بیاد ستاره درخشان ریاضی در کیهان بی انتهای خطوط و اعداد

Share Button

نیویورک تایمز، همچنین به پیام ابراز تآسف آقای روحانی رئیس جمهور ایران اسلامی اشاره کرده است که من فکر کردم این پیام از طرف حکومتی زن ستیز و نخبه کُش اگر  بمناسبت خاموش گشتن این ستاره پر فروغ علمی میهنمان داده نمیشد، بهتر بود زیرا روح علم و دانش و جماعت دانشمند با بنیاد گفتمان اعتقادی نظام حاکم بر میهنمان در تضادی بنیادی است.

اگر دنیا به این ستاره بزرگ ریاضی ارج نمیگذاشت، محال بود آقای روحانی هم کلمه ایی را جع به او، درگذشتش، استعداد و خدمات علمی اش چیزی بگوید.

نگاه معصومانه اش، تبسم راز آمیزش اگر از سوی هنرمندی چون لئوناردو داوینچی کشف میشد.میتوانست موضوع یک شاهکار جاودانه نقاشی از طراز مونالیزا باشد

این نگاه تا بنیاد قلب و روح  آدمی را چنگ میزند

FieldsMedalFront.jpg

Outstanding contributions in mathematics attributed to young scientists

مریم میرزا خانی، برنده مدال فیلدز(Fields Medal)، آنچنانکه نیوریک تایمز توصیف میکند، رازگشای بسیاری مسائل مطرح ریاضی و حرکتهای فضائی بوده است. بنوشته نیویورک تایمز  مدال فیلدز، که بزرگترین مدال در زمینه ریاضی است به دانشمندان زیر ۴۰ سال اهدا میشود که هنوز در میدان رازگشایی از اسرار دنیای ریاضی، روی بسوی گشودن پنجره هایی برای آینده دارند. مریم میرزا خانی اولین زن ریاضیدان دنیاست که پس از ۸۱ سال از برقراری چنین مدالی در سال  ۱۹۳۶، برنده چنین مدالی گردیده است و تنها فرد ایرانی نیز هست که برنده یک مدال علمی بزرگ با این درجه از اهمیت شده است.  او این مدال را در کنگره ۲۰۱۴ ریاضی دانان در کره جنوبی دریافت کرده است.

نیویورک تایمز، همچنین به پیام ابراز تآسف آقای روحانی رئیس جمهور ایران اسلامی اشاره کرده است که من فکر کردم این پیام از طرف حکومتی زن ستیز و  نخبه کُش اگر  بمناسبت خاموش گشتن این ستاره پر فروغ علمی میهنمان داده نمیشد، بهتر بود زیرا روح علم و دانش و جماعت دانشمند با بنیاد گفتمان اعتقادی نظام حاکم بر میهنمان در تضادی بنیادی است.

اگر دنیا به این ستاره بزرگ ریاضی ارج نمیگذاشت، محال بود آقای روحانی هم کلمه ایی را جع به او، درگذشتش، استعداد و خدمات علمی اش چیزی بگوید.

در مملکت ما علم و فن فقط تا آنجا ارزش دارند که در خدمت سیاستهای ملیتاریستی و ماشین جنگی رژیم باشند. دانشمند فقط در آنجا ارزش میابد که در این میدان برای رژیم کار کند.

آیا آقای روحانی هنگام ارسال پیام فکر اینرا کرد که دارد برای درگذشت یک زن بی حجاب احساسات ارزان قیمت خود خود را مصرف میکند؟ در حالیکه چنین زنانی در مملکت ما فقط به صرف همین بی حجاب بودن و با مردان نامحرم نشست و برخاست کردن انگ روسپی گری میخورند. و اگر گیر برداران و خواهران عفت مدار بیافتند تّره هم برای نقش و جایگاه علمی آنان قائل نمیشوند و آنها را تحقیرآمیزانه کیفر میدهند؟

جایزه مدال فیلدز؛ تا کنون فقط به ۵۲ نفر داده شده است که  زنده یاد میرزادخانی یکی از آنها و تنها زن در میان آنها بوده است.

اینروزها هر روزنامه و سایت معتبر دینا را نگاه میکنم بدون اسثناء خبر دردناک درگذشت این زن جوان دانشمند از میهن ما را درج کرده اند. خود من با شرمساری باید بگویم که مطرح شدن او و خبر درگذشت او را در سر تیتیر بسیاری از نشریات دیدم ولی امروز برای اولین بار بود، که گزارش نیویورک تایمز را در باره او میخواندم و ارزش والای علمی او را درک میکردم.
دیدن ویدئو کلیپهای  زیر را توصیه میکنم!

خاطره اش جاودانه باد.

یادداشت نیویورک تایمز را ذبلاً درج میکنم:

 

Maryam Mirzakhani was awarded a Fields Medal in 2014. CreditStanford University

Maryam Mirzakhani, an Iranian mathematician who was the only woman ever to win a Fields Medal, the most prestigious honor in mathematics, died on Friday. She was 40.

The cause was breast cancer, said Stanford University, where she was a professor. The university did not say where she died.

Her death is “a big loss and shock to the mathematical community worldwide,” said Peter C. Sarnak, a mathematician at Princeton University and the Institute for Advanced Study.

The Fields Medal, established in 1936, is often described as the Nobel Prizeof mathematics. But unlike the Nobels, the Fields are bestowed only on people aged 40 or younger, not just to honor their accomplishments but also to predict future mathematical triumphs. The Fields are awarded every four years, with up to four mathematicians chosen at a time.

“She was in the midst of doing fantastic work,” Dr. Sarnak said. “Not only did she solve many problems; in solving problems, she developed tools that are now the bread and butter of people working in the field.”

Top Math Prize Has Its First Female Winner  

Dr. Mirzakhani was one of four Fields winners in 2014, at the International Congress of Mathematicians in South Korea. Until then, all 52 recipients had been men. She was also the only Iranian ever to win the award.

President Hassan Rouhani of Iran released a statement expressing “great grief and sorrow.”

He wrote, “The unparalleled excellence of the creative scientist and humble person that echoed Iran’s name in scientific circles around the world was a turning point in introducing Iranian women and youth on their way to conquer the summits of pride and various international stages.”

Dr. Mirzakhani’s mathematics looked at the interplay of dynamics and geometry, in some ways a more complicated version of billiards, with balls bouncing from one side to another of a rectangular billiards table eternally.

A ball’s path can sometimes be a repeating pattern. A simple example is a ball that hits a side at a right angle. It would then bounce back and forth in a line forever, never moving to any other part of the table.

But if a ball bounced at an angle, its trajectory would be more intricate, often covering the entire table.

“You want to see the trajectory of the ball,” Dr. Mirzakhani explained in a video produced by the Simons Foundation and the International Mathematical Union to profile the 2014 Fields winners. “Would it cover all your billiard table? Can you find closed billiards paths? And interestingly enough, this is an open question in general.”

 

Maryam Mirzakhani: A Tenacious Explorer of Abstract Surfaces Video by Quanta Magazine

…………………..

In work with Alex Eskin of the University of Chicago, Dr. Mirzakhani examined billiards tables of more complicated shapes, and in fact considered the dynamics of balls bouncing around all possible tables that fit certain criteria.

It was a challenging problem that had been attacked by many prominent mathematicians. That included Curtis T. McMullen, her thesis adviser at Harvard and also a Fields medalist, who had solved a special case. But no one had a good idea of the path toward a more encompassing solution.

Amie Wilkinson, a mathematics professor at the University of Chicago, recalled sitting in on a meeting with Dr. Mirzakhani and Dr. Eskin. Whereas Dr. Eskin tended to be pessimistic, seeing all the potential pitfalls that could scuttle a proof, Dr. Mirzakhani was the opposite.

“Just pushing and pushing and pushing,” Dr. Wilkinson said. “Completely optimistic the whole time.’’

After a decade of work, Dr. Mirzakhani and Dr. Eskin proved not the original problem that they had set out to solve but a slightly different one.

“When these trajectories unwind,’’ Dr. Wilkinson said, “they reveal deep properties about numbers and geometry.”

Dr. Sarnak said that though Dr. Mirzakhani wrote relatively few papers, she was still a game changer. “I’m sure in the long run, she would have had many more of these decisive papers,” he said.

In addition to being mathematically talented, “she was a person who thought deeply from the ground up,” he said.

“That’s always the mark of someone who makes a permanent contribution,” he added.

In an interview in 2014 with Quanta Magazine, published by the Simons Foundation, Dr. Mirzakhani, who described herself as a “slow” mathematician, acknowledged her tendency to take the harder path.

The front pages of Iranian newspapers on Sunday with pictures of Dr. Mirzakhani. Some news outlets took the unusual step of running a picture of her without a head covering. CreditAtta Kenare/Agence France-Presse — Getty Images

“You have to ignore low-hanging fruit, which is a little tricky,” she said. “I’m not sure if it’s the best way of doing things, actually — you’re torturing yourself along the way.”

Maryam Mirzakhani was born on May 3, 1977, in Tehran. As a child, she read voraciously and wanted to become a writer. Iran was at war with Iraq at the time, but the war ended as she entered middle school.

“I think I was the lucky generation,” she said in the Fields video, “because I was a teenager when things became more stable.”

In high school, she was a member of the Iranian team at the International Mathematical Olympiad. She won a gold medal in the olympiad in 1994, and the next year won another gold medal, with a perfect score.

After completing a bachelor’s degree at Sharif University of Technology in Tehran in 1999, she attended graduate school at Harvard, completing her doctorate in 2004. She then became a professor at Princeton before moving to Stanford in 2008.

Survivors include her husband, Jan Vondrák, who is also a mathematics professor at Stanford, and a daughter, Anahita.

Dr. Mirzakhani often dived into her math research by doodling on vast pieces of paper sprawled on the floor, with equations at the edges. Her daughter described it as “painting.”

“It is like being lost in a jungle,” Dr. Mirzakhani said, “and trying to use all the knowledge that you can gather to come up with some new tricks — and with some luck you might find a way out.”

Correction: July 17, 2017 
An earlier version of this obituary, using information from Stanford University, misstated the date of Ms. Mirzakhani’s death. It was Friday, July 14 — not Saturday, July 15.
  • Stanford professor had suffered from breast cancer
  • Prestigious Fields medal is considered maths’ equivalent of the Nobel

…………………………………………

No Comments