سرداران ملی یا سرباران ملی؟

Share Button

با قطعیت میتوان گفت این سپاه و تمام زیر مجموعه های آن کمترین ارتباط احساسی و عاطفی ملی با مملکت ما بعنوان ایران ندارند آنها به این سرزمین نه بعنوان میهنِ زاد و بومی و سرزمین پدری، بلکه بعنوان مستملکات مفتحوحه ای که دریچه های ثروت و شوکت آسان را برویشان باز کرده است نگاه میکنند که باید انرا چاپید! و آنروز که این مواهبی که انها در این مستملکات ارزان حاصل شده امروز  که از آن برخوردارند محروم شوند و گفتمان مذهبی عاشورایی آنان در میان مردم بیش از امروز به داغ نفرت و لعنت تبدیل گردد، آنها بیش از امروز خود را با این ملت و مملکت بیگانه حس کرده و خود را به ارزانترین بهایی به ابلیس هم میفروشند و تن بهر جنایتی علیه ملت میدهند. آنها پاسدار ایرانزمین نیستند آنها پاسدار شیعی گری رانتخوار و سرمایه خوار در ایران هستند که به آنها مشروعیت و حاکمیت بدون معارض داده و میدهد و روزی که امتیازاتشان از آنها گرفته شود، فقط خدا میداند آنها با ملت چکار خواهند کرد!

Sisi

 

انگیزه نگارش این یادداشت ۳ نکته است. نخستین آن گزارش خبری اهرام آنلاین راجع به افتتاح بزرگترین مجتمع نظامی خاورمیانه و آفریقا در نزدیکی شهر اسکندریه مصر بود. و نَفسِ خودِ این مجتمع هم مطرح نیست بلکه نامگذاری نمادین آن شایان توجه است. ژنرال السیسی در مقام شخص اول مملکت مصر، این مجتمع بزرگ نظامی را بنام اولین رئیس جمهور مصر ژنرال محمد نجیب نامگزاری کرد. ژنرال نجیب تنها فرد از سران افسران آزاد مصر بود که به دموکرسی، به نقش مردم و کنار ماندن نظامیان از سیاست اعتقاد داشت و بر سر این اعتقاد خود ماند تا توسط افسران آزاد مصر به رهبری ناصر خانه نشین شد. نام گذاری این واحد بسیار بزرگ نظامی بنام ژنرال نجیب تنها معنای نمادین ندارد بلکه گویای فاصله گرفتن ارتش مصر از میراث شوم شرق گرایی، استبدادگرایی، و سوسیال ناسیونالیسم (شبه نازیستی) جمال عبدلناصر است.

اینکه فیدلد مارشال مصری، عبدالفتاح السیسی پس از قریب ۷۰ سال از انقلاب مصر به رهبری افسران آزاد، این پایگاه بزرگ نظامی را نه بنام جمال عبدالناصر، که بُت آرمانیِ نه تنها مصر و ملل خاورمیانه بلکه بُت بخش بزرگی از  ملل جهان سوم و بشمول روشنفکران چپ و ملی ایران بود نامگذاری میکند، باید این نامگذاری را تجدیدنظر در دکترین سیاسی  به ارث رسیده از افسران آزاد مصر نعبیر  کرد که سنت گذار دکترین نظامی سیاسی ارتش برای ۷ دهه بوده است که مطابق آن ارتش مصر باید خداوندگار صحنه آرای میدان سیاست مصر باشد. و در نظام مطلوب طبع نظامیان ناصریست جایی برای مشارکت دموکراتیک مردم در سرنوشت خودشان وجود ندارد.

Muhammad Naguib.jpg

دومین انگیزه در نگارش این یادداشت، مطلبی بود که یکی از صاحبنظران جبهه چپ سابق، در رثای سردار قاسم سلیمانی بعنوان سردار ملی نگاشته بود.  دیدن مراسم افتتاح پایگاه بزرگ اسکندریه و دیدن عکس ژنرال  السیسی در پشت تریبون سخنرانی برای نمایندگان ممالک عربی منطقه در جشن افتتاحیه این پایگاه، آن یادداشت سردار ملی ساز را باز در ذهنم زنده کرد. ناخود آگاه ِستُرگی آن ژنرال مصری را در نقش واقعی یک سردار ملی و حقارت شخصیتی این روضه خوان و مداح یونیفورم پوشی که بسیار ارزان مدال سرداری و ارزانتر از آن سردار ملی را گرفته بود، در ذهنم از نو جان گرفته تداعی گشت.

السیسی با جسارت سیاسی خودش در رأس جنبش مردمی قرار گرفت و مصر را از دهان اژدهای دینی اخوان المسلمین بیرون کشید و تمام منطقه را از اسلامیزه شدن بسبک ایران نجات داد و هنوز کسی به او سردار ملی نمیگوید ولی مداح یونیفورم پوش سپاه ما، سردار حاج قاسم سلیمانی، برای سرکوب مردم سُنی مذهب عراق، و کمک به سرکوب دگراندیشان آن سرزمین توسط باندهای فاشیستی حشد الشعبی، و سرکوب فعالین کُرد در میهن خودمان، از سوی این رفیقی که روزی چپ بود و بسیاری از رفقای  نظیر او، نشان سردار ملی میگیرد.

انگیزه دوم در همین رابطه، نحوه راهپیمایی ۴۸۰ کیلومتری «عدالت» در ترکیه و مقایسه برخورد آنان با کمال اتاتورک بود و در مقایسه، رفتار ما نسبت به سرسلسله خاندان پهلوی بود.

سکولار دموکراتهای ترکیه در این مارش بزرگ «عدالت» خود که اخبار آن برای چند روز متوالی سر تیتر بزرگترین رسانه های دنیا بود،، شمایل کمال آتاتورک را به نماد سکولاریسم دموکراسی خواهانه خود علیه رژیم ارتجاعی اخوان المسلمی حزب عدالت و توسعه و اردوغان تبدیل کردند و در اینسوی مرز ترکیه، روشنفکر ان چپ نمای ولایتمتدار ما، از حکومت رضا شاهی که ایران را در مدت کوتاهی سریعتر از همان کمال اتاتورک، مدرنیزه  کرد، با انواع و اقشام عناوین تقلیل دهنده و تحقیر آمیز مانند، رضا قلدر، دیکتاتور، رضا خان میرپنج و… .

رضا شاه و اتاتورک

این یک بخاطر خدمات ارزشمندش لجن مال و به بایگانی سپرده شد و آن یک به نماد وحدت و غرور ملی، سکولاریسم دموکراتیک مملکت تبدیل گشته، جایگاهش به عَرش سیاست کشیده میشود و شَبَحَ زنده نگاه داشته شده اش؛ چون فرشته پاسدار جامعه لائیک ترکیه، در برابر تهاجم کسبه حریص و دنیا طلب دینی به رهبری اردوغان حراست میکند.

Bildresultat för ‫رضا شاه کبیر عکس‬‎

پدر ملت ایران اگر این بی پدر است

به چنین ملت و روح و پدرش باید رید

میرزاده عشقی

و اینهم سردار ملی ما، طبق کوپنی که این جمهوری عجیب الخلقه اسلامی برای ما  صادر کرده است. و رفقا هم مهر تأئید بر آن میزنند

 و نتیجه کار پس از ۴۰ سال پیکار با میراث رضا شاهی!

و البته فقط آن شاعر نامدار ایران نبود که بر مدرنیزاسیون رضاشاهی  و بانی آن رید رفت، ملیون و چپ های آمده  از پس او هم، نه تنها به قبر آن کبیر و مملکت مدرن شده او ریدند، بلکه همزمان از آدمکشان نظام ولائی و روضه خوان زادگان حاکم فعلی سردار ملی سازی هم کردند. کاریکاتور سازی هجو از تاریخ بیشتر از این امکانپذیر نیست.

البته وقتی نورالدین کیانوری بعنوان رهبر حزبی که مدعی دمکراسی، سوسیالیسم  و سکولاریسم بود از شیخ فضل الله نوری که بعنوان دشمن مشروطه، اولین روحانی در تاریخ میهن ما بود که بدار آویخته شد اعاده حثیت کرده و از او  قهرمانسازی میکند از میراث دارانِ، حتی برگشته از آن گفتمان سیاسی ایدئولوزیک، چه انتظاری میتوان داشت.

انگیزه سوم در نگارش این یادداشت، کلیپی مستند در فیس بوک بود با عنوان: ـ اسرار یا ناگفته های «اطاق جنگ» ۸ ساله یا چیزی در این ردیف که متاسفانه گشتم ولی لینک آنرا نیافتم. در این کلیپ که مانند بسیاری دیگر از مستند سازیها حکومتی، محض ذهنیت سازی سیاسی و تاریخی از سوی نیروهای فرادست در حاکمیت ساخته میشوند، اکثر کارگردانان و فرماندهای سپاه آنزمان و سیاستمدارن صاحب تصمیم در باره جنگ حرف میزنند. آنها نحوه و دلایل نوشاندن جام معروف به امام را تعریف میکنند. در این کلیپ بسیاری بازیگران عمده آن دوران مانند، سردار رضایی، هاشمی، روحانی، سردار ربیعی خاطرات خود را از لحظات حساس جنگ و شروع آن باز گو میکنند.

البته بسیار ساده لوحانه است اگر تصور شود این رژیم روزی هرگز اجازه تهیه یک برنامه تحقیقی مستند، راجع به جنگ ۸ ساله بدهد. هر باندی که بر سر کار باشد میخواهد از زبان و از موضع خود جریان جنگ را تعریف کند و به همین دلیل هم اظهار نظرها و خاطره گوئیهای این بازیگران بازمانده از جنگ در صحن سیاسی امروز، موضوع مورد ایراد یا انتقاد من نیست. این کلیپها را باید مانند فیلمهای سینمایی گرفت و با آنها فقط سرگرم شد.

اما آنچه در این کلیپ ویدئویی توجه مرا جلب کرد و از اهمیت بسیار زیاد سیاسی و تاریخی هم برخوردار میباشد که با این وجود تا امروز نادیده گرفته شده اینست که؛ رژیم حاکم تحت رهبری خمینی در آنوقت و تحت رهبری سید علی خامنه ایی تا امروز؛ آن جنگ را بطور مطلق از همان آغاز، از جنگی ملی و دفاعی به جنگی جهادی، شیعی تبدیل کرده و بدان معنای کامل دینی دادند و هدف نهایی انرا هم آزادی قدس و کربلای معلی تعریف کردند و دکترین امنیتی و فلفسه سیاسی رژیم تا امروز هم، بر همین روال قرار دارد.

با قدری دقت دراین مستند سازی ویدئوئی، متوجه شدم، در تمام  دوره ۸ ساله جنگ حتی محض نمونه یک عملیات نظامی نبوده است که بنام ایران یا یکی از نشانه های تاریخی و نمادهای ملی ما انجام گرفته باشد. اسم رمز تمام عملیات نظامی در دوران جنگ، هم عربی هستند و هم شیعی؛ عملیات کربلای  ۱ ، ۲ و.. ، قدس و خیبر و پادگان حُر و .. . اگر به موشکهایی هم که این رژیم میسازد فجر ، قسام و.. ، نگاه کنیم نام همه آنها عربی و شیعی هستند، اگر به تقسیمات نظامی بنگریم: لشگر ثارلله، سپاه قدس، قرار گاه خاتم الانبیاء و… ، همه حاکی از ارتشی جهادی و با دکترین جهادی است که ارتباطی با ملت ایران و سرزمین ایران ندارد. برای نمونه یک مورد را نمیتوان یافت که نام یک واحد نظامی، یک عملیات نظامی یا یک بالگرد یا کشتی یا پادگان یا نیروی موتوریزه یا تانک بنام یکی از سرداران نامی ایران مانند ابو مسلم خراسانی، داریوش، نادر شاه، بابک خرمدین، و… ، باشد از رضا شاه بزرگ  که واقعاً بزرگ بود میگذرم.

من نمی دانم چگونه کسی میتوان یک ششلول بند از این مذهبی تباران صدقه خوار حکومتی را سردار ملی بنامد!؟ و ادعای دموکراسی خواهی و سکولاریسم و میهن پرستی هم داشته یاشد.

با قطعیت میتوان گفت این سپاه و تمام زیر مجموعه های آن کمترین ارتباط احساسی و عاطفی ملی با مملکت ما بعنوان ایران ندارند آنها به این سرزمین نه بعنوان میهنِ زاد و بومی و سرزمین پدری، بلکه بعنوان مستملکات مفتحوحه ای که دریچه های ثروت و شوکت آسان را برویشان باز کرده است نگاه میکنند که باید انرا چاپید! و آنروز که این مواهبی که انها در این مستملکات ارزان حاصل شده امروز  که از آن برخوردارند محروم شوند و گفتمان مذهبی عاشورایی آنان در میان مردم بیش از امروز به داغ نفرت و لعنت تبدیل گردد، آنها بیش از امروز خود را با این ملت و مملکت بیگانه حس کرده و خود را به ارزانترین بهایی به ابلیس هم میفروشند و تن بهر جنایتی علیه ملت میدهند. آنها پاسدار ایرانزمین نیستند آنها پاسدار شیعی گری رانتخوار و سرمایه خوار در ایران هستند که به آنها مشروعیت و حاکمیت بدون معارض داده و میدهد و روزی که امتیازاتشان از آنها گرفته شود، فقط خدا میداند آنها با ملت چکار خواهند کرد!

چند روز پیش با خواندن یک مقاله تحلیلی خوب از یک نویسنده عرب (به انگلیسی) برایش نوشتم تحلیلت خیلی خوب بود. او در پاسخ من، ضمن تشکر، کُلی از تمدن کهن ایران برایم نوشت. این اِ میل اوست:

Dear Habib,

Thank you for your feedback. I am glad that you liked my article!

I wish to clarify that I have utmost respect for the Persian civilization, Iranian culture and its people, who have always been at the forefront of development. My article was against the stance and methods adopted by the current Iranian regime (post 1979) which has brought untold misery on the people of the region and also its own people frequently.

As requested, I will share my articles with you and I look forward to be in touch with you.

Kind regards,

Faraz

حبیب گرامی!
تشکر از اظهار نظرت. و خوشحالم که مقاله من مورد پسندت واقع گردید!
من مشتاقم که بتوانم آن  احترام عظیمی که برای تاریخ پارس، فرهنگ ایران و مردم  آن دارم را  بوضوح بیان کنم. مقاله من، علیه مواضع و رویکردهایی است که رژیم کنونی ایران (رژیم پسا انقلاب ۵۷) ایران در پیش گرفته  است، که مدام؛ هم برای ملل منطقه و هم خود ملت ایران فلاکت آفریده است.
همچنانکه خواسته ائید، من مقالاتم را برای شما میفرستم  و  امیدوارم  بتوانم با شما تماس داشته باشم.
با احترام
فراز
من میدانم که  این نویسنده عرب است ولی از کدام کشور نمیدانم. ولی اگر در تمام سپاه پاسداران بیت رهبری حتی یک پاسدار یافت میشد تا مانند این عرب از تمدن و فرهنگ ایران با این احساس احترام  صادقانه یاد کند میتوانستم او را پاسدار ایرانزمین بعنوان میهنم بدانم! اگر در بین این پاسداران و رجال دولتی کسی بود که ذره ایی از تاریخ تمدن ایران آگاه باشد و زحمت مطالعه تاریخمان را بخود داده باشد، حاضرم بر آستانش سر نعظیم فرود آوردم. اگر یک اخوند و یک پاسدار دو صفحه از شاهنامه ما را خوانده باشد نیز او را به سرداری میهنمان قبول میکنم ولی هیهات که اینها مشتی صدقه خوار هستند که به مال مفت افتاده اند نه نظامیانی میهن دوست!

No Comments