمیتواند بدون مشورت با این سازمان یا دور از نظارت آن کوچکترین تصمیمی بگیرد.

دکتر خرباوی، یکی از اعضای سابق رهبری اخوان المسلمین میباشد. او میگوید رخنه اخوان در سیستم حکومتی قطر از دهه ۵۰ شروع گردید که  خود را  امروزه بصورت همسوئی سیاسیتهای دولت قطر با اخوان نشان میدهد. او میگوید که این رخنه اخوان در قطر، با تأسیس یک مجله برای نشر ایدئولوژی اخوان در مدارس قطر آغاز گردید. این سازمان، نقش آموزش ولیعهد قطر(امیر  فعلی)، را از زمان کودکی او بعهده گرفت و مغز او را از ایدئولوژی اخوانی پُر کرد.

خرباوی میگوید که شواهد و اسناد زیادی وجود دارد که نشان میدهد، قطر تأمین کننده عمده بودجه این سازمان است. او  تحقیقاتی را روی ردیابی منابع مالی ای که منشاء آن به قطر میرسد و وارد صحنه کارو زار سیاسی در مصر میشود انجام داده است. تحقیقات او نشان میدهد که دولت قطر ۱۰۰ میلیون دلار برای اهداف خود در مصر خرج کرده است که همه این پول به کانال اخوان المسلمین واریز شده که در دوران پسا بهار عربی، صرف رشوه دهی و بالا کشیدن افراد در دستگاه دولتی مصر شده است.

دولت قطر، ۲۰۰ میلیون دلار، صرف تأمین مالی گروههای خشونت طلب برای ترور، آدمکشی و بمبگذاری در لیبی کرده است. هدف از این هزینه زیاد، کمک به گسترش عملیات تروریستی علیه دولت مصر بوده است. این کمک جدا از کمک هائیست که قطر برای اشاعه تروریسم در عراق، لیبی، یمن، و فلسطین صرف کرده است. اینها هستند که نشان میدهند این کشور چگونه پولهای خود را برای دردسر آفرینی دیگران خرج میکند.

نکته دیگری که عموماً شناخته شده است ولی در حال حاضر امکان ارائه میزان دقیق آن معلوم نیست، مقدار کمکی است که قطر از طریق تخصیص به انصارِ بیت المقدیس  صرف کمک به داعش در سینای شمالی(مصر) کرده است. بویژه پس از آنکه ارتش مصر کنترل ارتفاعات سینای شمالی را بدست گرفت. در جریان آن عملیات، ارتش مصر موفق به کشف مقدار زیادی سلاح سنگین، تجهیزات نظامی، و مواد انفجاری به ارزش میلیاردها دلار گردید.

ال خرباوی  میگوید که تمیم(امیر قطر)، در جریان دریافت آموزشهای ایدئولوژیک خود توسط اخوان المسلمین، رویای مقام خلیفه مسلمانان شدن را برای خویش در سر میپروراند. و این است دلیل اینکه اخوان المسلمین او را بخاطر اینکه به آنها پناه داده است، او را تحسین میکند. این سازمان تروریستی از روز رسیدن پایش به قطر، پول مردم  آنرا دزدیده است.

آنها به قطر به عنوان خزانه مالی خود مینگرند زیرا که امیر این کشور، در رویای دستیابی به آن هدف مالیخولیائی خود غرق است. حال آنکه این گروه قابل اطمینان نیستند و پایبندی به تعهدات خود ندارند بلکه گروهی کودتاگر میباشند.

ال خربای میگوید، او این سازمان تروریستی را  در ۲۰۰۲  پس از ۲۰ سال همراهی با آن ترک کرد. در دوره ایی که او در بیشتر فعالیتهای آن مشارکت داشت تا اینکه سرانجام  به نقطه ای رسید که به بحران مدیریتی و سازمانی در رهبری این سازمان که دامن حساس ترین رده های آن را گرفته بود پی برد. آنگاه بود که او تشخیص داد که این سازمان از انحرافات بسیار برخوردار بوده و در فعالیتهایی شرکت داشته است که علیه اسلام بوده است. این جریان هیچ ابائی از این نداشته بوده تا اولیه ترین احکام اسلام را برای رسیدن به اهداف خود زیر پای بگذارد.  این سازمان، از خشونت استفاده میکند و مفهوم واقعی اسلام را نا دیده میگرد تا با زور حکومت  اخوان المسلمینی خویش  را در جامعه مستقر کند.

او میگوید که بحثهای بسیاری با رهبری سازمان راجع به مفهوم استفاده از قهر علیه نظام اجتماعی و حکومتی با رهبری سازمان داشته است. آنها میگویند که اینها تکلیف الهی هستند و الله از ما  میخواهد تا این کارها را بکنیم. او  میگوید، این سازمان اعضای خود را با روح خشونت طلبی و بکار بردن قهر علیه جامعه تربیت میکند. آنها تعداد زیادی  از جوانان را به نوار غزه فرستادند تا برای اقدام علیه دولتها آموزش ببینند و سلولهای براندازی تشکیل دهند.

او میگوید قطر با منابع مالی و امکانات رسانه ایی خود، بویژه کانال تروریستی الجزیره که سازمان و پوششی برای فعالیتهای جاسوسی و اطلاعاتی در قطر است به بستر بسیار مساعدی تبدیل شده است تا به اهداف اخوان المسلمین جامعه عمل بپوشاند و در ممالک عربی و اسلامی مسئله سازی کند.

عبدل جلیل الشرنوبی، یک محقق سیاسی مصری در مسئله اخوان المسلمین، میگوید که این سازمان، یک گروه نیست بلکه ابزاری مشغول کننده است برای اینکه از پیشرفت جوامع اسلامی جلو گیری کند، در بین مردم  شکاف ایجاد میکند تا به هدف خود برسد. او میگوید، که از ۲۳ سالگی برای این گروه فعالیت کرده است. او میگوید، این جریان بجای اینکه فایده مندی خود را به ثبوت برساند، نشان داد که برای خود آن خانواده هائی که به دام سازمان آن میافتند فاجعه آفرین است . این جریان در سوریه، لیبی، عراق و دیگر جاهایی که فعالیت دارد قلمروی خاص برای خود ایجاد کرده است.

پایان ترجمه گزارش Riyadh Daily.

…………………………………………………………………………………..

کامنت من:

اگر بگویم این یاداشت علیرغم داده های بسیار مفیدش برای شناخت اخوان المسلمین نه بعنوان یک سازمان واقعاً اسلامی و مذهبی بلکه همچون یک شبکه فراماسونری شبه نظامی و شبه اطلاعاتی، نکات تازه ایی برای من نداشت زیاده نگفته ام.

دکتر ال خرباوی، هم اولین کسی نیست که از رهبری این جریان مخوف جدا شده، دست به افشاء چهره پنهان شبه مافیایی آن میزند.

در جریان کودتای نرم این جریان برای ربودن قدرت سیاسی در مصر  قریب۴ سال پیش با اتکاء به فقط، یک چهارم آرای واجدین شرایط رأی دهی، (۱۳ م از ۵۶)درجریان انتخابات ریاست جمهوری که  از آن ۱۳ میلیون هم، اقلاً بیش از یک میلیونش، آرای «توده ایها و اکثریتی های» مصری بود که برای آنها، ضرورت از هم پاشاندن ارتش ملی و کشاندن مصر به مدار ضدیت با آمریکا و اسرائیل اولویتی آئینی داشت،

 در آنروزهای پر آشوب در منطقه، من روزانه شاید ۱۴ ـ۱۶ ساعت را صرف خواندن و تجزیه تحلیل اوضاع آنکشور میکردم و شایدبیش از بسیاری از خود مصریان، به بیشترین جوانب تحولات آنکشور دقت میکردم و با تجربه تلخِ انقلاب اسلامی خودمان، ظرافتهایی را در حرکت اخوان و اسلامیستهای مصر میدیدم که برای یک تحلیلگر مصری دیدن آنها آسان نبود. من از هم پاشیدن ارتش شاه را دیده بودم که اگر از هم نپاشیده بود چه بسا ما هم سرنوشت مصر پسا مبارک را میافیتم و به نکبت امروز نمی افتادیم.

اخوان المسلمین بر آن بود تا با تحریک کادرهای پائین ارتش و سربازان علیه فرماندهان، اتوریته فرماندهان و فرماندهی آنانرا از بین ببرد و با طاغوتی یاقوتی  کردن صفوف آن، وضعی مانند ارتش ایران، پس از قدرت گرفتن سرجوخه ها، گروهبانان و افسران جزء بر امیران ارتش ایجاد کنند.

اخوان در تسخیر درونی بخش زیادی از نیروی انتظامی موفق شده بود و برنامه از هم پاشیدن ارتش را داشت که جنبش ۳۰ میلیونی«تَمَرُّد» که ارتش بدان پیوست نه تنها مصر بلکه منطقه را از شر این اژدهای مخوف و تبدیل شدن به یک امپراطوری چند صد میلیونی تروریستی نجات داد.

 من گزارشِ صحبتهای ژنرال سیسی وزیر دفاع وقت محمد مُرسی را با او در روزهای قبل از سرنگونی اخوان و مُرسی که هنوز رئیس جمهور بود را بعداً در اهرام آنلاین خواندم که بسیار جالب است.

ژنرال سیسی به محمد مُرسی میگوید مردم قیام کرده اند و استعفای تورا میخواهند، استعفاء بده و بگذار مملکت آرام گیرد. مُرسی پاسخ میدهد من رئیس جمهور قانونی و انتخابی هستم و پای مشروعیت ِسمت خود می ایستم. سیسی پس از بحث زیاد سرانجام به او میگوید اگر روی موضع خودت بمانی و سرسختی کنی، ارتش نمیتواند بی تفاوت بماند و شاهد از هم پاشیدن مملکت شود. مرسی جواب میدهد اگر ارتش علیه من وارد عمل شود؛ دهها هزار نیروی جهادی از سراسر منطقه وارد مصر میشوند و این اجازه را بدان نمیدهند.

 در فردای آن گفتگوها سراسر جهان رسانه ایی دنیا، از کودتا در مصر و سرنگونی (رئیس جمهور انتخاب شده  و قانونی) توسط ارتش مصر و ژنرال سیسی گزارشها دادند که کمتر از سوگواری نبود و هیچ خبری از مصر انتشار نمیافت که به دُم آن «سرنگونی رئیس جمهور انتخاباتی و مشروع و…. ) افزوده نشده باشد.

مردم دنیا و منطقه که هنوز نمیدانند انقلاب اسلامی در کشور نیمه مدرن ایران چه کرده است! نمیدانند اخوان المسلمین در کشور ۸۰ میلیونی عقب افتاده و با جمعیت عظیم روستائی و قبیله ای و شدیداً مذهبی مصر، در صورت ادامه فرمانروایی اخوان المسلمین با دنیا  و این منطقه دین زده ما چه میتوانست بکند. جهان هنوز نمیداند که خدمتی که این ژنرال میهن پرست مصری به دنیا کرد کمتر از ورود آمریکا به جنگ علیه نازیسم به فرماندهی ژنرال ایزنهاور نبود! این ژنرال، توسط رسانه های مدعی دموکراسی  در دنیا کودتاگر معرفی شد، و آن یک بعنوان درهم کوبنده ارتش هیتلری برنده مدال سنت جورج و دهها مدال قهرمانی دیگر شد.

در جریان کمک انساندوستانه دریایی موسوم به «ماوی مرمره»* حدود ۴ سال پیش، برای من(نویسنده این سطور) واضح بود که اگر این کاروانچیان ریگی به کفش ندارند و میخواهند به نوارغزه کمک بفرستند براحتی میتوانند آنرا از مجرای خود اسرائیل و مصر بفرستند و نیازی به این گونه عملیات شبه کماندیی و تحریک آمیز نبود.

من میدانستم که هدف از این کاروان اینست تا تحت نام کمکهای انساندوستانه و سپر کردن عده ایی ساده لوح حقوق بشری، که پرچمدارن تابلوئی آن هم از برخی جریان ها چپ اروپایی، و سازمان عفو بین المللی بودند (که از حیله گری حماس و اخوان بیخبر بودند) میخواهند از این  همراهان ساده سپر و بارو شکن و محاصره شکن بسازند نه کمک انساندوستانه به غزه. شکستن محاصره دریایی (ممنوعیت تسلیحاتی) غزه و حماس هدف اصلی بود تا راه ارسال تسلیحات سنگین به نوار غزه برای حماس و جهاد اسلامی باز شود؛ از اینروی برای پی بردن به اصل و نَسبِ این سازمان خیریه  İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı – İHH (بنیاد خیریه کمکهای انسانی)، جستجو کردم و پی بردم این سازمان باصطلاح خیریه یکی از زیر مجموعه های خود سازمان حماس است. تا اینجا هنوز نمیدانستم که در پشت صحنه، اخوان المسلمین منطقه و حزب «عدالت و توسعه» بعنوان اخوان المسلمین ترکیه بازیگر اصلی است و نه مستقیماً حماس.

این  جریان گذشت تا سیل پناهندگان جنگی سوریه به ترکیه سرازیر گشت. من در تصویرها و فیلمهای تلویزیونی راجع به این پناهجویان  میدیدم که کمکهایی که دولتها و سازمانهای مختلف برای این آوارگان جنگی به ترکیه فرستاده اند  بسته بندی شده در گونیها و کارتونهای İHH و با نام و آرم این سازمان باصطلاح خیریه که اسب تروای تروریسم در سوریه بود، بین آورگان سوری پخش میشود. میدیدم که اخوان المسلمین و حماس کنترل اردوگاههای این آوراگان و مدیریت کامل این اردوگاهها را در دست دارند. 

از اینجای قضیه ببعد دشوار نیست تا بدانیم که سازمان اخوان المسلمین و شاید داعش در این اردوگاههای اخوان المسلمینی بهترین امکان را برای نفرگیری از بین این آوارگان داشته اند و دارند، و دشوار نیست تا بداینم اینگونه بود که سازمانهای جهادی رنگارنگ وارد شده به سوریه، در اردوگاهها جنگزدگان ترکیه آموزش مکتبی و تعلیم جهادی دیده، در گام نخست نوک سلاحهای خود را بسوی اپوزیسیون سکولار، مدرن و ملی سوریه که بیشترشان از نظامیان سابق و جدا شده از ارتش بشار اسد بودند گرفتند. در عرض چند ماه ابتکار در جبهه های جنگ در سوریه از دست ان نیروهای سکولار ملی بدست نیروهای جهادی افتاد که از ترکیه و قطر دستور میگرفتند و میگیرند.

*

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı – İHH

IHH main logo.png

No Comments