عربستان به کجا و ما به کجا میرویم!

Share Button

الشرق الاوسط مینویسد:« بنا به اطلاعیه صادره در این زمینه از سوی شرکت سعودیِ طرف قرارداد، این ۳ پروژه نیروگاه خورشیدی در منطقه بنبانِ در اسوان احداث خواهند شد که مجموعاً ۱۶۵٫۵ مگاوات برق تولید خواهند کرد و هزینه آنها در مرحله نهایی اجرا به ۱۹۰ میلیون دلار بالغ خواهد گردید. بنا بر این اطلاعیه، پروژه بنبان، اولین پروژه از این نوع در مصر است که میباید فرصت های جدید بیشتری را برای مشارکت با وزارت نیروی مصر فراهم سازد. شرکت سعودی ACWA در سرمایه گذاری این پروژه شرکت خواهد داشت و علاوه بر احداٍث و راه اندازی در مدیریت آنهم حضور خواهد داشت.

ACWA

نشریه الشرق الاوسط امروز گزارشی دارد از امضای قرارداد ۳ نیروگاه بزرگ خورشیدی به ارزش ۱۹۰ میلیون دلار در مصر با یک شرکت عربستان سعودی. برای چنین پروژه ایی، این مبلغ، مبلغ کمی نیست. اما آنچه مهمتر از بزرگی اصل پروژه  میباشد اینست که این سه نیروگاه نه توسط مصر بعنوان یک کشور نیمه صنعتی در عربستان بلکه از طرف شرکت ACWA عربستان سعودی که در زمینه شیرین سازی آب و انرژی خورشیدی فعالیت دارد در مصر ساخته میشود. از این مهمتر اینکه این قرارداد اولین قرارداد این شرکت سعودی در خارج کشور نیست بلکه این کمپانی قبلاً در کشورهای شمال آفریقا، آفریقای جنوبی، و منطقه شمال شرقی آسیا بشمول ویتنام، چنین پروژهایی را اجرا کرده است. الشرق الاوسط مینویسد:«بنا به اطلاعیه صادره در این زمینه از سوی شرکت سعودی طرف قرارداد، این ۳ پروژه نیروگاه خورشیدی در بنبان واقع در منطقه اسوان احداث خواهند شد که مجموعاً ۱۶۵٫۵ مگاوات برق تولید خواهند کرد و هزینه آنها در مرحله نهایی اجرا به ۱۹۰ میلیون دلار بالغ خواهد گردید. بنا بر این اطلاعیه، پروژه بنبان، اولین پروژه از این نوع در مصر است که میباید فرصت های جدید بیشتری را برای مشارکت با وزارت نیروی مصر فراهم سازد. شرکت سعودی ACWA در سرمایه گذاری این پروژه شرکت خواهد داشت و علاوه بر احداٍث و راه اندازی در مدیریت آنهم حضور خواهد داشت.

پروژه نیروگاهی ACWA مطابق برنامه ایست که وزارت نیروی مصر برای تأمین حد اقل ۲۰% انرژی مصرفی کشور از طریق منابع قابل تجدید تا سال ۲۰۲۲ در دست اجرا دارد. در این راستا قرار است میزان انرژی خورشیدی به ۲۰۰۰ مگاوات و انرژی بادی نیز به ۲۰۰۰ مگاوات برسد.

با راه افتادن این پروژه انرژی خورشیدی در سال آینده، پیش بینی میشود که آنها برق مصرفی ۸۰٫۰۰۰ خانوار را تأمین کنند که بمعنای آنست که از انتشار حدود ۱۵۶٫۰۰۰ تن CO2(گاز کربن) در مقایسه با استفاده از سایر منابع سنتی صرفه جوئی میشود.

پایان ترجمه گزارش الشرق الاوسط

…………………………………………………….

کامنت من: علاوه بر مصر که برنامه وسیعی برای استفاده از نیروی های تجدید پذیر طبیعی برای تأمین انرژی خود دارد، دولتهای عربستان و امارات متحده عربی در این زمینه در جهان در ردیف کشور های پیشروی این صنعت بحساب میآیند و عربستان و امارات متحده عربی برای خود نیز برنامه های وسیعی برای اتکاء کمتر به سوخت هیدروکربنی و استفاده بیشتری از منابع خورشیدی دارند.

در این چند سالی که کشورما در گیر حق مسلم ملی اورانیوم غنی شده بود، عربستان و امارات به سطح صادرکنندگان فن آوری انرژی خورشیدی و شیرین سازی آب دریا رسیده اند. مصر ۱۱همین کشوریست که شرکت سعودی فوق الذکر با ان قرارداد احداث نیروگاه خورشیدی بسته است.

ح ت

COMPANY HISTORY

SHARE THIS

In 2002, the Government of the Kingdom of Saudi Arabia decided to increase the role the private sector played in the Saudi economy by opening up the production of electricity and desalinated water to the private sector to own and operate.

Recognizing the opportunity that this significant shift in policy offered, ACWA Holding (representing the Abunayyan Trading Company and Abdulkadir Al Muhaidib & Sons Co.) along with the MADA Group for Industrial and Commercial Development (MADA Group) formed a joint venture under the name of ACWA Power Projects in 2004. The latter was the forerunner of present day ACWA Power, which was subsequently founded in 2008.

No Comments