دلیل زیاد تری لازم نیست!

Share Button

فاحشه ایی در نظر بگیرید که تمام عوارض سفلیس، شانگ و سوزاک، سرو صورتش را به جذامیان تبدیل کرده است در حالیکه او شمایل حضرت زینب کبرا را بر دست گرفته،خود را الهه نجابت دانسته، دعوی نجابت گستری کرده و امر به معروف میکند و میخواهد به مردم آموزش دهد که چطور عفت و عصمت خانواده و ناموس خانوادگی را نگاه دارند.

در مورد جمهوری اسلامی؛ اگر به اختلاسهای نجومی و بی سابقه آن در تاریخ و در دنیا بنگریم، اگر به میزان ورشکستگی مؤسسات اعتباری و مالی اش و نا پاسخگویی مسئولانش بنگیریم، اگر به رکورد تعداد افراد الکلی و معتادش در مقایسه با ممالک دیگر دنیا بنگریم، اگر به افسردگی و ناامیدی مردمش نسبت به آینده بنگریم، اگر به رتبه اول شدنش در تعداد اعدامهایش به نسبت جمعیت در دنیا بنگریم، اگر به تعداد دهها میلیونی چکهای برگشتی تجار و صنعتگرانش بنگریم، اگر به میزان گسترش فحشاء در آن بنگریم ، اگر به نسبت فرار روشنفکران و مغزهایش از کشور بنگریم، اگر به تعداد اُرگان فروشانش بنگریم، اگر به میزان بیکاری و سرگردانی جوانانش بنگرم و خلاصه هرجا که بنگریم، جائی نیست که نشانه ی سفلیس، شانگ و سوزاکِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را بر تمام پیکر چرکین و عفونی اش نبینیم. این رژیم تنها چیزی که از همه این امراض رسوا کننده تا کنون کم داشت این بود که خود زنی و مصدومیت ساختگی در آن به وسیله ایی برای ارتزاق مبدل شود. چقدر یک مملکت باید سقوط کند که این روش ارتزاق در آن چنان فراگیر شود که کار را به هشدار! بکشاند.

Bildresultat för leper colony

این دیگر مخالفین و فتنه گران نیستند که عیبجویی میکنند؛ این رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور است که در گفتگو با سایت ایلنا میگوید:

شیوع خودزنی برای دریافت دیه در تمام استان‌ها

مصدومیت‌های ساختگی به بیمه اعلام می‌شود

 اشتباه نشود!

این اعتراف و هشدار هم، نه از موضع آسیب شناسیِ اجتماعی، بلکه از موضع آسیب شناسیِ ورشکستگی تمام نظام بیمه و تأمین اجتماعی مملکت است.

شیوع خودزنی برای دریافت دیه در تمام استان‌ها/ مصدومیت‌های ساختگی به بیمه اعلام می‌شود

رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور با اشاره به شیوع خودزنی در سراسر کشور برای دریافت دیه گفت: برخی به عناوین مختلف برای دریافت دیه صحنه‌سازی می‌کنند؛ که بیشترین صحنه‌سازی‌ها مربوط به تصادف ساختگی یا خودزنی است. کار برخی از این افراد قابل تشخیص است که به بیمه نیز اعلام می‌کنیم.

احمد شجاعی؛ رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با اقدام به خود زنی، تصادف ساختگی وحتی اره کردن استخوان ترقوه برخی برای دریافت دیه بیان داشت: آمار در این زمینه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. خودزنی در تمامی استان‌ها وجود دارد و مختص به استان خاصی نیست.

او تاکید کرد که برخی به عناوین مختلف برای دریافت دیه صحنه‌سازی می‌کنند؛ که بیشترین صحنه‌سازی‌ها مربوط به تصادف ساختگی یا خودزنی است. کار برخی از این افراد قابل تشخیص است که به بیمه نیز اعلام می‌شود.

رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور در پاسخ به این سوال که آمار دقیق اقدام به خودزنی برای دریافت بیمه چه رقمی است، تصریح کرد: آمار سازمان پزشکی قانونی در این زمینه مربوط به کسانی است که در معاینات انجام شده توسط پزشکان این سازمان عمدی بودن صدمه‌شان قابل تشخیص است و همین افراد نیز جزو آمار اعلام می‌شود، بنابراین نمی‌توان گفت؛ آمار اعلام‌شده دقیق است، چرا که باید بیشتر از این رقم باشد.

شجاعی در ادامه تاکید کرد: فرد آسیب‌دیده زمانی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند؛ توسط کارشناسان بطور دقیق بررسی می‌شود و اگر کارشناسان متوجه شوند که مصدومیت او ساختگی بوده است به بیمه نیز اعلام می‌شود.

رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور تاکید کرد که بیشتر جمعیت افرادی که خودزنی می ‌کنند را مردان تشکیل می‌دهند؛ افرادی که با زدن اسپری یا تزریق مواد بی‌حس‌کننده، دست یا پای خود را بی‌حس کرده و سپس اقدام به شکستن استخوان خود می‌کنند تا دیه دریافت کنند.

……………………..

آخرین کامنت: 

پیدا کنید یک مورد از مواردی در زندگی یک ملت و دولت را که؛ این رژیم سرتا پا سفلیسی میتواند به دنیا در آن درس دهد و در ان سرمشق باشد!

No Comments